Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Samueloskero

2. Samueloskero 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paľis o David phučľa le RAJESTAR: “Kames, hoj te džav andre varesavo Judsko foros?” “Dža!” odphenďa leske o RAJ. “Kaj majinav te džav?” phučľa pale o David. “Andro Hebron,” odphenďa o RAJ.
2Avke o David ode geľa a leha the leskere duj džuvľa, e Achinoama andral o Jezreel the e Abigajil andral o Karmel, leskeri romňi pal o Nabal.
3O David iľa peha the peskere muršen lengere famelijenca a bešenas andro Hebron the andro pašutne fori.
4Paľis avle o murša andral e Judsko a pomakhle ode le David vaš o kraľis upral o kmeňos le Judaskero. Sar o David šunďa, hoj o manuša andral o Jabeš-Gilead parunde le Saul,
5bičhaďa peskere muršen, hoj te džan ko Jabeš-Gilead te phenen le manušenge: “Mi požehňinel tumen o RAJ, bo presikaďan o jileskeriben peskere rajeske le Sauloske oleha, hoj les parunďan.
6Akana o RAJ mi presikavel tumenge o jileskeriben the e pačiv. Kamav tumenge te visarel pale oda lačhipen, so tumen kerďan.
7Ale akana aven zorale, ma podden tumen! O Saul tumaro raj muľa, ale o Judaskero kmeňos man pomakhľa vaš peskero kraľis.”
8Ale o Abner, o čhavo le Neroskero, savo sas o veľiťeľis upral le Sauloskere slugaďa, iľa le Sauloskere čhas le Išbošet a preľigenďa les prekal o paňi Jordan andro foros Machanajim.
9Ode les o Abner ačhaďa kraľiske upral o phuva Gilead, Ašer, Jezreel, Efrajim, Benjamin the upral calo Izrael.
10Le Sauloskere čhaske le Išbošetoske sas saranda (40) berš, sar ačhiľa kraľiske upral o Izrael, a kraľinelas duj berš. Ale o kmeňos Juda pes ľikerenas le Davidostar.
11O David kraľinelas upral o kmeňos Juda andro Hebron efta berš the šov čhon.
12Andre jekh džives o Abner, o čhavo le Neroskero, geľa le Išbošetoskere služobňikenca andral o Machanajim andro Gibeon.
13Andre oda časos gele pro drom the o Joab, o čhavo la Cerujakero, le Davidoskere služobňikenca a arakhle pes lenca paš o paňi Gibeon. Jekh partija pes rozthode pre jekh sera le paňestar the dujto pre aver.
14Avke o Abner phenďa le Joaboske: “Mi ušťen varesave le terne muršendar a mi maren pes jekh avreha angle amende.” “Mi džan,” phenďa o Joab.
15Avke gele pre peste avri dešuduj (12) Benjamini vaš o Išbošet a dešuduj murša vaš o David.
16Chudle jekh avres le šerestar a demade jekh avreske la šabľaha andre sera (pašvar). Avke savore jekhetane pele. Ole thaneske andro Gibeon dine nav Chelkat-Haccurim, so hin prethodo: e Maľa le Šabľengeri.
17Oda džives chudľa maškar lende zoralo mariben a le Davidoskere murša ňerinde (zviťazinde) upral o Abner the upral o Izraeliti.
18Sas ode o trin čhave la Cerujakere: O Joab, o Abišaj the o Asahel. O Asahel džanelas te denašel sigo sar srnka.

19Ov denašelas pal o Abner a na visarelas pes aňi pre čači (pravo), aňi pre baľogňi (ľavo) sera.
20Androda o Abner pes obdikhľa a phučľa le Asahelostar: “Sal oda tu, Asahel?” “He! Me som,” ov odphenďa.
21Avke o Abner leske phenďa: “Dža pre čači (pravo) abo baľogňi (ľavo) sera! Chude varesave terne muršes a le leskere veci.” Ale o Asahel na kamelas te preačhel te džal pal o Abner.
22O Abner leske pale phenďa: “Preačh pal ma te džal! Soske majinav tut te murdarel? Sar paľis dikhľomas andro jakha tire phraleske le Joaboske?”
23Ale o Asahel peske na delas te phenel, avke o Abner leske demaďa la kopijakere palune agoreha andro per. E kopija leske pregeľa avri prekal o dumo. O Asahel peľa a muľa pre oda than. Pre oda than, kaj o Asahel peľa a muľa, pes zaačhavelas dojekh, ko odarik predžalas.
24Ale o Joab the o Abišaj džanas dureder pal o Abner. Sar zaračiľa, avle pro brehos Amma anglo Gijach pro drom ke pušťa Gibeon.
25Avke o Benjamini pes zgele le Abneroha sar jekh partija a ačhenas upre pre jekh brehos.
26O Abner zvičinďa pro Joab: “Dži kana kamas jekh avres te murdarkerel? Tu na achaľos, hoj oda amenge na anela ňič lačho? Kana imar pheneha le muršenge, hoj te preačhen te džal pre peskere phrala?”
27“Avke sar dživel o Del,” phenďa leske o Joab, “te na prevakerďalas tu, mire murša na preačhlehas, ale gelehas pal peskere phrala dži tosara.”
28Avke o Joab zatrubinďa pro rohos, savore murša zaačhile a preačhile te džal pro Izraeliti. Avke o mariben imar dureder na sas.
29O Abner peskere muršenca džalas calo rat prekal e Araba, pregele prekal o paňi Jordan a džalas dži ko dilos andro Machanajim.
30Sar o Joab preačhiľa te džal pal o Abner, diňa te zvičinel savore muršen a avľa pre oda, hoj ode na sas dešueňa (19) le Davidoskere muršendar the o Asahel.
31Ale o murša le Davidoskere murdarde trin šel the šovardeš (360) le Abneroskere muršen andral o Benjamin.
32Avke le Asahel preľigende andro Betlehem a parunde les andre le dadeskero hrobos. Paľis o Joab peskere muršenca džanas caľi rat a andro Hebron doavle, sar vidňisaľolas.