Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Jop

Jop 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tama Jopgo po wei ponoyu, e tama wali.
2“Odao. Megi me eno homu dwai elalubo. Tama eno homugo te dwai nai dabego ena dolobo te po hauwa mu waibao. Ena gela wabo togolainu sinabao goli, eno usu munu me ebeo.
3Hobede mu dao. Ma, eno God bidibo pesage eno koneai tigi sogo da, megi tama ena pelama, aga gedude mu dolo doligi pigi dao.
4Tama teda eno te dwai dwai sę dabe ena tigi yali po pusugi dao. Eno po tų ebo tau somainu po hauwa mu wagi dao.
5Tama eno koneaiba, agai eno po wei ponobo suaibao. Tama eno agai homu kolesagade ebo homu koneaibao.
6Dagego homugo Godigo bomogo ena aiyaba elaluama, ena dali boi bidi homu yaiba weyu obawe? Mu menio. Agai eno poba olo saganama, odaibao.
7Ena doloba pai bidi. Tama ena agai gedude dolo po tųde doliyu da, eno aga dali po migi dao. Tama agai eno po odoyu da, teda agai e tama waibao, eno dwai sę me agai gedude me ebeo po wagi dao. Tama eno po tų da, mu siligi da,” wali.
8“Awe, ena God bidibo pesage eno koneai tigi sogo da, tama igi da. Tiali goli, ena God giliga asobo badu bidibowe weyu, gegegi peyu da, tede bidibo sugobeo. Tama eno aga giliga dega sabo madi gege peyu da, eno aga tede bidibo sugobeo.
9Godigo sę me not badu, me saut badu me ebo goli, eno aga dwasianu me subeo.
10Tiali goli, Godigo ena bilibo dabe tigidali mu koneanio. Ma, aga ena usu siyu da, teda agai ena tonobo da wiegi yai gol masigi tonobo tiwai yaibao.
11Tigidali sogo ena aga bilibo sunumidu naga bilibo dao. Eno te sunumi tagalama, gasa sunumidu me pabeo.
12Tama eno agai te tiwai ya wali po me sela sąbeo. Menio. Eno agai enabolo mani po wali peyu yai dao. Agai po pusu mu elama, tigidali deli deli sogo tuabo naigo pusu edelalio,” wali.
13“Tiali goli, Godigo homugo magi sę me yainu yali da, tama dego agai homu ma hasegelaibawe? Agai me hasegelegobeo. Tama agai magi sę me yainogo da, teda agai eyu naga ebo dao.
14Tama tiyu yaide, agai homugo enade magi sę me yabo homu ebaso da, agai ebo dao. Ma, agai haniani homu kolesaga me elalubo.
15Tama tiyu yaide, ena aga gesabidide mu bidibao, tama ena agade wi mu ebao. Eno agai ebo kolesaga kone palama, eno dili didibili mu ebo.
16God Tigidali Bomo Elalubo Bidigo eno bomo silama, tama ena wi mu ilalio.
17Hasia ena tama bidai meni. Meni. Godigo tama te be huliasa tiwaigo ena mesega sagasali. Tiali goli, ena te hulide wi meni, ena te God dali naga wi ebao,” Jopgo te po wai.