Text copied!
CopyCompare
Londona Biblio - Sentencoj

Sentencoj 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kiam vi sidiĝos, por manĝi kun reganto, Rigardu bone, kio estas antaŭ vi;
2Kaj vi metu tranĉilon al via gorĝo, Se vi estas avidulo.
3Ne deziru liajn bongustajn manĝojn; Ĉar ĝi estas trompa pano.
4Ne penu riĉiĝi; Forlasu vian pripensadon.
5Ĉu vi direktos viajn okulojn al ĝi? ĝi jam ne ekzistos; Ĉar riĉeco faras al si flugilojn kiel aglo, kaj forflugas al la ĉielo.
6Ne manĝu panon de malbondeziranto, Kaj ne deziru liajn bongustajn manĝojn.
7Ĉar kiaj estas la pensoj en lia animo, tia li ankaŭ estas: Manĝu kaj trinku, li diros al vi, Sed lia koro ne estas kun vi.
8La pecon, kiun vi manĝis, vi elvomos; Kaj vane vi perdis viajn agrablajn vortojn.
9En la orelojn de malsaĝulo ne parolu; Ĉar li malŝatos la saĝecon de viaj vortoj.
10Ne forŝovu la antikvajn limojn, Kaj sur la kampon de orfoj ne iru.
11Ĉar ilia Liberiganto estas forta; Li defendos ilian aferon kontraŭ vi.
12Elmetu vian koron al instruo Kaj viajn orelojn al paroloj de prudento.
13Ne malvolu puni knabon: Se vi batos lin per kano, li ne mortos.
14Vi batos lin per kano, Kaj lian animon vi savos de Ŝeol.
15Mia filo, se via koro estos saĝa, Tiam ĝojos ankaŭ mia koro.
16Kaj mia internaĵo ĝojos, Kiam viaj lipoj parolos ĝustaĵon.
17Via koro sin tiru ne al pekuloj, Sed al timo antaŭ la Eternulo ĉiutage.
18Ĉar ekzistas estonteco, Kaj via espero ne perdiĝos.

19Aŭskultu vi, mia filo, kaj estu saĝa, Kaj direktu vian koron al la ĝusta vojo.
20Ne estu inter la drinkantoj de vino, Inter tiuj, kiuj manĝas tro da viando;
21Ĉar drinkemulo kaj manĝegemulo malriĉiĝos, Kaj dormemulo havos sur si ĉifonaĵojn.
22Aŭskultu vian patron, kiu vin naskigis, Kaj ne malŝatu vian patrinon, kiam ŝi maljuniĝos.
23Veron aĉetu, kaj ne vendu saĝon Kaj instruon kaj prudenton.
24Grandan ĝojon havas patro de virtulo, Kaj naskinto de saĝulo ĝojos pro li.
25Via patro kaj via patrino ĝojos, Kaj via naskintino triumfos.
26Donu, mia filo, vian koron al mi, Kaj al viaj okuloj plaĉu miaj vojoj.
27Ĉar malĉastulino estas profunda foso, Kaj fremda edzino estas malvasta puto.
28Ŝi embuskas kiel rabisto, Kaj kolektas ĉirkaŭ si perfidulojn.
29Ĉe kiu estas ploro? ĉe kiu estas ĝemoj? ĉe kiu estas malpaco? Ĉe kiu estas plendoj? ĉe kiu estas senkaŭzaj batoj? Ĉe kiu estas malklaraj okuloj?
30Ĉe tiuj, kiuj sidas malfrue ĉe vino, Ĉe tiuj, kiuj venas, por gustumi aroman trinkaĵon.
31Ne rigardu la vinon, kiel ruĝa ĝi estas, Kiel ĝi brilas en la pokalo, kiel glate ĝi eniras:
32En la fino ĝi mordas kiel serpento Kaj pikas kiel vipuro.
33Viaj okuloj vidos fremdaĵojn, Kaj via koro parolos malĝustaĵojn.
34Kaj vi estos kiel dormanto meze de la maro, Kaj kiel dormanto sur la supro de masto.
35Ili batis min, sed ĝi min ne doloris; Ili frapis min, sed mi ne sentis; Kiam mi vekiĝos, mi denove tion serĉos.