Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kronikengero

2. Kronikengero 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Le kraľis Jošafat andral e Judsko sas igen baro barvaľipen the slava. Leskero čhavo iľa romňake le Achaboskera čha, vašoda o kraľa ačhile jekhetane.
2Pal varesave berša geľa ko Achab andre Samarija. O Achab prekal o Jošafat the leskere manuša murdarďa but bakren the gurumňen. A paš oda les kerelas upre pro mariben pro Ramot-Gilead.
3Avke o Izraeliko kraľis Achab phučľa le Jošafatostar: “Aveha manca pro mariben pro Ramot-Gilead?” O Jošafat leske odphenďa: “Me the mire murša sam jekhetane tuha a džaha tumenca andro mariben.”
4Ale o Jošafat phenďa le Achaboske: “Phuč ešeb (peršo) so phenel pre oda o RAJ.”
5Avke o Achab zvičinďa ajse štar šel (400) proroken a sar sas jekhetane, phučľa lendar: “Majinav te džal pro mariben pro Ramot-Gilead, abo na?” “Dža!” odphende leske. “O RAJ oda dela le kraľiske andro vasta!”
6Ale o Jošafat pes phučľa: “Nane ade mek varesavo aver prorokos le RAJESKERO, hoj lestar te phučas?”
7O Achab odphenďa: “Hin ade mek o Michah, le Jimloskero čhavo, prekal savo pes šaj phučas le RAJESTAR, ale me les našťi avri ačhav, bo mange ňič lačho na prorokinel, ale furt ča nalačho.” “Ma vaker avke, kraľina!” phenďa o Jošafat.
8Avke o Achab vičinďa jekhe uradňikos a phenďa leske: “An sigo le Jimloskere čhas Michah!”
9O Achab the o Jošafat bešenas pre peskere troni paš e brana anglo foros Samarija pre oda than, kaj žužarenas o ďiv. Sas pre lende urde o kraľengere plašťi a ola proroka anglal lende prorokinenas.
10O Cidkijah, le Kenaaniskero čhavo, kerďa trastune rohi a vičinelas: “Avke phenel o RAJ: ‘Kale rohenca predemeha le Aramejčanen, medik len na murdareha avri.’ ”
11Savore proroka kavke prorokinenas: “Dža pro Ramot-Gilead a ela tumen bach! Bo o RAJ oda dela andro vasta le kraľiske.”
12O uradňikos, savo geľa pal o Michah, phenďa leske: “Dikh, savore proroka prorokinenas le kraľiske bach. Mi en tire lava ajse sar lengere. The tu prorokin bach!”
13Ale o Michah leske phenďa: “Avke sar dživel o RAJ, me vakerava ča oda, so phenela miro Del.”
14Sar o Michah avľa ko Achab, phučľa lestar: “Majinav te džal pro Ramot-Gilead, abo na?” “Džan a ňerinena (zviťazinena),” phenďa leske, “o RAJ oda dela andre tumare vasta!”
15Ale o kraľis leske phenďa: “Kecivar tut te lel andre vera, hoj mange te vakeres ča o čačipen andre le RAJESKERO nav?”
16O Michah phenďa: “Dikhľom calo Izrael rozčhido pal o verchi sar bakren, saven nane pasťjeris. A o RAJ phenďa: ‘Kale manušen nane ko te ľidžal. Dojekh andro smirom mi džal khere.’ ”
17Akor phenďa o Achab le Jošafatoske: “Na phenďom tuke, hoj mange ňič lačho na prorokinel, ale ča nalačho?”
18O Michah mek phenďa: “Šunen akana o lav le RAJESKERO! Dikhľom le RAJES te bešel andro ňebos pre leskero tronos a savore aňjelen te ačhel pašal leste.

19O RAJ lendar phučľa: ‘Ko kerela upre le Izraelike kraľis Achab, hoj te džal pro mariben andro Ramot-Gilead, hoj ode te merel?’ Jekh phenelas kavke a dujto avke.
20Androda avľa varesavo duchos anglo RAJ a phenďa: ‘Me leha thovava avri!’ A o RAJ lestar phučľa: ‘Sar?’
21Avke oda duchos phenďa: ‘Me kerava, hoj o proroka le Achaboske te klaminen.’ O RAJ phenďa: ‘Dža a ker ada. Ela tut bach!’
22Akana pes avke the ačhiľa! O RAJ kerďa, hoj o duchos len te ľidžal andro klamišagos, a korkoro pre tu mukľa e bibach!”
23Androda o Cidkijah, le Kenaaniskero čhavo, geľa ko Michah, demaďa les pal e čham a phenďa: “Sar geľa mandar oda duchos le RAJESKERO, hoj te vakerel tuha?”
24O Michah odphenďa: “Tu oda korkoro dikheha andre oda džives, sar denašeha tut te garuvel kher kherestar.”
25Akor o Achab prikazinďa: “Chuden le Michah a ľidžan les ko foroskero veľiťeľis Amon the ko kraľiskero čhavo Joaš.
26Phenen, hoj o kraľis kavke prikazinel: ‘Thoven les andre bertena a den les te chal ča maro the paňi, medik man na avava pale bachtales.’ ”
27Ale o Michah phenďa: “Te pes bachtales visareha, akor o RAJ na vakerelas prekal ma. Mi šunen oda savore manuša!”
28O Izraeliko kraľis Achab the o Judsko kraľis Jošafat džanas pro mariben pro Ramot-Gilead.
29A o Achab phenďa le Jošafatoske: “Me man preurava andre aver gada sar džava andro mariben, ale tu pre tu muk tiro kraľiskero plašťos.” Avke o Achab pes preurďa andre aver gada a geľa andro mariben.
30O kraľis andral o Aram prikazinďa peskere veľiťeľenge upral o maribnaskere verdana: “Te na džal tumenge pal ňikaste, ča pal o Izraeliko kraľis.”
31Sar o veľiťeľa dikhle le Jošafat, gondoľinde peske, hoj oda hino o Izraeliko kraľis a gele pre leste. Akor o Jošafat zvičinďa a o Del leske pomožinďa a visarďa len lestar.
32Sar o veľiťeľa pre oda avle, hoj oda nane o Achab, preačhile pre leste te džal.
33Ale varesavo slugaďis ča avke ľivinďa andral o lukos a taľinďa (trafinďa) les maškar o pancjeris. Avke o Achab phenďa le manušeske savo ľidžalas leskero verdan: “Visar tut a odľigen man andral o mariben, bo som zraňimen.”
34Ale oda džives o mariben sas zoralo, avke o Achab mušinďa te ačhel dži rači andro verdan anglo Aramejčana a sar zageľa o kham ov muľa.