Text copied!
CopyCompare
Enga Nutesamene Baipolo - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kaimia paluma, naimanya Kamongo Jisasa Kataisa dee ipatamo dokopa Goteme naima baa-pipa nyoo kambu pyatamo dokopa dolaponya naimame pii dake nyakama langimana lao masilyamano: endakali mendapuame nyakama langyoo Kamongo Gotenya gii doko ipateana lao pilyamino. Pii doko waka mendeme lungu pitamopa lataminopi, dee dupanya monameaka masetala lataminopi, dee dupame lao pituu, naimame dopa lao pepa pyao pyasiamina lataminopi mende pyoo pilyamino. Dopa pyoo pilyaminona, nyakamame pii dopale dupa sepala yapa walu lao paka nakayalapape.
3Mendeme nyakama sambo pii manapi opale mendeme minakasina lao kayala nayalapape. Doko, Kamongo doko ipatala nayatamopa, wambao endakali longo dupame Gote maita maitaminopa Gotenya pii tanga lenge akali yuu koo dokonya pupenge doko panao katata.
4Tanga lenge akali dokome endakalimi Gotena lao tama pingima dupa pitakanya yandapipi jeta. Baame baa tange dupa pitakanya alyasale joo kalyona latala, Gotenya panda nyoo katapala baaka Gotena lata.
5Wamba namba nyakama-pipa awapa katao nambame dutupa langio doko kame setelyamipi?
6Akali dokonya Goteme gii setakamaiyamo dokonya panatamopa lao mendita mendeme indupa baanya kaitini lyokelyamo doko nyakamame masilyamino.
7Gotenya pii tanga lenge mana yalo petae doko indupa sakatatelyamo. Sakatatelyamoaka doko, mendeme kaitini lyokelyamo dokome lyokatayaka katatamopa Goteme nyokonyetala kaitini setatamo gii dokonya tuu lata.
8Dopa pitamo dokopa tanga lenge akali doko panatamopa Kamongo Jisasa doko tii pyoo dee ipatamo dokopa, baanya pii poopo dokopa dolapome baa pyao kumasoo etete koyaseta.
9Tanga lenge akali doko Satanenya pupu lapae dokome panaseta. Dopa pitamopa baame sambo kalai pupu lapaepi, paka pipaepi, kongalipi dupa pyoo dee koyao kalyamino endakali dupa koo pimaiyoo etete minakaseta. Koyao kalyamino endakali dupame kiningi pii nyakama pyoo nyingi doko auu kayao sala naelyamino tenge dokonya dupa koyatami.
11Tenge dokonyaka dupame sambo pii dupa masoo minina lao minakasingi mana dupa Goteme dupa-kisa epena lelyamo.
12Dopana, kiningi pii doko masoo minala naenya, koo pingi mana dupa tama pyoo kalyamino endakali dupa pitaka Goteme yapapala yanu nyeta.
13Dopaka doko, Kamongo dokonya mona setenge kaimia paluma, naimame koteaka lao nyakama lao masetala Gote kandao yaka pilino lapenge. Oli Siptisame nyakama etete epe injisilyamo dokopa kiningi pii doko masoo minilyamino dokopa dolapome nyakama Goteme pyoo nyotopa lao tee piamo dokopa yapao nyia-pyaa.
14Nyakama pyoo nyepae naimanya Kamongo Jisasa Kataisapa tii pipae katatamina lao Wai Pii Epe naimame langiamano dokonya-kaita Goteme nyakama ipupa latea.
15Dopana, kaimia paluma, nyakamame kyoto joo katapala Gotenya mana naimame piimipi pepanyapi langiamano dupa watao minalapape.
16Naimanya Takange Gote dokome mona epe palyoo naima mona setapala, tanga tangapi mona yaepao auu pyoo masoo malisoo kalyepape latea. Baapa naimanya Kamongo Jisasa Kataisa tangepame nyakamame mana epe dupa pitaka minao pii epe dupa laapale lao nyakama pupu lasoo mona kyoto injisekena.