Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ wi, u kɑ mɑn dɑ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ, sere diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ bɑtumɑ ye bɑ deri kɑ dii te tɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten biruɔn deedeeru.
2Diɑ yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wunɔbu (100) mɑ yen yɑsum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru.
3Yen bee tiɑ yɑ bɑtumɑ ye bɑ deri mi nɔɔ kisi. Bɑtumɑ yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu. Mɑ yɑ kɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɛ. Bee tiɑ, diɑ ye, yɑ mɑɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ ye bɑ simɑɑ doke nɔɔ kisi. Yɑ ɡidɑmbisɑ itɑ mɔ. Mɑ bɑ ye kɔbɛ kuɑ kuɑ.
4Diɑ yen wuswɑɑɔ, bɑ bɑtumɑ deri ɡɔm soonu wɔkurun sɑkɑ. Mɑ bɑ swɑɑ wĩɑ ye sɔɔ ɡɔm soo teeru. Diɑ yen kɔnnɔsu su nɔɔ tĩiwɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ.
5Diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ yɑ piiminu bo yɑ kere ye yɑ wɑ̃ɑ temɔ kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ suunu sɔɔ. Domi kɔbɛ ye bɑ kuɑ mi, yɑ yen sukum kɑwɑwɑ.
6Adɑmɑ yen kɔbɛ yɑ ǹ ɡberebɑ mɔ nɡe yɑɑrɑ yen dinun ɡberebɑ. Yen sɔ̃nɑ diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ yɑ ǹ suunukinu kɑ temkinu kpɑ̃ɑru turɑ.
7Diɑ yen ɡɑnɑ ye yɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑ mɛɛrɑ, yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru.
8Domi diɑ yen tiin dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndɑ nɔɔbu. Adɑmɑ sɑ̃ɑ yee ten berɑ ɡiɑ, yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wunɔbu (100).
9Bɑ̀ n wee sɑɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn di, kɔnnɔ ɡɑɡɑ wɑ̃ɑ diɑ yen temɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ ɡèn min di bɑ rɑ kɑ du.
10Kɔnnɔ ɡe, ɡɑ wɑ̃ɑ mi yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn ɡɑnɑ yɑ toruɑ. Diɑ mɑɑ wɑ̃ɑ yɑɑrɑ tɔɔkɑɑɔ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ bɑtumɑ ye bɑ deri kɑ dii te tɑ wɑ̃ɑ sɑ̃ɑ yee ten biruɔn deedeeru.
11Diɑ yen wuswɑɑɔ, swɑɑ wɑ̃ɑ. Diɑ ye, yɑ kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ weenɛ. Yen dɛ̃ɛbu kɑ yen yɑsum kɑ nɡe mɛ bɑ ye bɑnisinɑ kɑ yen kɔnnɔsu ye kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ tiɑ.
12Nɡe mɛyɑ diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑn kɔnnɔsu su sɑ̃ɑ. Kɔnnɔ ɡɑɡɑ wɑ̃ɑ swɑɑ yen duu yerɔ, yɑɑrɑ tɔɔkɑɑn ɡɑnɑɔ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Min diyɑ bɑ rɑ kɑ du.
13Durɔ wi, u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, diɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ mi, kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ mi, yɑ wɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Miyɑ yɑ̃ku kowo be bɑ rɑ du Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ bɑ ko n dɑ yɑ̃ku dĩɑ ni di. Diɑ ye, yɑ dɛɛrewɑ. Miyɑ bɑ koo mɑɑ kɛ̃nu yi kɑ yɑ̃ku yɑɑ ye bɑ kɑ torɑnun yɑ̃kunu kuɑ kɑ ni bɑ kɑ torɑnu sɔnwɑ.
14Yɑ̃ku kowobu bɑ̀ n duɑ mi, bɑ ǹ yɑriɔ tɔɔwɔ kɑ ben yɑ̃nu. Bɑ koo ɡinɑ nu potiriwɑ. Domi yɑ̃ɑ ni, nu sɑ̃ɑwɑ sɑ̃ɑ yɑ̃nu. Ben tiin yɑ̃nɑ bɑ ko n dɑ doke bu kɑ dɑ sɑ̃ɑ yerun yɑɑrɑɔ mi tɔn be bɑ tie bɑ yɔ̃.
15Sɑnɑm mɛ durɔ wi, u dii ten sɔɔwɔ yĩirɑ u kpɑ, yerɑ u derɑ nɑ yɑrɑ kɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑn kɔnnɔ. Mɑ u bɑtumɑ ye yɑ kɑ sɑ̃ɑ yee te sikerenɛ yĩirubu wɔri.
16Yerɑ u sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑn berɑ yĩirɑ kɑ win dɛkɑ mɑ yɑ kuɑ dɛkɑ yen nɛɛrɑ wunɔbu (500).
17Mɑ u mɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ yĩirɑ. Mɑ yɑ mɑɑ kuɑ dɛkɑ yen nɛɛrɑ wunɔbu.
18U mɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ yĩirɑ mɑ yɑ kuɑ dɛkɑ yen nɛɛrɑ wunɔbu.

19U mɑɑ yĩirɑ sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ mɑ mi ɡiɑn tii mɑɑ kuɑ dɛkɑ nɛɛrɑ wunɔbu.
20Nɡe mɛyɑ u ɡɑnɑ yen ɡoonu nnɛ kpuro yĩirɑ u kɑ sikerenɑ. Yen dɛ̃ɛbu kɑ yen yɑsum mu nɛwɑ. Yen bɑɑyere dɛkɑ nɛɛrɑ wunɔbu. Gɑnɑ ye, yɑ sɑ̃ɑ yee te wunɑ nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃.