Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Samueloskero

2. Samueloskero 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O David diňa te zvičinel le muršen, save sas leha, a rozulaďa len andro partiji po ezeros (1 000) the šel (100) slugaďa a ačhaďa upral lende veľiťeľen.
2Avke len bičhaďa andro trin partiji le Joaboha, le Joaboskere phraleha le Abišajoha the le Ittajoha andral o Gat. Dojekh lendar ľidžalas peskera partija. Paľis phenďa o David le muršenge: “Čačes džava the me tumenca.”
3“Našťi aves,” phende o murša. “Te denašaha het, na džala lenge pal amende, choc te jepaš džene amendar merena. Ale tu sal draganeder sar ezeros (1 000) amendar! Ela feder, te amenge pomožineha andral o foros.”
4“Kerava avke, sar phenen,” phenďa o David. Paľis ačhelas paš e brana a savore murša džanas andro partiji po šel (100) the po ezera (1 000) odarik het.
5O kraľis phenďa le Joaboske, Abišajoske the le Ittajoske: “Ča prekal ma aven jileskere le terne muršeske le Absolonoske.”
6Avke o murša gele pre maľa pro Izraeliti a o mariben pes zachudľa andro Efrajimiko veš.
7Le Davidoskere murša ňerinde (zviťazinde) upral o Izraeliti a mule lendar oda džives igen but manuša – 22 000 murša.
8O mariben sas andre odi caľi phuv. Andro veš mule buter murša sar ola, save mule andro mariben.
9O Absolon džalas pre mulica a jekhvareste pes arakhľa anglo Davidoskere murša. Sar leskeri mulica predžalas tel o konara le igen bare dubostar, o Absolon pes zachudľa le šereha pro konara a ačhiľa te figinel andro luftos, medik e mulica telal leste denašľa het.
10Vareko oda dikhľa a geľa te phenel le Joaboske: “Dikhľom le Absolon te figinel pro dubos!”
11O Joab phenďa ole muršeske, savo leske avľa oda te phenel: “Te les dikhľal, soske les takoj na murdarďal? Diňomas tut deš rupune the jekh sirimos!”
12Ov odphenďa le Joaboske: “Choc te man diňalas ezeros (1 000) rupune, na hazdňomas o vast pre le kraľiskero čhavo. Bo amen savore šunďam, sar o David phenďa tuke, le Abišajoske the le Ittajoske, hoj te chraňinen le terne muršes le Absolon.
13Te murdarďomas les, o kraľis the avke pes pal oda dodžanľahas, tu na ačhiľalas vaš ma.”
14“Na zľikerava man ade tuha!” phenďa o Joab. Avke iľa o trin kopiji a demaďa len andro jilo le Absolonoske, savo mek dživelas a figinelas pro dubos.
15Paľis o deš terne murša, save hordinenas le Joaboskere zbraňi, ačhenas pašal o Absolon a murdarde les.
16O Joab zatrubinďa pro rohos a o murša imar na džanas pal o Izraeliti, bo ov len zaačhaďa.
17Ile le Absolon, čhide les andre bari chev andro veš a začhide les but barenca. Savore manuša andral o Izrael pes rozdenašle, dojekh andro peskero stanos.
18Medik dživelas o Absolon, diňa peske te ačhavel andre Kraľiskeri dolina bar pre peskero leperiben. Phenďa peske: “Nane man čhavo, savo leperela miro nav.” Vašoda diňa ole leperde bareske nav pal peste. Dži adadžives pes vičinel Le Absolonoskero bar pro leperiben.

19Paľis o Achimaac, o čhavo le Cadokoskero, phenďa le Joaboske: “Muk man, hoj te džav ko David, hoj leske te phenav oda lačho hiros, hoj o RAJ les zachraňinďa leskere ňeprijaťeľistar.”
20“Na,” odphenďa leske o Joab, “adadžives na pheneha leske, bo muľa leskero čhavo. Šaj leske anes o hiros pre aver džives.”
21Paľis phenďa peskere sluhaske le Kušijcoske: “Dža a phen le kraľiske, so dikhľal.” O murš banďiľa anglal leste a chudľa te denašel.
22Ale o Achimaac pale phenďa le Joaboske: “Mange hin savoro jekh. Ča muk man, hoj te denašav pal oda Kušijcos.” “Soske oda kames te kerel, čhavo miro?” phučľa lestar o Joab. “Na ela tut olestar ňisavo počiňiben.”
23“Mi ačhel pes chocso,” phenďa o Achimaac, “ale me džav!” “Akor dža!” phenďa leske o Joab. Avke o Achimaac denašelas pal o lačho drom a dochudľa le Kušijcos.
24O David bešelas pro than maškar e andruňi the avruňi foroskeri brana. Akor geľa o murš, savo merkinelas paš e foroskeri brana, pre strecha la branake pro muros a dikhľa jekhe muršes, sar denašel.
25Zvičinďa tele a phenďa le kraľiske. Akor o kraľis o David phenďa: “Te hino korkoro, anel lačho hiros.” Sar oda murš sas pašeder,
26o murš paš e brana zbačinďa avre muršes, sar denašel. Akor vičinďa pro murš, savo phundravelas e brana: “Hin ode aver murš, savo denašel!” O David phenďa: “The ov anel lačho hiros!”
27O murš, savo merkinelas paš e brana, phenďa: “Ešebno (peršo) murš denašel avke sar o Achimaac, o čhavo le Cadokoskero.” “Ov hino lačho manuš,” phenďa o David. “Avel ade lačhe hiroha.”
28Androda o Achimaac phenďa le Davidoske: “Smirom tuke!” Avke banďiľa le mujeha dži ke phuv a phenďa: “Bachtalo o RAJ, tiro Del, savo tuke diňa le ňeprijaťeľen, save hazdle o vasta pre tute, pre miro raj the kraľis.”
29“Mištes hin le Absolonoske?” phučľa lestar o David. O Achimaac odphenďa: “Dikhľom ča bari balamuta (zmetkos), sar o Joab bičhaďa tire služobňikos the tire sluhas, ale na džanav, pal soste džal.”
30“Ačh ode!” phenďa o David. Avke ov geľa a ačhelas ode.
31Jekhvareste avľa o Kušijcos a phenďa: “Mi šunel miro raj the kraľis lačho hiros! O RAJ tut adadžives cirdňa avri andral e zor savorendar, save pes hazdle upre pre tute.”
32“Sar hin le terne muršeske le Absolonoske?” phučľa o David le Kušijcostar. Ov odphenďa: “Kada, so pes ačhiľa tire čhaske, rajeja the kraľina miro, mi ačhel pes avke tire ňeprijaťeľenca the olenca, save pes hazdle upre pre tute!”