Text copied!
CopyCompare
Moocaani iijɨ - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tañahabomɨ, jaanotɨ amɨɨhaico meneehi, Aivojɨɨbo Jesucristo mɨɨhaico iigaiyɨɨcɨqui asaajifucutɨ amɨɨhaico meneehi:
2Bañɨgayɨro mejeevesudino mihicahicabadɨ mihicanoco. Jihovoto igaijafeenedɨ ɨjɨɨbogono jɨɨbogoco muguubumoro mihiguetedino. Miyamɨnaa onoonoco muguubumoro mɨɨhai aamenebadɨ iicanoco jillɨ noonoco: Aivojɨɨbo asaajifucuri mihicacuuhi, noomoro ɨjɨɨbogonoguiinodɨ mejeevesudino.
3Mɨɨhaiñooba amɨɨhaico abañɨnoco mimiyaaveguedino; itɨconɨ diibo asaajino ɨmegavɨ icajino Moocaanico ɨmɨnaanɨvamo asaajino. Jaasumi gasevajiibo imitɨ miyamɨnaafi cɨɨjɨgaifaño igañɨɨqui iicacuubo.
4Jaabo diibo paryɨ Moocaanitaco, bu fanooco ejeecɨvefimoco ɨmɨnaanɨfiibo. Jaabo diibo Moocaani iicanɨcɨbadɨ Moocaani templojafaño acasɨɨvooboro: Uujoho Moocaani, nooboro.
5¿Nacu mehesɨcɨnɨtɨhi amɨɨhaico amɨɨhaima iicausumi toonotɨ eneehicaunoco?
6Jaarunoco amɨɨhai jisumi magaajacuuhi saafi toonoco ugucɨcarunoco ɨmegavɨro ihoovovɨ ɨɨfototɨnaacaro asaajiruneguiiha.
7Agaajaratɨno imitɨ mitya asaano icacuuhi ɨdɨɨboro icaabehiica toonoco ifiitɨcɨsuhicaaboco jiinɨjetɨ buhɨgovɨ ɨɨcɨdɨ.
8Jaadɨ jari tohimitɨɨbo gaseji. Jaabo iimitɨɨboco Mohaivojɨɨbo Jesu finɨsuji ijagabari diiboco ufuunaruneri, bu imino agasevaneri icano.
9Diibo tohimitɨɨboba asaajiibo ɨjɨjaagodɨ iicaabo. Jaabo saaji sihidɨ mityama sihidɨ ejeevanoono mityaco ɨɨfusunofañodɨ bañɨɨboro.
10Fanoova imitɨco moonɨjiibo miyamɨnaaco ibañɨsuqui jaahaivofaño efeejimoco, miyaanoco ataajasujirunoco gaayɨcɨtɨmo iicaumaño.
11Jillɨtɨ Moocaani diitojaago bañɨfiira mityaco galluuhi diibo abañɨnoco imiyaaveguequi.
12Jaamo cɨɨjɨgaifaño igañɨɨcafetequi miyaano icarunoco imiyaavogotɨnoma iicaabo jillɨ iimitɨnocoro iimegueneguiiha.
13Jaanotɨ mɨɨhai fahiijɨvaro amɨɨhaihallɨvɨ Moocaanico graciaco mahacɨhicahi Mohaivojɨɨbofañodɨ amɨɨhai magaijɨno nahabomɨ mihicaneguiiha Moocaani amɨɨhaico sahiijɨtɨro mataajaqui ɨɨcɨcuumo Gaijafeenedɨ amɨɨhaico ijeevadɨ ificuucumaño, bu miyaanoco mimiyaavogomaño icano.
14Tooneguiiha amɨɨhaico Moocaani coovauhi taajasujɨɨbogoco mɨɨhai mɨjɨɨbogonofeenedɨ. Jaamo tollɨro Mohaivojɨɨbo Jesucristo bocɨfaño mɨhɨfetejinoma mihicahi.
15Monahabomɨ, jaanegui mejeevesumoro majabajeevedino amɨɨhaico moojɨri, bu aamefeenedɨ icano mɨjɨɨbeguehicanoco.
16Diiboro Mohaivojɨɨbo Jesucristo, bu Dios Moocaani iimihuseri mɨɨhaico agaijɨɨbo ifinɨjitɨno jacusuco aacɨɨbo, imino miyaavogo esɨcɨnɨco iimihuseri aacɨɨbo.
17Jaabo amɨɨhai jeebɨɨnoco sefatusuji, jaamo iiminocoro monoomoro meheetavehi icano.