Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vino je potsmjevaè i silovito piæe nemirnik, i ko god za njim luta neæe biti mudar.
2Strah je carev kao rika mladoga lava; ko ga draži, griješi svojoj duši.
3Slava je èovjeku da se okani svaðe; a ko je god bezuman, upleæe se.
4Radi zime ljenivac ne ore; prosi o žetvi, i ništa ne dobija.
5Savjet je u srcu èovjeèijem duboka voda, ali èovjek razuman crpe ga.
6Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom; ali ko æe naæi èovjeka istinita?
7Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovijem poslije njega!
8Car sjedeæi na prijestolu sudskom rasipa oèima svojim svako zlo.
9Ko može reæi: oèistio sam srce svoje, èist sam od grijeha svojega?
10Dvojak poteg i dvojaka mjera, oboje je mrsko Gospodu.
11Po djelima svojim poznaje se i dijete hoæe li biti èisto i hoæe li biti pravo djelo njegovo.
12Uho koje èuje, i oko koje vidi, oboje je Gospod naèinio.
13Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvoraj oèi svoje, i biæeš sit hljeba.
14Ne valja, ne valja, govori ko kupuje, a kad otide onda se hvali.
15Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.
16Uzmi haljinu onome koji se podjemèi za tuðina, uzmi zalog od njega za tuðinku.
17Sladak je èovjeku hljeb od prijevare, ali mu se poslije napune usta pijeska.
18Misli se utvrðuju savjetom; zato razumno ratuj.

19Ko otkriva tajnu, postupa nevjerno; zato se ne miješaj s onijem koji razvaljuje usta.
20Ko psuje oca svojega ili mater svoju, njegov æe se žižak ugasiti u crnom mraku.
21Našljedstvo koje se iz poèetka brzo dobija, ne biva na pošljetku blagosloveno.
22Ne govori: vratiæu zlo. Èekaj Gospoda, i saèuvaæe te.
23Mrzak je Gospodu dvojak poteg, mjerila lažna nijesu dobra.
24Od Gospoda su koraci èovjeèji, a èovjek kako æe razumjeti put njegov?
25Zamka je èovjeku da proždre svetinju, i poslije zavjeta opet da traži.
26Mudar car rasipa bezbožnike i pušta na njih kolo.
27Vidjelo je Gospodnje duša èovjeèija, istražuje sve što je u srcu.
28Milost i istina èuvaju cara, i milošæu podupire svoj prijesto.
29Slava je mladiæima sila njihova, a starcima èast sijeda kosa.
30Modrice od boja i udarci koji prodiru do srca jesu lijek zlome.