Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 4. Mojžišoskero

4. Mojžišoskero 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O Bileam dikhľa, hoj o RAJ kamel te žehňinel le Izrael. Vašoda na kerďa avke sar angloda a imar na vražinďa, ale visarďa pes le mujeha ke pušťa.
2Sar dikhľa le Izraeliten andro taboris rozačhaden pal peskere kmeňi, avľa pre leste le Devleskero duchos
3a phenďa kada proroctvo: “O proroctvo le Bileamoskero, le čhaskero le Beoriskero: Kada vakerel oda, kaskere jakha hine phundrade;
4o proroctvo oleskero, ko šunel le Devleskere lava. Banďiľom anglal leste a dikhľom o viďeňje le Nekzoraleder Devlestar.
5Save šukar hine tire stani, ó Jakob, save lačhe hine o thana, kaj bešes, ó Izrael.
6Hine sar o palmi andro dolini, sar o zahradi paš o paňa, sar o aloe, so sadzinďa o RAJ, sar o cedri paš o paňa.
7O paňa čuľana avri andral tire vedri, pre oda, so sadzines, ela pherdo paňi. Tire kraľis ela bareder pačiv sar le Agag a tiro kraľišagos ela baro.
8O Del, savo tut iľa avri andral o Egipt, marel pes vaš tuke zorales sar o bikos. Tu zňičineha peskere ňeprijaťeľen, phagereha lengere kokala a ľivineha len le šipenca.
9O Izrael odpočovinel sar o ľevos; sar sovel, ňiko les na uštavela. Oda, ko žehňinela kale narodoske, ela požehňimen! Ko les prekošela, ela prekošlo!”
10Sar šunďa kala lava o Balak, choľisaľiľa pro Bileam a demaďa pes choľatar andro vast. Paľis phenďa le Bileamoske: “Vičinďom tut te prekošel mire ňeprijaťeľen a tu len imar trival žehňines!
11Dža adarik het! Phenďom, hoj tut mištes počinava, ale tiro RAJ oda na domukľa.”
12O Bileam leske odphenďa: “Se na phenďom tire muršenge, saven ke ma bičhaďal:
13‘Choc man te o Balak diňahas ajci rup vaj somnakaj, keci ča rešľiľahas andre leskero palacis, mušinav te šunel le RAJESKERO lav, korkoro pestar našťi ňič kerav! Ča oda, so phenela o RAJ, vakerava.’
14Akana džav pale ke mire manuša. Ale av a phenava tuke, so o Izraeliti kerena tire manušenca andre ola dživesa, so avena.”
15Paľis o Bileam phenďa: “O proroctvo le Bileamoskero, le čhaskero le Beoriskero: Kada vakerel oda, kaskere jakha hine phundrade,
16o proroctvo oleskero, ko šunel le Devleskere lava a prilel o prindžaripen le Nekbareder Devlestar. Banďiľom anglal leste a dikhľom o viďeňje le Nekzoraleder Devlestar.
17Oda, so dikhav andro viďeňje, mek pes na ačhiľa. Jekh džives o kraľis andral o Jakob pes sikavela sar e čercheň, ušťela upre o žezlos andral o Izrael. Ov zňičinela le Moabike vodcen a domarela savore Šetoskere potomken.
18Ov domarela o Edom, o Seir ela lengero barvaľipen a o Izrael barola a zoraľola.

19Andral o Jakob avela o kraľis a zňičinela olen, save ačhile andro foros.”
20Sar o Bileam andro viďeňje dikhľa le Amaleken, phenďa kala lava: “O Amalek sas o nekzoraleder narodos, ale ela zňičimen pro furt.”
21Sar dikhľa le Keniten, phenďa kala lava: “O than, kaj dživen, hino zoralo, ačhaďan tumenge o hňizdos pre skala.
22No the avke, Kenitale, avena zňičimen, sar tumen o Aššur zalela a odľidžala.”
23O Bileam pale phenďa: “Ko ačhela te dživel, sar kada o Del kerela?
24O loďi avena pašal o Kittimoskere brehi; on zalena o Aššur the o Eber, ale the on ena zňičimen.”
25Paľis o Bileam ušťiľa a visarďa pes pale khere. The o Balak geľa peskere dromeha.