Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Samueloskero

2. Samueloskero 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Avke pro dujto berš jarone, andro časos, sar o kraľa džanas andro mariben, o David bičhaďa le Joab peskere muršenca the savore slugaďen andral o Izrael. Ňerinde (zviťazinde) upral o Ammončana a paľis pes rozačhade pašal o foros Rabba. Ale o David ačhiľa andro Jeruzalem.
2Ke račate o David ušťiľa pal o haďos a prephirelas pes pal e palaciskeri strecha. Dikhľa jekha džuvľa, sar pes thovelas (morelas). Oj sas igen šukar.
3Avke o David bičhaďa le sluhas, hoj te dodžanel pes, ko hiňi. O sluhas leske odphenďa: “Oj hiňi e Batšeba, le Eliamoskeri čhaj. Lakero rom hino o Chetitos Urijaš.”
4Akor o David phenďa le sluhaske: “Dža, an la ke mande!” Oj ipen pes obžužarďa olestar, so le džuvľen hin sako čhon. Sar avľa ke leste, ov pašľiľa laha. Paľis oj pes visarďa khere.
5Ale e Batšeba pes dodžanľa, hoj hiňi khabňi, a diňa oda te phenel le Davidoske.
6Paľis o David diňa te phenel le Joaboske, hoj te bičhavel ke leste le Urijaš. Avke o Joab les bičhaďa.
7Sar ke leste avľa o Urijaš, o David lestar phučľa: “Sar hin le Joaboske the le slugaďenge? Sar džal dureder o mariben?”
8Avke leske phenďa: “Dža khere a odpočovin tuke.” Paľis, sar o Urijaš odgeľa, o David bičhaďa daros andre leskero kher.
9Ale o Urijaš na geľa khere, ale pašľiľa peske jekhetane savore služobňikenca paš o vudar, sar pes džal andro palacis.
10Sar le Davidoske phende, hoj o Urijaš na geľa khere, o David leske phenďa: “Se avľal pal baro drom, soske na džas khere?”
11O Urijaš leske odphenďa: “E Archa, o murša andral o Izrael the andral e Judsko bešen andro stani a miro veľiťeľis o Joab peskere muršenca taborinen pre maľa. Sar me šaj džav khere te chal, te pijel a te pašľol paš e romňi? Avke sar džives tu, me oda na kerava.”
12Akor leske o David phenďa: “Ačhuv ade mek adadžives a tajsa tut premukava.” Avke o Urijaš ačhiľa andro Jeruzalem oda džives dži andre aver.
13Paľis o David les vičinďa ke peste, chalas the pijelas leha, medik les na zmačarďa. Ale rači o Urijaš geľa te sovel jekhetane le Davidoskere služobňikenca, khere na geľa.
14Avke tosara o David pisinďa ľil le Joaboske a bičhaďa le Urijaš, hoj leske te ľidžal.
15Andro ľil pisinďa: “Thoven le Urijaš anglal, kaj hin o mariben nekzoraleder. Tumen paľis džan lestar het, hoj les te murdaren.”
16Sar o Joab džalas pro foros pro mariben, thoďa le Urijaš pre ajso than, pal savo džanelas, hoj hin ode zorale murša.
17Sar o murša andral o foros gele avri pro mariben pro Joab, ačhiľa pes, hoj murdarde varesave le Davidoskere muršen the le Urijaš.
18Paľis o Joab bičhaďa jekhe muršes ko David, hoj leske te phenel pal o mariben.

19Phenďa leske: “Sar pheneha le kraľiske savoro pal o mariben,
20ov pes šaj rozchoľarel a šaj tutar phučel: ‘Soske geľan avke pašes paš o foros? Na džanenas, hoj pal o muri pes ľivinkerel?
21Či na džanes, ko murdarďa le Jerubbaaloskere čhas le Abimelech? Na sas oda e džuvľi, savi pre leste čhiďa pal o muri o malmoskero bar, a avke muľa andro Tebec? Soske geľan pašes paš o muri?’ Akor leske phen: ‘The tiro služobňikos o Urijaš muľa.’ ”
22Avke o murš odgeľa. Sar doavľa ko David, phenďa leske savoro, so o Joab vakerelas.
23Phenďa: “Ole murša sas zoraleder sar amen a avle avri andral o foros pro mariben, ale amen len ispidľam dži ke foroskeri brani.
24Avke o lukostrelci ľivinkerenas pal o muri pre tire služobňika a varesaven murdarde. Muľa the tiro služobňikos o Urijaš.”
25O David le sluhaske phenďa: “Le Joaboske phen, hoj pes te na trapinel, bo šoha (ňikda) na džanel, ko šaj merel andro mariben. A mek phen leske, hoj te zoraľarel o mariben pre oda foros a te zňičinel les! Avke les zoraľar andre oda.”
26Sar pes dodžanľa e Batšeba, hoj lakero rom o Urijaš muľa, chudľa pal leste te rovel.
27Sar pregeľa o smutkos pal lakero rom, akor o David bičhaďa vaš e Batšeba a iľa la andre peskero kher. Ačhiľa leskeri romňi a uľiľa lake muršoro. Ale oda, so o David kerďa, na sas le RAJESKE pre dzeka.