Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - Mini Gigabi

Mini Gigabi 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Agalime iba mbia dewaore nayagua bi ko taratara dewa lalu gungu bia dege dindi holebira. Mbirali iba mbiame ibu haru helo hayagua ibu mitangi tigatiga nabiaga lulu ale ka.
2Hari kulu timbuni laga biragola wali agali bibahendeme mogo lalu gi hai hagadagua kini kago keba harago hondowa wali agali gi hai haga. Kini kago keba helo lowa mo keba hariyagua í̠ni homole andanda bialu kego homolebere.
3Lai lalu gungu bulene kaware nga handala wahalu erembira mialu piriyagua í̠ mini lene holebere. Ai wali agali mini bayale nawi kagome lai lalu gungu abale porabu paraho holebira.
4Agali mangahegome ibu mabuni tomo hongole dindi aluene ngangi alia nabi mangani wahayagua ibu ani biragome mabu ogoriani tomo wini mbira buyu pialu nanolebira.
5Wali agalinaga mitangi bulenego iba uliha goriane biraradagua bidago mbirali dehe bogabi kago ibugua ibunaga bime miniha paliaruagoni haealo hondolebira.
6Dewalime ne harigaha howa ibu nenege bamba henegola haho wiaabo haruli lolebirago ogoni bame bime lara. Anigo mini bilinahe howa henene aniore biaganego mbirani mbira mbira kabe hondole hai bibe.
7Waneigini aba ibu agali mini tigabiwi howa mana bayale hangu biaga kayagua ibu waneigini karu ti turu habehe ka.
8Kini ibugua godi dabaki bule biragane dagiani biruwa godi hale hole ibiraru de hondowa ibugua ko bini bayuwa dabalu handa walia haga.
9Mbiralime, I̱ha ko mbira nawi bayale tigatiga hene kogo áyubi ko mbira nabiore kogoni, lalu aiwa labehe kabe.
10Wali agalime mbiralinaga mbirale yolo mule yalu ibiragola genda magi handalu howa ke̱ halu dibaudu haga karu tihondo Anduane Homogo ibugua turu nahaga ka.
11Iname mbirali ibunaga mana birago hondowa ibu ogobi ko lalu walia haragola handabehe kama. Ogonidagua dege waneiginiru tigua biragome ogobi kama lalu walia haga kagoni.
12Anduane Homogohanda ina de hondoloma̱ya inahondo de ngialu hale holoma̱ya halebi ngiaga ka.
13Í̠ palia hangu biaga keyagua mbirale nayi yagibano holebere. Anigo í̠na biabe biaabo hariliyagua tomo nolene dewa bu payabu wuwa karulapeore nalu holebere.
14Mbiralime mbirale mbira yolo mule howa ogoninaga yolo daligaoreda lowa bi dewa laabo haga. Ani lowa ibugua mbirale wiago yolo buwa ibunaga nenegeruhondo balagala halu lalu, Ogoni yolo dindiha winiyago miru, laga.
15Í̠na manda timbunibi howa wali agali mo wála halu bi laregome ngolo silibabi to̱le̱ marubi muni timbunime miaganerubi ndo uruni í̠na bolanguahe holebere.
16Mbirali ibu dano henego ibunime mibe nahedagola mendealime i̱na mia holiya lo kayagua ogoni ibu mini nawi ka. Anigo mbiralime í̠hondo dano hole ibiragola ibunaga mbirale mbira í̠ mo yu hole manda bibe. Mani í̠naga dano hayago ngiragola ibuni yadai bule.
17Í̠na ke̱ halu mbirale mirigoni tomo dendebi ale manda bialu yu ke. Anigo mani howa í̠naga ne harigaha iba mu to̱lo tagiho hayu hene mbau lolebira.
18Í̠na biabe mbira bule mitangi bialu howa bayale bulenaga mini giga bulene ala hai bibe. Í̠na waitigi baba wai bule manda biriyagua wai agua buledabe lo manda bibe.

19Wali agali bi diburibu laga karu tihondo bi hagarere lalu lamirigo tigua bi ogoni maruhondo abale lamigi bima polebira. Ani bulebirago diburibu dewa laga kago baba nenege holene nawi.
20Í̠na í̠naga ai̱ya abalahondo bi ko lalu ha hariyagua hale lamu hundiragola arumaha hagadagua í̠naga holene abale ereba holebira.
21Mbirali ibu ai̱ya abala homa nabi kaore paluni ala karulole manda biyagua mbirale uruni bayale wu ha nabulebira.
22Mbiralime í̠hondo ko biyagua í̠na ko biadai bule manda nabibe. Anduane Homogohanda í̠naga genda ogoni mo tiga bilo lowa ibunaga giha ngelowa ibuhondo mini mbiraore wu habe.
23Wali agalime mbirale yolo bule biragola agali mbirame genda magi handalu howa ke̱ hayagua Anduane Homogo ibugua o biagohondo turu nahagaore ka.
24Ina dindini kamangi hariga pialu holoma̱yanaga Anduane Homogohanda manda mandabu ngela haga ka. Anigo mbiralime ibu polene hariga ogoriani pialu holebero lalu ibuni hangume manda bibe nahe.
25Í̠na Anduane Homogohondo mbirale mbira mule howa mitangi ala bayuwa buwa nguliya lalu tigatiga lo wibe. Abale hibilaba lo howa nguliya lariyagua mani mini dege dindi holene wulebira.
26Kini mini bayale gigabiwi kagome godini dabaki halu howa mbiralime ko biyago handa walia halu dara nahe pani mulebira.
27Inanaga dinini Anduane Homogohanda wá hagane hale lamu ale nginigo iname bibahende mitangi beremarubi mana beremarubi bayuwa dabalu hondoloma̱yanaga ngini.
28Kini kagome ibunaga wali agaliruhondo tigabi dege bialu ti dara howa biamogo biyagua ibu bayale haru halu lu haabo holebira.
29Iname igiri hongohe daliahe kago hondowa turu haramali. Wali agali wahe daguaheru kago hondowa iname ti bayuwa mitangi bialu tinaga mini yaraga holeberema.
30Mbiralime ko biragola í̠na tibume bariyagua mani ogonime ko biyago erembira mialu ibu bayale miniwi holebira.