Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kad sjedeš da jedeš s gospodinom, pazi dobro što je pred tobom.
2Inaèe bi satjerao sebi nož u grlo, ako bi bio lakom.
3Ne želi preslaèaka njegovijeh, jer su lažna hrana.
4Ne muèi se da se obogatiš, i proði se svoje mudrosti.
5Hoæeš li baciti oèi svoje na ono èega brzo nestaje? jer naèini sebi krila i kao orao odleti u nebo.
6Ne jedi hljeba u zavidljivca, i ne želi preslaèaka njegovijeh.
7Jer kako on tebe cijeni u duši svojoj tako ti jelo njegovo. Govoriæe ti: jedi i pij; ali srce njegovo nije s tobom.
8Zalogaj što pojedeš izbljuvaæeš, i izgubiæeš ljubazne rijeèi svoje.
9Pred bezumnijem ne govori, jer neæe mariti za mudrost besjede tvoje.
10Ne pomièi stare meðe, i ne stupaj na njivu siroèadi.
11Jer je jak osvetnik njihov; braniæe stvar njihovu od tebe.
12Obrati k nauci srce svoje i uši svoje k rijeèima mudrijem.
13Ne ukraæuj kara djetetu; kad ga biješ prutom, neæe umrijeti.
14Ti ga bij prutom, i dušu æeš mu izbaviti iz pakla.
15Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veseliæe se srce moje u meni;
16I igraæe bubrezi moji kad usne tvoje stanu govoriti što je pravo.
17Srce tvoje neka ne zavidi grješnicima, nego budi u strahu Gospodnjem vazda.
18Jer ima plata, i nadanje tvoje neæe se zatrti.

19Slušaj, sine moj, i budi mudar i upravi putem srce svoje.
20Ne budi meðu pijanicama ni meðu izjelicama.
21Jer pijanica i izjelica osiromašiæe, i spavaè hodiæe u ritama.
22Slušaj oca svojega koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari.
23Kupuj istinu i ne prodaji je; kupuj mudrost, znanje i razum.
24Veoma se raduje otac pravednikov, i roditelj mudroga veseli se s njega.
25Neka se dakle veseli otac tvoj i mati tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.
26Sine moj, daj mi srce svoje, i oèi tvoje neka paze na moje pute.
27Jer je kurva duboka jama, a tijesan studenac tuða žena.
28Ona i zasjeda kao lupež i umnožava zloèince meðu ljudima.
29Kome: jaoh? kome: kuku? kome svaða? kome vika? kome rane ni za što? kome crven u oèima?
30Koji sjede kod vina, koji idu te traže rastvorena vina.
31Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u èaši pokazuje lice svoje i upravo iskaèe.
32Na pošljedak æe kao zmija ujesti i kao aspida upeæi.
33Oèi æe tvoje gledati na tuðe žene, i srce æe tvoje govoriti opaèine.
34I biæeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava navrh jedra.
35Reæi æeš: izbiše me, ali me ne zabolje; tukoše me, ali ne osjetih; kad se probudim, iæi æu opet da tražim to.