Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sunod gipaadto ako sa tawo ngadto sa gawas nga hawanan sa amihanang bahin, ug gidala niya ako ngadto sa mga lawak nga anaa sa atubangan sa gawas nga hawanan ug sa amihanang bahin nga paril.
2100 ka cubit ang gitas-on padulong sa atubangan ug 50 ka cubit ang gilapdon niadto nga mga lawak.
3Nag-atubang ang pipila niadto nga mga lawak sa sulod nga hawanan ug 20 ka cubit ang gilay-on gikan sa balaang dapit. Adunay tulo ka andana ang mga lawak, ug ang nahimutang sa ibabaw malili ang nahimutang sa ubos ug abli kini kanila, nga adunay agianan. Ang pipila ka mga lawak nag-atubang sa gawas nga hawanan.
4Napulo ka cubit ang gilapdon sa agianan ug 100 ka cubit ang gitas-on padulong sa atubangan sa mga lawak. Nag-atubang ang mga pultahan sa mga lawak ngadto sa amihanang bahin.
5Apan mas gamay ang ibabaw nga mga hawanan, kay nakuhaan sa mga agianan gikan niini ang dako nga hawan kaysa sa ilang gibuhat sa pinakaubos ug sa tungatunga nga andana sa gambalay.
6Kay ang mga hawanan nga anaa sa ikatulo nga andana walay mga haligi, wala nahisama sa mga hawanan nga adunay mga haligi. Busa ang pinakataas nga andana sa mga lawak mas gamay kung itandi ngadto sa mga lawak nga anaa sa pinakaubos ug sa tungatunga nga mga andana.
7Ang gawas nga paril padulong sa mga lawak ngadto sa gawas nga hawanan, ang hawanan nga anaa sa atubangan sa mga lawak. Adunay 50 ka cubit ang gitas-on niana nga paril.
8Adunay 50 ka cubit ang gitas-on sa mga lawak sa gawas nga hawanan, ug 100 ka cubit ang gitas-on sa mga lawak nga nag-atubang sa balaan nga dapit.
9Adunay agianan pasulod ngadto sa pinakaubos nga mga lawak gikan sa sidlakan nga bahin, gikan sa gawas nga hawanan.
10Padulong sa paril sa gawas nga hawanan sa sidlakan nga bahin, atubangan sa sulod nga hawanan sa balaan nga dapit, adunay mga lawak usab
11sa agianan nga anaa sa atubangan niini. Sama sa hulagway sa mga lawak nga anaa sa amihanang bahin. Adunay managsamang gitas-on ug gilapdon ug managsama ang mga agianan pagawas ug ang mga paghan-ay ug ang mga pultahan.
12Sa habagatang bahin adunay mga pultahan sa mga lawak nga managsama lamang sa amihanang bahin. Ang agianan sa sulod adunay pultahan sa ulohan niini, ug nag-atubang ngadto sa nagkalainlaing mga lawak. Sa sidlakan nga bahin adunay pultahan padulong sa agianan sa kinatumyan.
13Unya miingon ang tawo kanako, “Balaan ang mga lawak nga anaa sa amihanan ug sa habagatang mga lawak nga anaa sa atubangan sa gawas nga hawanan diin mag-alagad ang mga pari duol kang Yahweh mahimong mokaon sa pinakabalaan nga pagkaon. Magbutang sila didto ug pinakabalaan nga mga butang—ang halad nga pagkaon, ang halad alang sa sala, ug ang halad alang sa dili tinuyoan nga sala—kay mao kini ang balaan nga dapit.
14Sa dihang mosulod ang mga pari didto, kinahanglan dili sila mogawas sa balaan nga dapit ngadto sa gawas nga hawanan, kung dili nila hukason ang mga bisti nga ilang gigamit sa pag-alagad, sanglit balaan man kini. Busa magbisti sila ug laing mga bisti sa dili pa sila mopaduol sa katawhan.”
15Nahuman ug sukod sa tawo ang sulod sa balay ug unya gipagawas ako ngadto sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan nga bahin ug gisukod ang tibuok dapit nga nakapalibot didto.
16Gisukod niya ang sidlakan nga bahin pinaagi sa sukdanan nga kahoy—500 ka cubit sa sukdanan nga kahoy.
17Gisukod niya ang amihanang bahin—500 ka cubit sa sukdanan nga kahoy.
18Gisukod usab niya ang habagatan nga bahin—500 ka cubit sa sukdanan nga kahoy.

19Mituyok usab siya ug gisukod ang kasadpang bahin—500 ka cubit sa sukdanan nga kahoy.
20Gisukod niya ang upat ka bahin niini. Napalibotan kini ug paril nga adunay 500 ka cubit ang gitas-on, ug 500 ka cubit ang gilapdon, aron sa paglain sa balaan gikan sa yano.