Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Èovjek koji po karanju ostaje tvrdoglav, ujedanput æe propasti, da neæe biti lijeka.
2Kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod; a kad vlada bezbožnik, uzdiše narod.
3Ko ljubi mudrost, veseli oca svojega; a ko se druži s kurvama, rasipa svoje dobro.
4Car pravdom podiže zemlju; a ko uzima mito, satire je.
5Ko laska prijatelju svojemu, razapinje mrežu nogama njegovijem.
6U grijehu je zla èovjeka zamka, a pravednik pjeva i veseli se.
7Pravednik razumije parbu nevoljnijeh, a bezbožnik ne mari da zna.
8Potsmjevaèi raspaljuju grad, a mudri utišavaju gnjev.
9Mudar èovjek kad se pre s ludijem, ili se srdio ili smijao, nema mira.
10Krvopije mrze na bezazlenoga, a pravi se brinu za dušu njegovu.
11Sav gnjev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag.
12Koji knez sluša lažne rijeèi, sve su mu sluge bezbožne.
13Siromah i koji daje na dobit sretaju se; obojici Gospod prosvjetljuje oèi.
14Koji car pravo sudi siromasima, njegov æe prijesto stajati dovijeka.
15Prut i kar daju mudrost, a dijete pusto sramoti mater svoju.
16Kad se umnožavaju bezbožnici, umnožavaju se grijesi, a pravednici æe vidjeti propast njihovu.
17Karaj sina svojega, i smiriæe te, i uèiniæe milinu duši tvojoj.
18Kad nema utvare, rasipa se narod; a ko drži zakon, blago njemu!

19Rijeèima se ne popravlja sluga, jer ako i razumije, opet ne sluša.
20Jesi li vidio èovjeka nagla u besjedi svojoj? više ima nadanja od bezumna nego od njega.
21Ako ko mazi slugu od malena, on æe najposlije biti sin.
22Gnjevljiv èovjek zameæe svaðu, i ko je naprasit, mnogo griješi.
23Oholost ponižuje èovjeka, a ko je smjeran duhom, dobija slavu.
24Ko dijeli s lupežem, mrzi na svoju dušu, èuje prokletstvo i ne prokazuje.
25Strašiv èovjek meæe sebi zamku; a ko se u Gospoda uzda, biæe u visokom zaklonu.
26Mnogi traže lice vladaoèevo, ali je od Gospoda sud svakome.
27Pravednima je mrzak nepravednik, a bezbožniku je mrzak ko pravo hodi.