Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, sa unsa man nga paagi nga mahimong mas maayo ang paras kaysa bisan unsang kahoy nga adunay mga sanga nga anaa taliwala sa kalasangan?
3Makakuha ba ang katawhan ug kahoy nga gikan sa paras aron makahimo ug bisan unsang butang? O makahimo ba sila ug mga ugsok gikan niini aron masab-itan ug bisan unsang butang?
4Tan-awa! Kung ilabay kini ngadto sa kalayo ingon nga sugnod, ug kung masunog ang matag tumoy ug tunga niini, may kapuslanan pa ba kini alang sa bisan unsang butang?
5Tan-awa! Sa dihang tibuok pa kini, dili kini makabuhat ug bisan unsang butang; sigurado gayod nga, sa dihang nasunog na kini, nan dili gihapon kini makabuhat ug bisan unsang butang nga mahinungdanon.
6Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Dili sama sa mga kahoy sa mga kalasangan, gihatag ko ang paras ingon nga pangsugnod sa kalayo; buhaton ko ang samang paagi ngadto sa mga lumolupyo sa Jerusalem.
7Tungod kay moatubang ako batok kanila. Bisan ug migula sila gikan sa kalayo, apan lamuyon gihapon sila sa kalayo; busa makahibalo kamo nga ako si Yahweh, sa dihang moatubang ako batok kanila.
8Unya himoon kung biniyaan ang maong yuta tungod kay nakasala man sila—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.''