Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 4. Mojžišoskero

4. Mojžišoskero 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Caľi rat o Izraeliti rovenas a vriskinenas.
2Savore manuša reptinenas pro Mojžiš the pro Aron: “Uľahas amenge feder, te muľamas andro Egipt abo kade pre pušťa.
3Soske amen o RAJ ľidžal andre kadi phuv? Hoj te meras la šabľaha andro mariben? Hoj te zalen amare romňijen the čhavoren? Na uľahas amenge feder te džal pale andro Egipt?”
4Jekh avreske phenenas: “Kidas peske avri vodcas a džas pale andro Egipt!”
5Sar oda o Mojžiš the o Aron šunde, pele le mujeha dži pre phuv angle savore Izraeliti.
6O Jozua, le Nunoskero čhavo, the o Kaleb, le Jefunnoskero čhavo, save sas olendar, save predikhle e phuv, pre peste dukhatar čhingerde o ruchi
7a phende savore Izraelitenge: “E phuv, so samas te predikhel, hiňi igen lačhi.
8Te avaha le RAJESKE pre dzeka, doanela amen andre odi phuv, kaj čuľal o thud the o medos, a dela amenge la.
9Ča pes ma vzburinen pro RAJ! Ma daran pes le manušendar, save ode bešen, bo lokes len domaraha. O RAJ hin amenca! Lengere devla len na chraňinen. Vašoda ma daran pes lendar!”
10Ale savore Izraeliti vriskinenas, hoj len te murdaren le barenca. Androda pes savore Izraelitenge sikaďa le RAJESKERI slava paš o Sentno Stanos.
11O RAJ prevakerďa ko Mojžiš: “Dži kana man kala manuša tele dikhena? Dži kana mange na pačana, se maškar lende kerďom bare znameňja?
12Bičhavava pre lende baro nasvaľiben a zňičinava len, ale tutar kerava bareder the zoraleder narodos, sar hine on.”
13Ale o Mojžiš odphenďa: “Dodžanena pes pal oda o Egipťana! Lendar iľal avri kale manušen tira zoraha
14a on oda dena te džanel le manušenge, save bešen andre odi phuv. Ola manuša imar šunde, hoj tu, RAJEJA, sal maškar lende a hoj lenge diňal te dikhel tut le jakhenca. Šunde, hoj tiri chmara ačhel upral kala manuša, hoj dživese džas angle lende andre chmara a rači andro jagalo slupos.
15Te akana zňičineha savore tire manušen, o narodi, save šunde o hiros pal tu, phenena:
16‘O RAJ našťi doanďa peskere manušen andre odi phuv, pal savi len diňa la veraha lav, vašoda len murdarďa pre pušťa.’
17Akana, RAJEJA, mangav tut, sikav amenge tiri zor a ker, sar phenďal:
18‘Me, o RAJ, na choľisaľuvav sigo, presikavav o pačivalo kamiben a odmukav o binos the e vzbura. Ale ňikas na mukav bi o trestos; vaš le dadengere bini marav le čhaven dži andro trito the štarto pokoleňje.’

19Mangav tut, odmuk kale manušenge prekal tiro baro pačivalo kamiben, avke sar lenge odmukehas akorestar, sar avle avri andral o Egipt, dži akana.”
20O RAJ leske odphenďa: “Odmukav lenge, avke sar mangehas.
21No avke sar dživav a sar miri slava pherarel caľi phuv,
22aňi jekh kale manušendar na džala andre odi phuv. Bo dikhle miri slava the o zazraki, so keravas andro Egipt the pre pušťa, a the avke man dešvar pokušinenas a na šunenas.
23Vašoda ňiko lendar na džala andre odi phuv, pal savi phenďom, hoj la dava lengere dadenge. Na dikhela la ňiko, ko man tele dikhľa.
24Ale mire služobňikos le Kaleb ľidžava andre phuv, andre savi imar sas. Bo sas andre leste aver duchos a džalas pal mande cale jileha. A leskero potomstvos chudela e phuv sar ďeďictvos.
25Tajsa džan prekal e pušťa ko Lolo Moros, bo andre dolina bešen o Amaleka the o Kanaančana.”
26Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske:
27“Dži kana cerpinava kale nalačhe manušen, save pre ma furt reptinen? Dos šunďom le Izraelitengero reptišagos pre ma.
28Phen lenge: ‘Avke sar dživav, phenel o RAJ, kerav tumenca avke, sar tumen šunďom te vakerel.
29Pre kadi pušťa ačhena mule ťela savoredženengere, kaske sas akor, sar sas pisimen andre, biš (20) berš the buter – savore tumendar, save pre ma reptinenas.
30Ňiko lendar na džala andre phuv, pal savi diňom la veraha lav, hoj andre bešena. Džana andre ča o Kaleb, le Jefunnoskero čhavo, the o Jozua, le Nunoskero čhavo.
31No tumare čhaven, pal save phenenas, hoj ena zaile, me ode ľidžava a on sprindžarena odi phuv, so na kamľan te prilel.
32Ale tumare mule ťela ačhena pre kadi pušťa.
33Tumare čhave ena saranda (40) berš pasťjera pre kadi pušťa. On cerpinena vaš oda, hoj mange na pačanas, medik na merela posledno dženo tumendar pre pušťa.
34Avke sar saranda dživesa predikhenas e phuv – jekh berš pes rachinela vaš jekh džives – saranda berš cerpinena vaš peskero nalačhipen, hoj te sprindžaren, so oda hin, te me džav pre tumende.
35Me, o RAJ, oda phenďom a avke kerava savore kale nalačhe manušenca, save pes vzburinde pre mande. Pre kadi pušťa merena.’ ”
36O murša, saven o Mojžiš bičhaďa te predikhel e phuv, save avle pale a vakerenas o načačipen pal e phuv a oleha kerde upre le Izraeliten, hoj te reptinen pro RAJ,

37jekhvareste mule le meribnaskere nasvaľibnaha anglo RAJ.
38Olendar, save sas te predikhel e phuv, ča o Jozua the o Kaleb ačhile te dživel.
39Sar o Mojžiš phenďa kala lava le Izraelitenge, ačhile igen smutne.
40Sig tosara ušťile, gele pro verchos a phende: “Čačo, kerďam binos. Aven, džas andre phuv, pal savi o RAJ diňa lav!”
41Ale o Mojžiš lenge phenďa: “Soske na šunen le RAJES? Tumaro planos tumenge na avela avri.
42Ma džan, bo o RAJ nane tumenca a tumare ňeprijaťeľa tumen thovena tele.
43Sar tumen marena le Amalekenca the le Kanaančanenca, murdarena tumen la šabľaha. Visarďan tumen het le RAJESTAR, vašoda na ela tumenca!”
44No on the avke gele pre brehengeri phuv, ale aňi e Zmluvakeri Archa, aňi o Mojžiš na omukle o taboris.
45Avke o Amaleka the o Kanaančana, save bešenas pre brehengeri phuv, gele pre lende, marde len a roztradle dži paš o foros Chorma.