Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ थिस्‍सलोनिकी

२ थिस्‍सलोनिकी 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1आंइ लोक्‍बपुकी, इं प्रभु येसु ख्रीस्‍त यिशा, गोपुकी नु ग्रुम्‍चा आ पर्बमी १थिस्‍सलोनिकी ४:१३-१७
2इन थुं मक्‍यन। सोक्‍तीमी कोंइताक्‍व देंखु पाइनीम। आंइ ब्रेक्‍शो चिठी जाक्‍त, देंखु पाइबमी “प्रभु आ नाक्‍त जाक्‍शा नुप्‍त” दे लोव़ पाम्‍तेक्‍म हना यो, थमा मसुतीन। २पत्रुस ३:१५-१६
3इन कली दूली शेंतीके शेंब आन कली थमा मसुतीन। मारदे हना प्रभु येसु ख्रीस्‍त आ नाक्‍त जाक्‍चा क्‍येङा ङोंइती परमप्रभु यावे कली मटिथु नेल्‍ल क्‍येङा मरिम्‍शो पाइब का ग्रूब। मेको कली जाम्‍शा लाइब आ तौ यो देंनीम। १तिमोथी ४:१; १यूहन्‍ना २:१८
4मेकोमी “मानेचा ङा मारेइ मबा” देंब। परमप्रभु यावे नु मानेचा ङा थोव़क आन क्‍येङा आंम कली ठेयब सेल्‍शा, परमप्रभु यावे आ खिंमी निश्‍शा “गो का ला परमप्रभु यावे नङ” देंब। दानीएल ११:३६; मत्ती २४:१५
5गेपुकी नु बाक्‍ङानु, इन कली मोदेंशो लोव़ पाता। गेपुकी आं शेंशो ममिम्‍नीनी?
6मेको नेल्‍ल क्‍येङा मरिम्‍शो पाइब कली तेक्‍ब कली तुइक्‍नीनी। मेको तेक्‍बमी मेको कली देंशो ना ला ग्रूचा गेब।
7आ मरिम्‍शो गेय चहिं मुल बाक्‍ब। तन्‍न मतांइसीब। तेक्‍ब मयाक्‍से सम्‍म मेको ग्रूने मचाप्‍ब।
8नेल्‍ल क्‍येङा मरिम्‍शो पाइब ग्रूचा तवा नोले, प्रभु येसुमी आ जाक्‍शो नु आ मुइश्‍शोमी साइक्‍ब। यसैया ११:४; प्रकाश १९:१५,२०
9मेको नेल्‍ल क्‍येङा मरिम्‍शो पाइबम चहिं सैतान आ सक्ति तशा, चिन्‍ड नु छक लाक्‍चा ङा गेय पखु पाइब। मत्ती २४:२४; प्रकाश १३:११-१४
10जाम्‍शा लाइब आन कली जोल शेंब। मारदे हना मेकोपुकीमी थमा शेंतीक नेंचा मदाक्‍तेम। मिनु पाप रे ब्रोंइतीक ताक्‍चा मदाक्‍तेम।
11परमप्रभु यावेमी मेको आन कली दूली शेंतीक थमा सुइक्‍पाइक्‍ब। २तिमोथी ४:४
12दूली शेंतीक थमा सुइक्‍बपुकी जाम्‍शा लाइनीम। मारदे हना थमा लोव़ थमा मसुइक्‍थु, मदुम्‍शो गेय दाक्‍ताक्‍मे।
13प्रभु आ दाक्‍शो लोक्‍बपुकी, गोपुकीमी गेना हना यो इन कली मिम्‍शा, परमप्रभु यावे कली “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” देंनीकी। मारदे हना परमप्रभु यावेमी इन कली ङोंइती रे आ मुर दुम्‍नीम, दे योव़तु। दोपा आ मुर दुम्‍नीनी देंशा हना, परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीमी इन कली पाप रे ङोन वोइश्‍शा, थमा शेंतीके थमा सुइक्‍पाइक्‍तु। रोमी ८:३०
14गोपुकीमी इन कली ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ पकानु, मेकोमी इं प्रभु येसु ख्रीस्‍त आ छेङछेङ पाइश्‍शो मुर दुम्‍मल, दे इन कली ब्रेत्‍ताक्‍व।
15आंइ लोक्‍बपुकी, खोइल थेक्‍शा बाक्‍कीन। आंइ शेंशो मप्रोनीन। गो शोव़म शेंशो नु चिठीम ब्रेक्‍शा शेंशो मप्रोनीन। २थिस्‍सलोनिकी ३:६
16इं प्रभु येसु ख्रीस्‍त नु इं आफ परमप्रभु यावे आस शिशीमी इं कली दाक्‍शा, गेना हना यो थुं बारपाइश्‍शा, रिम्‍शो आस गेम्‍ताक्‍स।
17इन थुं बारपाइश्‍शा, इन कली रिम्‍शो गेय नु रिम्‍शो लोव़ पचा गेम्‍सेक्‍ल।