Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Samueloskero

2. Samueloskero 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akor sas ode the jekh nalačho murš o Šebas, le Bichriskero čhavo, savo sas Benjaminos. Ov zatrubinďa pro rohos a phenďa: “Amen nane ňič jekhetane le Davidoha, ňič le Izajoskere čhaha! Džan savore andre peskere stani, ó, Izrael!”
2Avke savore murša andral o Izrael odgele le Davidostar a džanas pal o Šebas. Ale o murša andral e Judsko pes ľikerenas peskere kraľistar le Jordanostar dži paš o Jeruzalem.
3Sar o David avľa andre peskero kher andro Jeruzalem, iľa ole deše romňijen-služobňičken, saven mukľa, hoj te starinen pal o palacis, a thoďa len andro kher, kaj merkinenas pre lende. Delas len te chal, ale na pašľolas lenca buter. On dži andro meriben sas zaphandle andro kher a dživenas ode sar vdovi.
4Avke o David phenďa le Amasoske: “Hin tut trin džives pre oda, hoj te vičines ade le muršen andral e Judsko a av the tu ade!”
5Paľis o Amasah geľa len te vičinel, ale na doľikerďa oda časos, so les diňa o David.
6Akor o David phenďa le Abišajoske: “Akana amenge kerela o Šebas goreder sar angloda o Absolon. Vašoda le mire muršen a dža pal leste, hoj peske te na arakhel bare fori zorale murenca a te na denašel amenge.”
7Le Joaboskere murša, o Kereťana, o Pileťana the savore zorale murša gele avri andral o Jeruzalem a džanas pal o Bichriskero čhavo Šebas.
8Sar imar sas paš e bari skala paš o Gibeon, o Amasah avelas ke lende. Pro Joab sas urde o slugaďike gada le sirimoha, pre savo les sas priphandľi e šabľa. Sar džalas ko Amasah, peľa leske avri.
9O Joab phučľa le Amasostar: “Sar sal, phrala miro?” A chudľa les le čače vasteha la bradatar, avke sar te les kamľahas te čumidel.
10Ale o Amasah na dikhľa, hoj le Joaboste andro vast hiňi e šabľa, a o Joab demaďa leske e šabľa andro per. Oda avke demaďa, hoj o goja leske pele avri pre phuv. O Amasah takoj muľa pro than a ov les na mušinďa pale te demel. Avke o Joab the leskero phral o Abišaj džanas dureder pal o Šebas.
11Paľis vareko le Joaboskere terne muršendar ačhiľa paš o Amasoskero ťelos a zvičinďa: “Ko ľikerel paš o Joab the paš o David, mi džal pal o Joab!”
12O Amasah pašľolas andro rat pre phuv maškar o drom. Sar jekh le Joaboskere muršendar dikhľa, hoj o manuša zaačhen a dikhen pre leste, odcirdľa les pre maľa a čhiďa pre leste o plašťos, bo dikhľa, hoj dojekh zaačhelas paš leste.
13Sar les ile pal o drom, savore murša dureder džanas le Joaboha pal o Šebas.
14O Šebas pregeľa prekal savore Izraelike kmeňi dži paš o foros Abel-Bet-Maacha. Savore andral e Bichriskeri famelija pes zgele a džanas pal leste andro foros.
15Sar le Joaboskere murša šunde, hoj o Šebas hino ode, rozačhade pes pašal o foros a džanas pre leste. Vašoda, hoj pes te dochuden andro foros, hordinenas e čhik the e poši pašal o avrune muri a kopaľinenas telal o muri, hoj te peren tele.
16Androda varesavi goďaver džuvľi andral o foros phenďa: “Mištes šunen! Phenen le Joaboske, hoj te avel ke ma, bo kamav leha te vakerel!”
17Sar o Joab geľa ke odi džuvľi, oj lestar phučľa: “Tu sal o Joab?” “He, me som,” odphenďa. “Šun, so vakerela tiri služobňička,” oj phenďa leske. “Vaker! Šunav tut,” odphenďa o Joab.
18Avke oj phenďa: “Varekana pes kavke vakerelas: ‘Te kames tut vareso te dodžanel, dža a phuč pes andro Abel,’ a pal oda the ker.

19Amen hin savorenca o smirom. Sam pačivale Izraeliti! Soske kamen te zňičinel o foros, so hino sar e daj andro Izrael? Soske kamen te zňičinel le RAJESKERO ďeďictvos?”
20“Na, šoha (ňikda)!” odphenďa o Joab. “Pača mange, me na kamav te zalel aňi te zňičinel tumaro foros!
21Nane oda avke. Ale le Bichriskero čhavo o Šebas, savo hino andral le Efrajimoskere verchi, pes vzburinďa pro kraľis David. Den mange les a me oddžava andral o foros.” “Mištes, leskero šero tuke prečhivava prekal o muros,” phenďa e džuvľi le Joaboske.
22Paľis odi džuvľi prevakerďa peskera goďaha ke savore manuša andre oda foros. Avke on le Šebasoske odčhinde o šero a čhide prekal o muros le Joaboske. Akor o Joab zatrubinďa pro rohos a savore odgele pašal o foros, dojekh andre peskero stanos. A o Joab pes visarďa pale ko kraľis andro Jeruzalem.
23O Joab ľidžalas savore slugaďen andro Izrael a o Benajah, le Jehojadoskero čhavo, sas veľiťeľis le Kereťanenge the le Pileťanenge.
24O Adoram ľidžalas o buča, andre save ispidenas le manušen te kerel, a o Jošafat, le Achiludoskero čhavo, sas uradňikos.
25O Šejah sas pisaris a o Cadok the o Ebjatar sas rašaja.
26The o Iras andral o Jair sas rašaj le Davidoskero.