Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - Esegiele

Esegiele 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uruni handalu agali biagome i̱ haru halu Anduane Homogonaga anda heago abene uyurahayagi wali agali ngoai haga hama timbuni mbira wiagoria puwa handalu hewaria anda mbira ogonihayagi hea. Anda odagoni Anduane Homogo anda biagonaga erembirahayagi anda mende ni paliragohayagi hayago kaware dege hea.
2Anda ogoninaga panga dindi abene uyurahayagi dugu uyu heagonaga luni magi mida pira duria (50) wialu yangalenaga magi mida pira kirani duria (25) hea.
3Anda ogoninaga tibi Anduane Homogonaga anda heago leneha hage helowa hanehayagi wali agali ngoaiho hagane hama timbuni wiagoria hapanaho howa hariga puíbu biaga wiagoria handa tagi hea. Anda ogoni halu tebo daliga bu gimbu bima irigi heneya. Tigua anda ogoninaga daligahayagi bu gimbu bini mende heago mo emene howa bini halu tebone daligaore bu gimbu bini heago mo emeneore howa biniya. Anidagua bini heago anda ogoni ge halu irigi hagane egageria handaleheya.
4Anda ogoninaga be tebone dindiha pigane hayadagonaga erembirahayagi dindi hanguni wali agali puíbu bulene hama luniore wia. Hama ogoni wali agali puíbu bulene arane yangalenaga magi mida duria wia. Hama ogoninaga luni magi mida pira duria (50) wia. Ani bialu hama ogonibi dege abene uyurahayagi panga dugua uyu heagoria tagira pea.
5Anda be tebone daligaore bu gimbu bini biagonaga tamu hobane anda beki biagolabonaga timbuni heagobi ndo emene doroge hea.
6Anda be tebo bima irigi hene biaru anda maru wali agali ngoai haga hama wiagoria bu hearu gene daligani dagia buwa bini headagua ndo hobane uruni binidago dindi hombene daligani buwa bame dindini bupe heneya. Anidagua binigome anda bu gimbubu migi bima irigi hene kiragolabo mo emene howa biniya.
7Anda pigane be mbira kagonaga tamu hobaneha luninaga magi mida pira kirani duria (25) hea. Anigo anda marunaga tamuha luninaga magi mida pira duria (50) hea. Anda hobane mbiragonaga haneni ege pabe mbira bia. Pabe ogoni luni magi anda ogoni ale dege mida pira kirani duria (25) hea.
9Ege pabe ogonila anda hayadagola hengeneha wali agali puíbu bulene hama wia. Mbirali ibu anda ogoniha anda polenaga hariga ni tagira ibiragohayagi howa anda mandaha hariga ngadagua ibalu anda ogoniha anda piagaya. Ani bialu Anduane Homogonaga anda heago abene ni tagira ibiragohayagi anda mbira ogonibi dege hea. Ani bialu anda ogoni Anduane Homogonaga anda heago erembirahayagi anda timbuni heagobi dege hearia handaru.
11Anda abene unurahayaginaga haneni wali agali puíbu bulene hama wiago anda timbuni uyurahayagi heago haneni wiagobi dege wia. Anda ogoni kirabali ogobi labolabo howa yáribi mbirale maru marubi ogobi labolabo hea. Panga haraba wiarubi mbiraore ogobi dege dege hea.
12Mbirali ibu anda unurahayagi hayadagoha anda pole hariga ni tagira ibiragohayagi howa anda puwa manda manda ibalu anda piaga wia. Anda mende uyurahayagi heagoha anda pole pialu howa piagadagua piagaya.
13Agali biago ibugua i̱hondo langialu, Anda kira ogonilabo Anduane Homogo ibuninagaore loma biahene ka. Loma binigo mo miaga karu ti anda kira ogoniha anda puwa Anduane Homogo kagoha kaware piagaru tigua nogo egaru wali agalime Anduane Homogonaga loma biniru yalu ibiragoni ti nagaya. Anda ogoni labonaga tamu hobaneru Anduane Homogo ibuninagaore kago loma binigo mo miaga karume loma bayale duniniore yalu ibugu biraru hobane uruniha mo wigi biagaya. Loma uruni widi lomabu delaga lomabi wali agalime ko biyaru domo wahelonaga lomabi mana ko bero mitangi nabi howa biyarunaga mo tiga bulenaga lomabi uruni anda ogoniha yu piaga wia.
14Loma binigo mo miaga Anduane Homogonaga andaha biabe bialu heneru ti tagira polenaga tigua biabe bialu howa aga karulagane anda ogoninaga tamu hobaneha golo iriari biaga. Loma binigo mo miaga hearunaga aga urunibi nde Anduane Homogonaga biabe bulenaga wiabagi hene dege wini. Ani bialu tigua aga golo iriari bialu aga tara ngaru mo karulalu wali agali ngoaiho haga hama timbuni ngagoria tagira piaga, laya, lene.
15Agali biago ibugua Anduane Homogonaga anda heago tamuha wiaru bibahende mida magi mandabu handai haya. Mandabu handai halu ibugua i̱ haru halu ni tagira ibiragohayaginaga ege pabe haraba heagoria tagira piriba. Puwa ibugua ege pabe tagirahayagi ogoriani hayadagonaga mida magi manda bialu handaya.
16Ibugua magi manda bu handagane yiniyagome ege pabe ni tagira ibiragohayagi heagonaga mida magi manda bu handaya. Ani manda bu handalu hearia mida handari kirani pira duria (250) yiaria handaya.
17Ani bialu ibugua ege pabe abene uyurahayagi heagobi unurahayagi heagobi ni paliragohayagi heagobi bibahende magi mandabu handai hayagola mida magi mbiraore ogobi dege dege mida handari kirani pira duria (250) haya.
20Ege pabe timbuni Anduane Homogonaga anda bu mabu binidagoni bu mabu bini ndo tiga tiga tungulo pugu bialu uyurahayagi bu banga bialu unurahayagi daliape halu amurayagi pu amu halu unurayagi pu uyu halu tigatiga tungu laga bini maria hea. Ani heagonaga magi mbiraore ogobi dege howa bibahendenaga mida handari kirani pira duria (250) dege dege hea. Ege pabe timbuni ogonime mbirale Anduane Homogonaga loma biahene ngarula wali agali tagirahayagi tanabi bu karunaga ngarula tubari hea.