Text copied!
CopyCompare
Nova Bible Kralicka - 2.list Tesalonickým

2.list Tesalonickým 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu vás tedy prosíme, bratři,
2abyste se nenechali snadno vyvést z míry ani lekat, ať už duchem, slovem nebo dopisem (údajně od nás), jako by již nastal Kristův den.
3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení,
4který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha.
5Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem ještě byl u vás?
6a víte, co ho nyní zadržuje - proto, aby byl zjeven až ve svůj čas.
7Tajemství této bezbožnosti již přece působí; jen čeká, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo ji dosud zadržuje.
8A tehdy se zjeví ten bezbožník, kterého Pán pohltí dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu.
9Příchod toho bezbožníka odpovídá Satanovu působení s jeho veškerou mocí, znameními a lživými zázraky
10a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni.
11A proto na ně Bůh pošle mocné působení bludu, aby uvěřili lži
12a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v nepravosti, byli odsouzeni.
13My však musíme stále děkovat Bohu za vás, bratři milovaní Pánem, protože vás Bůh od počátku vyvolil ke spasení skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu.
14K tomuto spasení vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
15A proto, bratři, stůjte a držte se ustanovení, jimž jste se naučili jak skrze slovo, tak i skrze náš dopis.
16Sám náš Pán Ježíš Kristus a náš Bůh a Otec, který si nás zamiloval a z milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
17ať potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém slovu i skutku.