Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Èovjek sprema srce, ali je od Gospoda što æe jezik govoriti.
2Èovjeku se svi putovi njegovi èine èisti, ali Gospod ispituje duhove.
3Ostavi na Gospoda djela svoja, i biæe tvrde namjere tvoje.
4Gospod je stvorio sve sam za se, i bezbožnika za zli dan.
5Mrzak je Gospodu ko je god ponosita srca, i neæe ostati bez kara ako æe i druge uzeti u pomoæ.
6Milošæu i istinom oèišæa se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se èovjek oda zla.
7Kad su èiji putovi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.
8Bolje je malo s pravdom nego mnogo dohodaka s nepravdom.
9Srce èovjeèije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.
10Proroštvo je na usnama carevijem, u sudu neæe pogriješiti usta njegova.
11Mjerila i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je djelo.
12Gadno je carevima èiniti nepravdu, jer se pravdom utvrðuje prijesto.
13Mile su carevima usne pravedne, i oni ljube onoga koji govori pravo.
14Gnjev je carev glasnik smrtni, ali mudar èovjek ublažiæe ga.
15U veselu je licu carevu život, i ljubav je njegova kao oblak s poznijem daždem.
16Koliko je bolje teæi mudrost nego zlato! i teæi razum koliko je ljepše nego srebro!
17Put je pravednijeh uklanjanje oda zla; èuva dušu svoju ko pazi na put svoj.
18Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.

19Bolje je biti ponizna duha s krotkima nego dijeliti plijen s oholima.
20Ko pazi na rijeè, nalazi dobro, i ko se uzda u Gospoda, blago njemu.
21Ko je mudra srca, zove se razuman, a slast na usnama umnožava nauku.
22Izvor je životu razum onima koji ga imaju, a nauka bezumnijeh bezumlje je.
23Srce mudroga razumno upravlja ustima njegovijem, i dodaje nauku usnama njegovijem.
24Ljubazne su rijeèi sat meda, slast duši i zdravlje kostima.
25Neki se put èini èovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.
26Ko se trudi, sebi se trudi, jer ga nagone usta njegova.
27Èovjek nevaljao kopa zlo, i na usnama mu je kao oganj koji pali.
28Opak èovjek zameæe svaðu, i opadaè rastavlja glavne prijatelje.
29Nasilnik mami druga svojega i zavodi ga na put koji nije dobar;
30Namiguje oèima, kad misli naopako; kad mièe usnama, èini zlo.
31Sijeda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom.
32Bolji je spor na gnjev nego junak, i gospodar od svoga srca bolji je nego onaj koji uzme grad.
33Ždrijeb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi.