Text copied!
CopyCompare
Bulu ntam pɔpwɛ; Nkonya - 2 Tesalonikafɔ

2 Tesalonikafɔ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɩ́ apíó, nobwíí ɩpa há mlɩ. Anɩ Wíe Yesu Kristo ɩbá, pʋ́ alɩá abɔ́bwɛ kʋlɛ yéfia mʋ asʋ́n ánɩ́ mlɩlanú ɩmákɔsɩ́ kpɩnkɩ́ mlɩ klʋn, ntɛ́ɛ ɩha opúni itsii mlɩ. Nɩ́ akʋ bɛɛ, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lalɛ́ súná amʋ́ lóó, ntɛ́ɛ ɩbʋ anɩ asʋn blɩ́hɛ́ ntɛ́ɛ anɩ ɔwʋlʋ́ kʋtɔ ánɩ́ anɩ Wíe ɔbákɛ amʋ laba dodo kʋ́ráá á, mlɩmáhogyi.
3Mlɩmáha ɔhaa ɔmlɛ mlɩ ɔkpagyíɔkpasʋ. Ɛkɛ kpɔnkpɔntɩ ánfɩ ɩmɛ́ɛba, nkɛ́tɩ ahá bakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ, ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔtamagyi Bulu mblasʋ, ɔbɛ́hɩ ámʋ lalɩn ɔwan asa.
4Obótsu ɩwɩ fʋ́á, kʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Bulu, ɩkpɩ pʋ́ tógyítɔ́á anyánkpʋ́sa bʋtosúmsʋ́, blɩ́ ánɩ́ ɔdʋn amʋ́ fɛ́ɛ́. Obéyetsiá Bulu ɔtswɛ́kpa ɩnʋ kʋ́ráá, blɩ́ ɔbɛ́ɛ mʋgyí Bulu.
5Mlɩmɔ́kʋ́káɩ́n ánɩ́ ntɛbláa mlɩ asʋ́n ánfɩ brɛ́á mbʋ mlɩ wá?
6Mlɩyin tɔ́á ɩdɛ mʋ ɔkpa tíin dodo. Nkɛ́tɩ mʋ ɔwanlɛbɩ́ lafʋn.
7Tsúfɛ́ Bulu mblasʋmágyi túmi ánfɩ ɩdɛ agyʋ́má yɔ ŋáintɔ dodoodo, támɛ ɔkʋ dɛ́ mʋ́ ɔkpa tíin. Mʋ́ sʋ nkɛ́tɩ ɔhá ámʋ ladálɩ ɩnʋ.
8Ɩnʋ́ mblasʋ mágyípʋ amʋ ɔbɛ́lɩn ɔwan nɩ́. Támɛ anɩ Wíe Yesu oyínkí ba a, mʋ ɔnɔ́tɔ́ afú kɛkɛ ɩbɔ́mɔ mʋ, mʋ numnyam ɛ́ ɩbɔ́wankɩ́ wʋ́lɩ́ mʋsʋ yíntá mʋ.
9Nɩ́ mblasʋ mágyípʋ anfɩ ɔlɩn ɔwan á, ɔbɔ́pʋ Satan afunu túmi kpɔnkpɔntɩ bwɛ́ osúna pʋ́ ofúla.
10Ɔbɔ́tsʋn owuntɔlɩn ɔkpa ɔtsan-ɔtsansʋ mlɛ́ ahá ámʋ́ʋ́ Bulu ɔbɛ́hɩ amʋ́ ámʋ. Bulu ɔbɛ́hɩ amʋ́, tsúfɛ́ bʋmekle ɔnɔkwalɩ amʋ asʋ́n, mɛ́nɩ Bulu ɔbɔ́hɔ amʋ́ nkpa.
11Ɩ́nɩ sʋ Bulu ɔbɔ́pʋ afunu ɔŋɛ́á mʋ́ ɔnɔ́ bʋ ɔnlɩn wá amʋ́tɔ́, mɛ́nɩ bɔ́hɔ afunu asʋ́nsʋ́ gyi.
12Ɔbɛ́ha ahá ánfɩ bʋmɔhɔ ɔnɔkwalɩ amʋsʋ gyi, bʋtekle lakpan bwɛ ánfɩ fɛ́ɛ́ ɩpɔ́n.
13Apíóá anɩ Wíe tɔdwɛ́, ilehián ánɩ́ abɛ́da Bulu ɩpán mlɩ nwunsʋ brégyíbrɛ́. Tsúfɛ́ tsú brɛ́á ɔyɩ́ lɛlɩn ɔpá Bulu lɛ́lɛ mlɩ ánɩ́ ɔbɔ́tsʋn mʋ Ɔŋɛ́ ámʋ pʋ́ mʋ ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ mlɩlahogyi amʋsʋ tɩn mlɩ ɩwɩ, pʋ́hɔ mlɩ nkpa.
14Ɩ́nɩ sʋ́ ɔlɔtsʋn asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ anɩlɛ́bláa mlɩ ámʋsʋ tɩ́ mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩbétsiá anɩ Wíe Yesu Kristo numnyam amʋtɔ nɩ́.
15Mʋ́ sʋ apíó, mlɩlɩɩ kínkíínkín, amlɩkɩta ɔnɔkwalɩ amʋ́ʋ́ anɩlósuná mlɩ ámʋtɔ, mʋ́á anɩlɛ́bláa mlɩ pʋ́ mʋ́á anɩlɔ́wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ fɛ́ɛ́.
16Anɩ Wíe Yesu Kristo onutó mʋa anɩ Sɩ́ Buluá ɔtɔdwɛ́ anɩ, alawá awɩtɔlɛ wá anɩ atɛtɔ-ɔnlɩn ánɩ́ ɩmɔ́ɔmɔ ɔnɔ́ ɛkɛkɛɛkɛ, anɩdɛ́ ɩtɔ wankláán ɔkpa kɩ́ɩ, ɔwáa mlɩ ɔwʋnlɩ́n mlɩ asʋn blɩ́hɛ́ pʋ́ mlɩ bwɛhɛ́ kugyíkʋtɔ.