Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Samueloskero

2. Samueloskero 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O lava kala giľakere giľavelas o David pre pačiv le RAJESKE andre oda džives, sar les cirdňa avri andral e zor savore leskere ňeprijaťeľendar the le Saulostar:
2“O RAJ hino miri skala, miro zoralo kher the miro zachrancas.
3Miro Del hin miro zoralo bar, ke savo denašav, miro šťitos, miro hrados the e zor, savi man zachraňinel. Miro zachrancas, tu man zachraňinďal le maribneskere muršendar.
4Vičinav ko RAJ, savo hino hodno te lel e chvala, a som zachraňimen mire ňeprijaťeľendar.
5O vlni le meribnaskere man zakerde andre, o zorale paňa man zaučharde.
6O lani le hroboskere sas phandle pašal ma, o meriben thoďa o pasci pre miro drom.
7Sar somas andro pharipen, vičinavas pro RAJ, pre miro Del. Andral peskero chramos šunďa miro hangos, miro vriskišagos geľa dži andre leskere kana.
8E phuv pes čhalaďa a razisaľiľa, čhalade pes o zakladi le ňeboskere, bo ov sas choľamen.
9O thuv leske džalas andral o nakh, andral o muj e jag, so sa zlabarel, o jagale angara labonas lestar.
10Otkerďa o ňebos a avľa tele, e kaľi chmara sas tel leskere pindre.
11Bešľa pro cherubos a leťinelas, ľidžalas pes pro kridli la balvajakere
12a le kaľipnaha pes učharďa, le kale chmarendar peske kerďa stanos.
13Leskere svetlostar labonas angle leste o jagale angara.
14Paľis o RAJ herminďa andral o ňebos a o hangos le Nekbaredere Devleskero šunďiľa.
15Ľivinďa peskere šipi a roztradňa le ňeprijaťeľen, bičhaďa o bleski a denašenas.
16O dolini le moroskere pes sikade, o zakladi la phuvakere sas odučharde, bo o RAJ pokarhinďa a phurdňa peskere dichoha andral o nakh.
17O RAJ upral nacirdľa o vast, chudľa man a cirdňa man avri andral o bare paňa.
18Zachraňinďa man le zorale ňeprijaťeľendar, save man našťi avri ačhenas, bo sas zoraleder sar me.

19Avle pre mande, sar somas andro pharipen, ale o RAJ man chraňinelas.
20Anďa man avri pro baro than, zachraňinďa man, bo som leske pre dzeka.
21Vaš miro spravodľišagos man o RAJ diňa odmena, visarďa mange pale vaš oda, hoj mire vasta hine žuže.
22Bo ľikeravas man pal o droma le RAJESKERE a na odvisarďom man mire Devlestar.
23Se savore leskere zakoni hine angle mire jakha a leskere lavendar man na visarďom.
24Somas žužo angle leste a zľikeravas man le binostar.
25O RAJ man diňa odmena vaš miro spravodľišagos the vaš oda, hoj som žužo andre leskere jakha.
26Ko žužejileskero sal the tu žužejileskero, ko pačivalo sal the tu pačivalo;
27ko žužo sal the tu žužo, ale oles, ko hino previsardo andre peskero jilo, zachudeha tire goďaveripnaha.
28Bo tu zachraňines le pokorne manušen, a peskere jakhenca dikhes pre ola, ko pes hazden upre, hoj len tele te thoves.
29RAJEJA, tu sal miri momeľi; o RAJ mange švicinel andro kaľipen.
30Tuha šaj džav the pre armada, mire Devleha prechučava the o muros.
31Le Devleskero drom hino dokonalo, le RAJESKERO vakeriben hino bi e mel, ov hin o šťitos olenge, ko ke leste denašen.
32Bo ko hin o Del, te na o RAJ? Ko hin e Skala, te na amaro Del?
33O Del hino miro zoralo hrados a chraňinel man pre mire droma.
34Diňa man pindre sar le jeleňis a ačhaďa man pro uče thana.
35Sikavel mire vasten te marel pes, del man zor te nacirdel o brondzuno lukos.
36Diňal man šťitos, so man ochraňinďa, a tiro lačhipen mandar kerďa bares.

37Kerďal mire pindrenge lačho drom, hoj te na perav.
38Džava pal mire ňeprijaťeľa a na avava pale, medik len na zňičinava.
39Domarďom len avke, hoj našťi ušťenas, pele mange tel o pindre.
40Urďal man andre maribnaskeri zor a kerďal, hoj mire ňeprijaťeľa anglal mande te banďon;
41Tu keres, hoj mire ňeprijaťeľa te denašen mandar, a me zňičinďom olen, ko man našťi avri ačhenas.
42Mangenas, ale ňiko len na zachraňinďa; vičinenas pro RAJ, ale ov lenge na odphenďa.
43Rozdemava len a ena sar o prachos pre e phuv. Rozphagerava len a ena sar čhik, so hin pre uľica.
44Zachraňineha man olendar, ko pes pre ma vzburinde, ačhaveha man šereske upral o narodi. O manuša, saven na prindžaravas, mange akana služinen.
45O manuša andral aver narodi daratar banďon anglal ma a šunen man pre dojekh lav.
46Našade e zor a daraha aven avri andral peskere zorale thana.
47O RAJ dživel! E chvala mi džal mira Skalake! Bararav le Devles, mira Skala, mire Spasiťeľis!
48Ó, Devla, tu vaš ma zaačhes a čhives tele le naroden angle mande.
49Tu sal miro zachrancas a cirdes man avri mire ňeprijaťeľendar. Tu man hazdes upral ola, ko pre ma džan, a cirdes man avri andral o vasta le maribnaskere muršengere.
50Vašoda tut, RAJEJA, lašarava maškar o narodi a giľavava o žalmi pal tiro nav.
51Tu des tire kraľiske bares te ňerinel; presikaves o pačivalo kamiben tire pomazimen kraľiske, le Davidoske the leskere čhavenge pro furt.”