Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ wi, u kɑ mɑn dɑ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ, sere diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ bɑtumɑ ye bɑ deri kɑ dii te tɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten biruɔn deedeeru.
2Diɑ yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu wunɔbu (100) mɑ yen yɑsum mu sɑ̃ɑ gɔm soonu weerɑɑkuru.
3Yen bee tiɑ yɑ bɑtumɑ ye bɑ deri mi nɔɔ kisi. Bɑtumɑ yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu yɛndu. Mɑ yɑ kɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɛ. Bee tiɑ, diɑ ye, yɑ mɑɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ ye bɑ simɑɑ doke nɔɔ kisi. Yɑ gidɑmbisɑ itɑ mɔ. Mɑ bɑ ye kɔbɛ kuɑ kuɑ.
4Diɑ yen wuswɑɑɔ, bɑ bɑtumɑ deri gɔm soonu wɔkurun sɑkɑ. Mɑ bɑ swɑɑ wĩɑ ye sɔɔ gɔm soo teeru. Diɑ yen kɔnnɔsu su nɔɔ tĩiwɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ.
5Diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ yɑ piiminu bo yɑ kere ye yɑ wɑ̃ɑ temɔ kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ suunu sɔɔ. Domi kɔbɛ ye bɑ kuɑ mi, yɑ yen sukum kɑwɑwɑ.
6Adɑmɑ yen kɔbɛ yɑ ǹ gberebɑ mɔ nge yɑɑrɑ yen dinun gberebɑ. Yen sɔ̃nɑ diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ yɑ ǹ suunukinu kɑ temkinu kpɑ̃ɑru turɑ.
7Diɑ yen gɑnɑ ye yɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ mɛɛrɑ, yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu weerɑɑkuru.
8Domi diɑ yen tiin dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu. Adɑmɑ sɑ̃ɑ yee ten berɑ giɑ, yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ gɔm soonu wunɔbu (100).
9Bɑ̀ n wee sɑɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn di, kɔnnɔ gɑgɑ wɑ̃ɑ diɑ yen temɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ gèn min di bɑ rɑ kɑ du.
10Kɔnnɔ ge, gɑ wɑ̃ɑ mi yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn gɑnɑ yɑ toruɑ. Diɑ mɑɑ wɑ̃ɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ bɑtumɑ ye bɑ deri kɑ dii te tɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten biruɔn deedeeru.
11Diɑ yen wuswɑɑɔ, swɑɑ wɑ̃ɑ. Diɑ ye, yɑ kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ weenɛ. Yen dɛ̃ɛbu kɑ yen yɑsum kɑ nge mɛ bɑ ye bɑnisinɑ kɑ yen kɔnnɔsu ye kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ tiɑ.
12Nge mɛyɑ diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑn kɔnnɔsu su sɑ̃ɑ. Kɔnnɔ gɑgɑ wɑ̃ɑ swɑɑ yen duu yerɔ, yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn gɑnɑɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ. Min diyɑ bɑ rɑ kɑ du.
13Durɔ wi, u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ mi, kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ mi, yɑ wɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Miyɑ yɑ̃ku kowo be bɑ rɑ du Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ bɑ ko n dɑ yɑ̃ku dĩɑ ni di. Diɑ ye, yɑ dɛɛrewɑ. Miyɑ bɑ koo mɑɑ kɛ̃nu yi kɑ yɑ̃ku yɑɑ ye bɑ kɑ torɑnun yɑ̃kunu kuɑ kɑ ni bɑ kɑ torɑnu sɔnwɑ.
14Yɑ̃ku kowobu bɑ̀ n duɑ mi, bɑ ǹ yɑriɔ tɔɔwɔ kɑ ben yɑ̃nu. Bɑ koo ginɑ nu potiriwɑ. Domi yɑ̃ɑ ni, nu sɑ̃ɑwɑ sɑ̃ɑ yɑ̃nu. Ben tiin yɑ̃nɑ bɑ ko n dɑ doke bu kɑ dɑ sɑ̃ɑ yerun yɑɑrɑɔ mi tɔn be bɑ tie bɑ yɔ̃.
15Sɑnɑm mɛ durɔ wi, u dii ten sɔɔwɔ yĩirɑ u kpɑ, yerɑ u derɑ nɑ yɑrɑ kɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑn kɔnnɔ. Mɑ u bɑtumɑ ye yɑ kɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɛ yĩirubu wɔri.
16Yerɑ u sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑn berɑ yĩirɑ kɑ win dɛkɑ mɑ yɑ kuɑ dɛkɑ yen nɛɛrɑ wunɔbu (500).
17Mɑ u mɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑ yĩirɑ. Mɑ yɑ mɑɑ kuɑ dɛkɑ yen nɛɛrɑ wunɔbu.
18U mɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ yĩirɑ mɑ yɑ kuɑ dɛkɑ yen nɛɛrɑ wunɔbu.

19U mɑɑ yĩirɑ sɔ̃ɔ duu yeru giɑ mɑ mi giɑn tii mɑɑ kuɑ dɛkɑ nɛɛrɑ wunɔbu.
20Nge mɛyɑ u gɑnɑ yen goonu nnɛ kpuro yĩirɑ u kɑ sikerenɑ. Yen dɛ̃ɛbu kɑ yen yɑsum mu nɛwɑ. Yen bɑɑyere dɛkɑ nɛɛrɑ wunɔbu. Gɑnɑ ye, yɑ sɑ̃ɑ yee te wunɑ nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃.