Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Job

Job 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Job, Elifaz-abin-imakded:
2“Emi amba an naibi-itoged-abalagi sunmakoed, amba Bab-Dummad sabsur-an-imaknaid.
3An wisina, bia Bab-Dummad mai, degi, an e-maidse sunna nabir moena,
4an san-bendakegala an bela ega ibmar sogsaled.
5Bab-Dummad-ibmar-sogbied an wisgusaled. Degidbali, an magar itononikiled.
6Bab-Dummad angi sabsur-gwisguega, ¿e-gangued angi oyogergebsi? ¡Suli! Angi gwisgussuliled, unnila an-itonai gusaled.
7Dule-innikidaedi, Bab-Dummad-asabinni sunna na san-bendaked. Andina, anga-igar-naboged-asabin degisadegu ollorgusaled, ibmar-oakalossuliyob an-daksaled.
8”Aisaar an Bab-Dummad-amidiinad. An dad-nakwedsik nadele, an daksulid, dad-argwanedsik nadbalile, an daksurbalid.
9Bab-Dummad dad-nakwed-argan-sapiledsik-gunaile, an daksurbalid. Dad-nakwed-nuedsik-gunaile, an daksurbalid.
10Bab-Dummaddi bela an-gudiid nue-wisimakaled. Bab-Dummad an-wilubdakye-sogele, or-swilimakaleyob an gusaled.
11Bab-Dummad-Igarba an nue-nanadiid, e-sogedba an nanadiid, an egi bangudisulid.
12E-Igar-sogsagusadgi an bangudisulid. E-ibmar-sogsadi, an-gwage-ulubgi an sediid.
13”Bab-Dummad na ibmar-imakbiedba imakmaid, ¿doa ega akar-sogoe? Na e-abegedba ibmar imakmaid.
14Bab-Dummad, igi-an-imakoye na sogsa, deyob an-imakoed. Ibmar-baigan-bukidar ayobi, na e-abegedba imakoed.
15Agala, an Bab-Dummad-asabin dobee itodaed. We-ibmargi an bela binsaddibe, nue-dobe an itoddaed.
16Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikadi an-niga-egwachad, nue-dobed anga uksad.
17We-ibmar-bela-angi-gunaidi, an-gayamakosulid, an nunmaked-dummad-itonai-inigwele, amba an ibmar sogedsegad.”