Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lažna su mjerila mrska Gospodu, a prava mjera ugodna mu je.
2Kad doðe oholost, doðe i sramota; a u smjernijeh je mudrost.
3Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloæa njihova.
4Neæe pomoæi bogatstvo u dan gnjeva, a pravda izbavlja od smrti.
5Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti.
6Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloæi.
7Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjaèe uzdanje propada.
8Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mjesto.
9Licemjer kvari ustima bližnjega svojega; ali se pravednici izbavljaju znanjem.
10Dobru pravednijeh raduje se grad; a kad propadaju bezbožnici, biva pjevanje.
11Blagoslovima pravednijeh ljudi podiže se grad, a s usta bezbožnièkih raskopava se.
12Bezumnik se ruga bližnjemu svojemu, a razuman èovjek muèi.
13Opadaè tumarajuæi izdaje tajnu; a ko je vjerna srca, taji stvar.
14Gdje nema savjeta, propada narod, a pomoæ je u mnoštvu savjetnika.
15Zlo prolazi ko se jamèi za tuðina; a ko mrzi na jamstvo, bez brige je.
16Žena mila dobija èast, a silni dobijaju bogatstvo.
17Milostiv èovjek èini dobro duši svojoj, a nemilostiv udi svojemu tijelu.
18Bezbožni radi posao prijevaran; a ko sije pravdu, pouzdana mu je plata.

19Ko se drži pravde, na život mu je; a ko ide za zlom, na smrt mu je.
20Mrski su Gospodu koji su opaka srca; a mili su mu koji su bezazleni na svom putu.
21Zao èovjek neæe ostati bez kara ako i druge uzme u pomoæ; a sjeme pravednijeh izbaviæe se.
22Žena lijepa a bez razuma zlatna je brnjica u gubici svinji.
23Želja je pravednijeh samo dobro, a oèekivanje bezbožnijeh gnjev.
24Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji.
25Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam æe biti napojen.
26Ko ne da žita, proklinje ga narod, a ko prodaje, blagoslov mu je nad glavom.
27Ko traži dobro, dobija ljubav; a ko traži zlo, zadesiæe ga.
28Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašæe; a pravednici æe se kao grana zelenjeti.
29Ko zatire kuæu svoju, naslijediæe vjetar; i bezumnik æe služiti mudromu.
30Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obuèava duše.
31Gle, pravedniku se na zemlji plaæa, akamoli bezbožniku i grješniku?