Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sine moj, ako primiš rijeèi moje, i zapovijesti moje sahraniš kod sebe,
2Da pazi uho tvoje na mudrost, i prigneš srce svoje k razumu,
3Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj,
4Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš;
5Tada æeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naæi æeš.
6Jer Gospod daje mudrost, iz njegovijeh usta dolazi znanje i razum.
7Èuva pravima što doista jest, štit je onima koji hode u bezazlenosti,
8Da bi se držali staza pravijeh, a on èuva put svetaca svojih.
9Tada æeš razumjeti pravdu i sud i što je pravo, i svaki dobri put.
10Kad doðe mudrost u srce tvoje, i znanje omili duši tvojoj,
11Pomnjivost æe paziti na te, razum æe te èuvati,
12Izbavljajuæi te od zla puta, od ljudi koji govore opake stvari,
13Koji ostavljaju prave pute da idu putovima mraènijem,
14Koji se raduju zlo èineæi, i igraju u zlijem opaèinama;
15Kojih su putovi krivi, i sami su opaki na stazama svojim;
16Izbavljajuæi te od žene tuðe, od tuðinke, koja laska svojim rijeèima,
17Koja ostavlja voða mladosti svoje, i zaboravlja zavjet Boga svojega.
18Jer k smrti vodi dom njezin, i k mrtvima staze njezine.

19Ko god uðe k njoj ne vraæa se, niti izlazi na put životni.
20Zato hodi putem dobrijeh, i drži se staza pravednièkih.
21Jer æe pravednici nastavati na zemlji, i bezazleni æe ostati na njoj.
22A bezbožni æe se istrijebiti sa zemlje, i bezakonici æe se išèupati iz nje.