Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Nambas

Nambas 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17“God iviyevevegu da wawaya tana kate murigha inapiika, tagu akitani, bi gekatota iyapiipiikana. Bi kiiwawo tana inapiika, naboni kewokewo, Jeikap nosinosina, toudi na Isrel damdi kamodima. Touna, Moab damdi mayitepadi inarouwa bi Set damdi deudeudi inagawowora.
18Bi kana aviya, Idom damdi inageiwayidi, da yadi kubura inakabi, na dam Isrel inimaragata kamokamogha.
19Wiinaghowana tana Jeikap nosinosina kamodima inapiika bi Moab damdi toudi Ir kwanatune patana samakamake na iniberodi.”