Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bena na roha lao, na itaia, kerubi daediai, unu kerubi daedia gubana ai, ḡau ta e hedinarai, sapairo nadina na heto, oromana na terono ta hetomana.
2Bena ia ese hari dabua aukana e hahedokilaia tauna e hamaoroa, eto, Hari e hegiro-hegiromu ava-keikeidia bogaragidiai baola, kerubi henudiai, imamu ruaosi na gida hururu-hururudia amo ba hahonudia, kerubi bogaragidiai; bena hanua latanai ba petadia rohoroho. Bena ia na lau vairagu ai e raka vareai.
3Hari kerubi na dubu diho kahana ai e giniva, una tau e raka vareai negana ai; bona ori ta ese laloma maḡuna e hahonuava.
4Bena Iehova hairaina na kerubi edia amo e dae lao, dubu raka-vareaina e lao henia; ori ese dubu e hahonua, bona Iehova hauaina diaridiarina ese maḡu e hahonua.
5Kerubi hanidia hudia na murimuri maḡuna ai e kamonai; unu hu na Siahu-idoinai Diravana gadona, e herevamu negadia ai, na heto.
6Bena ia ese hari dabua aukana e hahedokilaia tauna e hagania eto “Lahi na e hegiro-hegiromu ava-keikeidia padadia amo bavabia, kerubi bogaragidiai” negana ai, ia na ela, ava-keikei ta badibadinai e gini.
7Bena kerubi ta ese imana e toia roro, hari kerubi bogaragidiai e arava lahina amo gida e abi, una dabua aukana e hahedokilaia tauna imana ai e ato; bena una tau ese e abi, e raka lasi.
8Hari kerubi hanidia henudiai na ḡau ta, ita-itana na taunimanima imana hetomana.
9Bena na roha lao, ava-keikei hani na itadia unu kerubi badibadidiai; ava-keikei ta ta kerubi ta ta badibadidiai. Hari ava-keikei ita-itadia na krusolito nadidia kiama-hamadia na heheto.
10Haniosi ita-itadia na heḡereḡere; oromadia na tamona, ava-keikei ta ava-keikei ta lalonai na heto.
11E hekei laova negana ai, ena be asie hegiro to kaha haniosi ilao-henidia mai dibadia, a edena kaha ai vaira ava-keikeina ese e vaira henia, murina kahana ḡaudia na ia murinai ela, bona laodia ai asie hegiro.
12Isedia auridia kuborodia bona ito'o-tao auridia bona ava-keikei na mata ai e honu, kerubi hahaniosi ava-keikeidia bunu.
13Na kamonai, unu ava-keikei na e gwauraidia “E hegiro-hegiromu ava-keikeidia”.
14Idia ta ta vairadia na hani: vaira gini-gunana na kerubi vairana; vaira iharuana na tau vairana; vaira ihatoina na leona vairana, bona vaira ihahanina na ugava vairana.
15Hari kerubi na e dae ela; idia na unu mauri ḡaudia, Kebara sinavaina isena ai na itadia ḡaudia.
16Bena kerubi e laova negadia ai na hari ava-keikei danu idia badibadidiai e laova; bena kerubi ese hanidia e idi roro, tano amo bae roho isi totona, negadia ai, hari ava-keikei na idia badibadidia amo asie hekei oho.
17Idia na e gini negadia ai, unu danu e gini; bona idia na e dae negadia ai, unu danu e dae; badina be unu mauri ḡaudia laumadia na idia lalodiai.
18Bena Iehova hairaina na dubu raka-vareaina amo e raka lasi, kerubi daediai e miava.

19Bena kerubi ese hanidia e idi roro bona raka lasidia ai tanobada amo e dae ela, lau vairagu ai; bona ava-keikeidia na idia badibadidiai. Bena idia na Iehova ena dubu mairiveina kahana ikoukouna iduarana enai e gini; bona Israel Diravana hairaina na idia daediai.
20Unu mauri ḡaudia Israel Diravana henunai na itadia ḡaudia, Kebara sinavaina isena ai; bena na diba idia na kerubi.
21Idia ta ta vairadia na hani hani amo, bona hanidia danu na hani hani amo, bona hanidia henudiai na ḡau haida, ita-itadia na taunimanima imadia hetomadia.
22Vairadia ita-itadia na Kebara sinavaina isena ai na itadia ḡaudia vairadia ita-itadia heḡereḡeredia. Idia na ta ta e lao vaira.