Text copied!
CopyCompare
Bu New Testament - 2 Thessalonians

2 Thessalonians 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zizan ton yen vivren Rjinbu Yesu Almasihu ni shbinbu ni kun sonbu niu kin bra yin merveye.
2Kina tin fu gbagblana koni yaubshishi ni tremina ko ruhu ka tondun ko nha funfin wandi tin na kita kinnha wa nitra iton yen vivren Rji a yen yen.
3Ni duntworin gurna ko ta inghun rimin. Ni ngho yi in vima ri hei yen tsen fandarewa ni ye rin ba tsar mementin in kpa ti meme inviren wuka sun.
4Uwayi ni tin gun ani ba tunma zakpe da ba yo inde Rji ko wa ba bauta'u idimba a ha anisun kursiyi Rji da ni ya yotunma Rji
5Bina ton na iton wa ki ha ya yin me la yiu ipke biyin.
6Zizan bin ton kpe a char tin zin anaki ba tsoro tun iton ma yin.
7Ko zizan ka brin nitin latre ni tin dun, tse de bin ba cha zin her ba zulu rin.
8Ni wa yin ba tsor vivre wukpa ti meme (tawaye) wa timbu vivre Rji ni ka surtun wa wu virin yo ma. Timbu ni gin kamye ba kperin ba ta nuna yema.
9Itin wu kpa timeme ni yeri ni tun duma wa meme inbulin ni gbegle ma. alama da kpe mamaki unce.
10Ba ta gur ni kpa tin meme inkpin bi yin ba zame ni bin ba ka sun tun don ba kamba huhu kpa su dindi di kpan ceto.
11Ni ta dalilin Rji tin gbegblema ni bin ba ha latre don ba kpa nyme ni che ba.
12Idimba ba rin latre, bin wa ba ba kpa nyme ni jayi ba na taba jin rashi tin dindina.
13Kin be tsro girbu chachu ni vivre Rji ni bi yin merveye watimbu ne sanyin intimbu chun yin di bin merma unrin si sur bu krekreme ni ruhu ki kpanyme ni janji.
14Uwayin shine akpe wa a yota ni wawu ta wuin kpa Bishararmu nikine kpan dindima ni timbu yesu Almasihu.
15To mereveyinmu krin kpakba ni rike al'adu kitsro yin, ko to inlan ko ta ta ahofunfunbu.
16Ziza ki dun baci vivre Yesu Almasihu tun ma di Rji titibu wa sonta a nota imesur wu ka kur sur dan gbitun dindima dan ko shishi ki tin dindi.
17A noyin si sur da me sur bi ni ko wani iri dun dindi di la'tre.