Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 4. Mojžišoskero

4. Mojžišoskero 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske:
2“Phen le Eleazaroske, le Aronoskere čhaske, hoj te lel o kaďidloskere lopatki ole muršendar, save sas zlabarde. O prachos lendar mi rozčhivel avrether, bo o lopatki hine sentne.
3Mi rovňinen avri o bľachi le kaďidloskere lopatkendar ole manušengere, save počinde peskere dživipnaha vaš o binos. Paľis ole bľachenca mi obthoven o oltaris. Ande o lopatki anglo RAJ, vašoda hine sentne. Kada ela le Izraelitenge o znameňje, hoj te na bisteren.”
4Avke o rašaj Eleazar iľa o brondzune lopatki, save ande ola džene, save zlabile, a marďa lendar avri bľachi, hoj te obthovel lenca o oltaris.
5Kada ela le Izraelitenge pro leperiben, hoj ňiko, ko nane le Aronoskere potomkendar, našťi džal ko oltaris te labarel o kaďidlos anglo RAJ, hoj pes leske te na ačhel avke, sar le Korachoske the leskere manušenge. Savoro kerďa avke, sar leske phenďa o RAJ prekal o Mojžiš.
6Pre aver džives reptinenas savore Izraeliti pro Mojžiš the pro Aron: “Tumen murdarďan le RAJESKERE manušen.”
7Sar o manuša džanas pro Mojžiš the pro Aron a visarde pes ko RAJESKERO Sentno Stanos, jekhvareste o Stanos zaučharďa e chmara a sikaďa pes le RAJESKERI slava.
8Akor o Mojžiš the o Aron avle anglo Sentno Stanos.
9Ode o RAJ phenďa le Mojžišoske:
10“Džan het kale manušendar! Takoj len zňičinav.” Akor sodujdžene pele le mujeha pre phuv.
11O Mojžiš phenďa le Aronoske: “Le e kaďidloskeri lopatka, thov andre o jagale angara pal o oltaris a thov upre o kaďidlos. Denaš sigo ko manuša a obetin oda le RAJESKE, hoj lenge te en odmukle o bini. Bo o RAJ igen choľisaľiľa pre lende a e pľaga imar avel.”
12Avke o Aron iľa e kaďidloskeri lopatka, sar leske phenďa o Mojžiš, a denašelas maškar o manuša, ale e pľaga imar ode sas. Labarďa o kaďidlos, hoj le manušenge te en odmukle o bini
13a ačhaďa pes maškar o mule the džide manuša a e pľaga preačhiľa.
14Andre odi pohroma mule 14 700 manuša bijal ola 250 džene, save mule paš e vzbura le Korachoskeri.
15Sar e pľaga preačhiľa o Aron geľa pale ko Mojžiš paš o vudar andro Sentno Stanos.
16O RAJ phenďa le Mojžišoske:
17“Phen le Izraelitenge, hoj tuke te den o dešuduj (12) paci, jekh andral dojekh kmeňoskero vodcas. Pisin dojekheskero vodcaskero nav pre leskeri paca.
18Le Aronoskero nav pisin pre paca andral o kmeňos Levi, bo ela jekh paca prekal dojekh kmeňoskero vodcas.

19Paľis len thov andro Sentno Stanos angle Zmluvakeri Archa, kaj man tumenca zdžav.
20E paca le muršeskeri, saves mange kidava avri, pučinela avri. Avke me zaačhavava o reptišagos le Izraelitengero, save pre tumende furt reptinen.”
21Avke o Mojžiš oda phenďa le Izraelitenge a lengere vodci leske dine jekhetane dešuduj paci, jekh paca andral dojekh kmeňos, a le Aronoskeri paca sas maškar lengere.
22Paľis o Mojžiš iľa o paci a thoďa andro Sentno Stanos anglo RAJ.
23Sar o Mojžiš geľa pre aver džives andro Sentno Stanos, dikhľa, hoj pučinďa avri le Aronoskeri paca, so sas thoďi vaš o kmeňos Levi. Pučinďa avri, rozkvitňisaľiľa a anďa o mandle.
24Avke o Mojžiš ľigenďa odarik o paci ke savore Izraeliti. Dikhle pre oda a dojekh vodcas iľa pale peskeri paca.
25Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: “Le Aronoskeri paca, ľidža pale angle Zmluvakeri Archa, hoj pes te zaľikerel sar znameňje angle ola džene, save pes vzburinen. Aleha zaačhaveha lengero reptišagos pre ma a on na merena.”
26O Mojžiš kerďa avke, sar leske prikazinďa o RAJ.
27Ale o Izraeliti phende le Mojžišoske: “Vigos amenge! Meras! Savore meraha!
28Dojekh, ko džal pašes paš le RAJESKERO Sentno Stanos, merela. So, mušinas savore te merel?”