Text copied!
CopyCompare
Deus Itaumbyry - 2 Tessalonicenses

2 Tessalonicenses 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xina âurudâmolâ Kywymâry Jesus Cristo odopâdyly wâgâ, idânârâ kurâ Jesus einwânni modo eagâ kydâtâdyguyly wâgâ warâ. Koendâ xirâ âurutomobyry xutuwâdaungâ.
2Idânârâ kurâ domodo xutuze Kywymâry Jesus odopâdyly. Awylygue tadahulizeba itaungâ, ânguylâ “Kywymâry Jesus nodopâdâ” keduo. “Deus Ispiritury Pauloram Jesus odopâdybyem awyly nutuen-ho” myguehonlymo watay, kâzeinwântaundâ. “ ‘Kywymâry Jesus nodopâdâ’ nygue Paulo” kely ânguylâ watay, kâzeinwântaundâ. Ânguylâ, “Paulo igatary ‘Kywymâry Jesus nodopâdâ’ keho xina nemake” keduo, kâzeinwântaundâ warâ. Kewâdylymo kulâ ise.
3Etaungâne. Ânguyram tâzenokuozebane itaungâ. Tâinkâ lelâba ise Deusgue tywymâgu izepaom modo. Deus nyrempyramo, neinwâmpyramo warâ ise. Awârâ aidyly ume, uguondo ânguydo kulâ âepanâgueze. Deus iduery ise mâkâ. Kaudyly iraynâlâ myakâwândy Deus mâkâ wâgâ aguely: “Aunloenlâ ise mâkâ uguondo ânguydo kulâ tâdâsenagazedoam kâingonodyly” kewândymy Deus.
4Xirâ onro anaym tatay, toenzepa ise Deus nhewiâsedyly. Idânârâ Deus xurâ modo, ize ato modo idueryem lâpylâ ise mâkâ. “Urâ lelâ yrentaungâ” keze. “Idânârâ takaze ton-honreim urâ” keze. Deus ety Jerusalém donro odaji egawânse. Pymâ ton-honreim xurery wâgâ ise târâ ekadyly. “Idânârâ onro anano modo iwymâryem urâ” keze. “Urâ lelâ Deus kuru” keze. Kewâdyly kulâ olâ ise.
5Agâmo watay, Jesus odopâdyly iraynâ âdara aidyly wâgâ auguelâ âyanmo. Enanâguewâdaungâ xirâ wâgâ âyanmo auguehobyry.
6Tutuzelâ âmaemo awârâ anipyra itoem sainlânehondânrybe awyly. Awylygue mâkâ uguondo ânguydo kulâ nâepanâgueba awyly wao. Tâepanâgueho odaji ituolâ ise mâkâ âepanâguely.
7Uguondo ânguydo kulâ nâepanâgueba lelâlâ wâne, toenzepa olâ xirâ onro anaym inakai modo aidyly. Toenzepa lelâlâ ise inakai modo aidyly, uguondo ânguydo kulâ sainlânehondânry xirâ onro anaymba idyly-ro watay.
8Sainlânehondânry xirâ onro anaymba ituo lelâ ise mâkâ uguondo ânguydo kulâ âepanâguely. Âepanâguehobyry iweâpa nipyralâ ise Kywymâry Jesus odopâdyly, eon-honru etyze. Pymâem lelâlâ ise Jesus odopâdyly, mâkâ eon-honru etyze. ÂBU tâkelygue kulâ ise Jesus mâkâ eon-honru nhetyly.
9Ton-honru nadainhopa awyly ara ise mâkâ uguondo ânguydo kulâ aisezedyly. Satanás eon-honrugue ise adyesenry modo kehoem, iwâkuru modo warâ anhedyly. Etaynrim modo iomazeze, anhekyly modo tientuo. Koendonro modo ara ise anhekyly. Anhedyly eni modo âzenokuozemo. Aituo ise tyangahu oday aguelymo: “Etaungâ. Deus eon-honruguelâ awâkâ adyesenry modo anhedyly” kezemo.
10Jesus eynynâbaom modo âzenokuozemo, arâ aidyly tiendylygue. “Koendonro merâ. Koendâ merâ aidyly” kezemo. Akaemolâ ise tâwâlâ âturim tâdâsenagazedoam tâtâhomoem. Jesus wâgâ unâ aguenri nehoguebyramo, tindadysebamo warâ. Einwânnipyrymoen-ro watay, tynynâ ienimopyryem tâise Deus.
11Jesus wâgâ unâ iozeno lelâ neinwâmpyra awylymogue ise Deus mâkâ uguondo ânguydo kulâ xunâry nheinwânehonly. Awylygue ise unâ tonokudo idânârâ nheinwândylymo-ro warâ.
12Aituo ise Deus aguely: “Jesus wâgâ unâ iozeno tyeinwândysebaom modo ydâ izepa ise urâ. Tâdâsenagazedoanlâ ise idâlymo, inakanhe adâidylylâ mawânkâ ize atomo kuru” kely ise.
13Cristo eynynâ ypemugudo, Kywymâry Jesus toenzepa inwyneguyly âmaemo. Awylygue aunlolâ Deusram “Koendonro âmâ,” xina kely, koendonro âmaemoem anhetyby wâgâ. Kaudyly iraynâlâ myakâwândy mâkâ âduakelymo, xurâem mitomoem, Tyispiriturygue imakehomoem, ize ato ara lelâ amitomoem warâ. Unâ iozeno Jesus Cristo wâgâ mâinwântuomo, mâsemaguehomoem âduakelymo.
14Jesus wâgâ unâ iwâkuru xina nhegatuduo, meinwândâmo. Awylygue ise xypyry etay Kywymâry Jesus Cristo ehoguedodâ, xyrentodâ warâ mawylymo lâpylâ.
15Deus xurâem mawylymogue, ton-honre kehoem Jesus einwântaungâ. Agâmo tatay, xina inomedâdâmo, Deus ize ato ara amitomoem. Ilâpygueduo, âyanmo kata xina niweni, nigonodâ warâ xirâ modo wâgâ aguenri. Awylygue olâ inomedâdomobyry ara lelâ aitaungâ, xina kely.
16Kunwym Deus toenzepa kywynedyly. Kagâ koendonro tawylygue ise kon-hondâdyly, kieinwândyly kinmopa kitoem. Aunloenlâ ise eagâ kydawyly warâ. Kywymâry Jesus Cristoram, Kunwym Deusram warâ omazeândomoem ize ato lelâ amânhetomoem, mâinwânsezedomoem, ohonwanâdomoem, koendonro amânhesezedomoem, koendonro lelâ amyguezesedomoem warâ xina nhekadyly.