Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - 2 ЦАРСТВАЎ

2 ЦАРСТВАЎ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1І засьпяваў Давід песьню Госпаду ў дзень, калі Гасподзь выбавіў яго ад рукі ўсіх ворагаў і ад рукі Саўла, і сказаў:
2Гасподзь - цьвярдыня мая і моц мая і збаўца мой.
3Бог мой - скала мая; на Яго я спадзяюся; шчыт мой, рог выратаваньня майго, агароджа мая і прытулак мой; Ратаўнік мой, ад бедаў Ты выбавіў мяне!
4Паклічу Госпада, Якому шчыра пакланяюся, і ад ворагаў маіх выратуюся.
5Агарнулі мяне хвалі сьмерці, і патокі беззаконьня напалохалі мяне;
6ланцугі пекла аблеглі мяне, і сеткі сьмерці аблыталі мяне.
7Але вось у цеснаце маёй я паклікаў Госпада і Бога майго і заклікаў, і Ён пачуў з харомаў Сваіх голас мой, і енк мой дайшоў да слыху Яго.
8Затрэслася, закалыхалася зямля, задрыжалі і парушыліся асновы нябёсаў, бо разгневаўся на іх Гасподзь.
9Падняўся дым ад гневу Яго і з вуснаў Яго агонь пажыральны; жарнае вугольле сыпалася ад Яго.
10Нахіліў Ён нябёсы і сышоў; і морак пад нагамі ў Яго;
11і сеў на херувімаў, і паляцеў, і панёсься на крылах ветру;
12і моракам пакрыў Сябе, як ценем, згусьціўшы воды хмар нябесных;
13ад бляску прад Ім разгаралася вугольле вогненнае.
14Загрымеў зь нябёсаў Гасподзь, і Ўсявышні даў голас Свой;
15пусьціў стрэлы і расьсеяў іх; бліснуў маланкаю і зьнішчыў іх.
16І адчыніліся крыніцы мора, агаліліся асновы сусьветныя ад грознага голасу Госпада, ад подыху духу гневу Яго.
17Працягнуў Ён руку з вышыні і ўзяў мяне, і дастаў мяне з водаў многіх;
18выбавіў мяне ад ворага майго моцнага, ад ненавісьнікаў маіх, якія былі мацнейшыя за мяне.

19Яны паўсталі на мяне ў дзень бедства майго; але Гасподзь быў апораю мне
20і вывеў мяне на прасторнае месца, выбавіў мяне, бо Ён дабраволіць мне.
21Даў мне Гасподзь па праўдзе маёй, па чысьціні рук маіх узнагародзіў мяне.
22Бо я захоўваў шляхі Госпада і ня быў грэшны прад Богам маім,
23бо ўсе запаведзі Яго перад мною, і ад пастановаў Яго я не адступаў,
24і быў беззаганны прад Ім, і пільнаваўся, каб не зграшыць мне.
25І даў мне Гасподзь па праўдзе маёй, па чысьціні маёй прад вачыма Яго.
26Зь мілажальным Ты - мілажальны, з чалавекам шчырым - шчыры,
27з чыстым - чысты, а з хітрым - па хітрасьці ягонай.
28Людзей прыгнечаных Ты ратуеш і позіркам Сваім прыніжаеш пыхлівых.
29Ты, Госпадзе, сьвяцільня мая; Гасподзь прасьвятляе цемру маю.
30З Табою я разьбіваю войска; з Богам маім падымаюся на сьцяну.
31Бог! - беззаганны шлях Ягоны, чыстае слова Госпада, шчыт Ён усім, хто спадзяецца на Яго.
32Бо хто Бог, акрамя Госпада, і хто абарона, акрамя Бога нашага?
33Бог апаясвае мяне сілаю, пракладвае мне правільны шлях;
34робіць ногі мае, як у аленя, і на вышынях ставіць мяне;
35вучыць рукі мае бітве і цягліцы мае напінае, як медны лук.
36Ты даеш мне шчыт выратаваньня Твайго, і міласьць Твая ўзьвялічвае мяне.

37Ты пашыраеш крок мой пад мною, і ня хістаюцца ногі мае.
38Я ганяюся за ворагамі маімі і зьнішчаю іх, і не вяртаюся, пакуль ня зьнішчу іх;
39і зьнішчаю іх і б'ю іх, і не ўстаюць і падаюць пад ногі мае.
40Ты апярэзваеш мяне сілаю для вайны і кладзеш перад мною тых, што паўстаюць на мяне;
41Ты абяртаеш да мяне тыл ворагаў маіх, і я зьнішчаю ненавісьнікаў маіх.
42Яны клічуць, але няма выратавальніка, - да Госпада, але Ён ня слухае іх.
43Я расьсейваю іх, як пыл зямны, у гразь вулічную мну іх і тапчу іх.
44Ты ўратаваў мяне ад мяцяжу народу майго; Ты захаваў мяне, каб быць мне галавою над іншапляменцамі; народ, якога я ня ведаў, служыць мне.
45Іншапляменцы лісьлівяць перад мною; па чутках пра мяне падпарадкуюцца мне.
46Іншапляменцы бляднеюць і дрыжаць ва ўмацаваньнях сваіх.
47Жывы Гасподзь і дабраславёны абаронца мой! Хай будзе праслаўлены Бог, прытулак выратаваньня майго,
48Бог, Які помсьціць за мяне і ўпакорвае мне народы
49і выбаўляе мяне ад ворагаў маіх! Над паўсталымі супроць мяне Ты ўзвысіў мяне; ад чалавека жорсткага Ты выбавіў мяне.
50За тое я буду славіць Цябе, Госпадзе, сярод іншапляменцаў і буду сьпяваць імю Твайму,
51велікадушна ратуючы цара Свайго і творыць міласьць памазанцу Свайму Давіду і нашчадкам ягоным вечна!