Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bena ia ese dubu ai e hakaugu vareai; bena ihua-ihua e hahetohodia. Ohe kahana kahana ai ihua-ihua padadia na kiubit tauratoi.
2Rakavareaina lababana na kiubit gwauta; bona raka-vareaina ohena habadia na kiubit ima, ohe kahana kahana ai. Dubu laloma kahana e hahetohoa; ena lata na kiubit hari-ahui bona ena lababa na kiubit ruahui.
3Bena ia ese laloma daiutuna ai e raka vareai, raka-vareaina ihua-ihuana e hahetohodia, kiubit rua; bona raka-vareaina lababana, kiubit tauratoi; bona raka-vareaina ohena habadia, kiubit hitu.
4Daiutu e hahetohoa, ena lata bona ena lababa na kiubit ruahui, dubu durana kahana ai. Ia ese e hamaorogu, eto, Ina na gabu helaḡa-hereana.
5Bena ia ese dubu habana e hahetohoa, udunana na kiubit tauratoi. Ohena daiutudia lababadia na kiubit hani, idia ese dubu e haheḡeḡea dae.
6Hari ohe daiutudia na ere toi, latana latana ai. Daiutu na toi-ahui toi-ahui amo, ere Ia ta ai. Dubu heḡeḡemadai ai to-tao ḡaudia e kara, dubu habana ai, bena daiutu lavadia na unu ḡau latadiai e heato kau, unu lava na dubu habana lalonai basie hetoi vareai helaoreana.
7Hari ohe kahana kahanil daiutudia lababadia na e bada e laova, henu erena amo ela bona atai erena, to-tao ḡaudia na henu erena amo ela bona atai erena e bada e laova heḡereḡerena, dubu heḡeḡemadai ai. Dubu ohena ai vadavada ta e daeva, unu amo taunimanima na henu erena amo e dara daeva ela bona bogaragi erena, bona bogaragi erena amo e dara daeva ela bona atai erena.
8Na itaia danu, dubu heḡeḡemadai ai na patapata ta. Hari ohe kahana kahana daiutudia badidia na e hahetohodia, idia na hahetoho sirihona idoi ta, kiubit badadia tauratoi heḡereḡerena.
9Ohe kahana kahana daiutudia murimuridia kahadia habadia lababadia na kiubit ima; patapata mia-ḡaḡaena kahana lababana na kiubit ima. Hari dubu patapatana
10bona maḡu daiutudia padadia na kiubit ruahui, dubu hegegemadai idoinai.
11Hari ohe kahana kahana daiutudia iduaradia na patapata mia-ḡaḡaena kahana ai e hekeho, iduara ta na mirigini kahana e vaira henia, bona iduara ta na diho kahana e vaira henia. Una patapata mia-ḡaḡaena kahana lababana na kiubit ima, dubu heḡeḡemadai ai.
12Lahara kahana ai dubu maḡuna e vaira henia rumana ena lababa nil kiubit hitu-ahui. Ruma habana udunana na kiubit ima, ruma heḡeḡemadai ai; bona ena lata na kiubit taurahanita-ahui.
13Bena ia ese dubu e hahetohoa, ena lata na kiubit sinahu-ta; bona maḡu mai rumana ida edia lata na kiubit sinahu-ta;
14bona dubu mai maḡuna ida, mairiveina kahana ai, labahadia na kiubit sinahu-ta.
15Bena ia ese maḡu e vaira henia rumana, lahara kahana ai, mai ohe kahana kahana habadia ida, e hahetohodia, latadia na kiubit sinahu-ta. Dubu laloma kahana hona laloma daiutuna bona murimuri kahana dehena habadia
16na mai iḡovalaidia reireidia, bona toiosi heḡeḡemadai ai na gaba-mauru; unu gaba-maurudia ioradia na au rotonadia amo e kara. Rakavareaina hevaira-hehenina habana heḡeḡemadai ai na mai iḡovalaina reireidia, ruma reireina amo ela bona gaba-mauru, (hari gaba-mauru na mai ikoulaidia ḡaudia),
17ma ela bona iduara daena, ma ela bona laloma daiutuna, bona murimuri ai danu. Bona haba iboudiai heḡeḡemadai ai, laloma daiutuna ai bona dubu ai, na laulau e koro:
18kerubi laulaudia bona pamu audia laulaudia; kerubi padadia amo na pamu audia ta ta. Kerubi ta ta vairadia na rua rua:

19vaira ta, taunimanima vairana na heto, ese pamu auna ta e vaira henia ohena ta ai; bona vaira ta, leona natuna vairana na heto, ese pamu auna ta e vaira henia, ohena ma ta ai. Idia na dubu idoinai heḡeḡemadai ai e hekoro;
20dubu reireina amo ela bona iduara daena, kerubi bona pamu audia laulaudia na haba ai e hekoro.
21Dubu iduarana ihua-ihuadia na kaha haniosi heḡereḡere audia. Gabu helaḡana vairanai na ḡau ta,
22ita-itana na pata helaḡana, au amo e karaia ḡauna; harana latana na kiubit toi, bona latana bona lababana na kiubit rua. Daigunina bona badina bona habahabana na au amo e kara. Ia ese e hamaorogu, eto, Ina na Iehova vairanai e miamu patana.
23Dubu bona gabu helaḡana ruaosi iduaradia na kaha rua rua amo.
24Iduara ta ta mai kahadia rua rua, bona kaha ruaosi e helokuva bona e hulalava, iduara ta ta ai.
25Dubu iduaradia kopidia ai kerubi bona pamu audia laulaudia na e hekoro, haba ai e hekoro na heto. Bona murimuri ai dehe na mai guhina, au-reireidia amo e karaia.
26Ohe kahana kahana ai, dehe ohena habadia ai, na gaba-mauru, ioradia na au rotonadia amo e kara ḡaudia; bona pamu audia laulaudia danu.