Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri II

Bɑndun Gɑri II 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosɑfɑti u dukiɑ bɑkɑ kɑ bɛɛrɛ bɑkɑ wɑ. Mɑ u kɑ Akɑbu ɑrukɑwɑni bɔkuɑ kurɔ kɛ̃ɛnɑɑ sɔɔ.
2Amɛn biru, u dɑ u Akɑbu deemɑ Sɑmɑriɔ. Mɑ Akɑbu u derɑ bɑ kɑ yɑ̃ɑnu kɑ kɛtɛ dɑbi dɑbinu go Yosɑfɑti kɑ win tɔmbun sɔ̃. Mɑ Akɑbu u Yosɑfɑti kɑnɑ bu dɑ bu Rɑmɔti wɔri ye yɑ wɑ̃ɑ Gɑlɑdin temɔ.
3U nɛɛ, Yosɑfɑti, kɑɑ kɑ mɑn dɑ Rɑmɔtiɔ, Gɑlɑdin temɔ? Mɑ Yosɑfɑti u nùn wisɑ u nɛɛ, oo. À n sɔɔru kpɑ, nɑ mɑɑ kpɑwɑ mi. Wunɛn tɔmbu bɑ̀ n seewɑ, nɛgibɑ mɑɑ seewɑwɑ mi. Sɑ ko kɑ nun tɑɑ bi dɑ kpɑ su wuu ge wɔri sɑnnu.
4Mɑ Yosɑfɑti u Isirelibɑn sinɑ boko sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑdɑmɑ ɑ ginɑ Yinni Gusunɔ bikio ɑ nɔ mɛ u koo nun sɔ̃.
5Mɑ Isirelibɑn sinɑ boko u sɔmɔbu mɛnnɑ tɔmbu nɛɛru (400). Mɑ u bu bikiɑ u nɛɛ, su tɑbu doo Rɑmɔtiɔ Gɑlɑdin temɔ? Nge su ku dɑ. Mɑ bɑ wisɑ bɑ nɛɛ, ɑ doo, Gusunɔ u koo nun ge nɔmu bɛriɑ.
6Adɑmɑ Yosɑfɑti u mɑɑ bikiɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔn sɔmɔ goo mɑɑ sɑri mini wìn min di sɑ ko win gere nɔ?
7Isirelibɑn sinɑ boko u wisɑ u nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ turowɑ u wɑ̃ɑ mini wìn min di sɑ ko kpĩ su Gusunɔn gere nɔ. Adɑmɑ nɑ nùn tusɑ domi u ku rɑ mɑn gɑ̃ɑ geenu sɔ̃ mɑ n kun mɔ gɑ̃ɑ kɔ̃sunu. Win yĩsirɑ Misee Yimilɑn bii. Mɑ Yosɑfɑti u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sinɑ boko, ɑ ku gere mɛ.
8Yerɑ Isirelibɑn sinɑ boko u win sɔm kowo gɔrɑ u dɑ u Misee Yimilɑn bii sokumɑ fuuku.
9Mɑ Isirelibɑn sinɑ boko wi, kɑ Yosɑfɑti Yudɑbɑn sinɑ boko bɑ ben sinɑ yɑ̃nu doke, ben bɑɑwure u sɔ̃ win sinɑ kitɑrɔ Sɑmɑrin gbɑ̃rɑ kɔnnɔwɔ. Mɑ Gusunɔn sɔmɔ be kpuro bɑ wɑ̃ɑ ben wuswɑɑɔ bɑ gɑri mɔ̀.
10Yerɑ Sedesiɑsi, Kenɑɑnɑn bii u sisun kɔbunu sekɑ. U nɛɛ, ɑmɛniwɑ Yinni Gusunɔ u geruɑ. U nɛɛ, kɔbi yini yi sɑ̃ɑwɑ yĩreru te tɑ wunɛn dɑm sɔ̃ɔsimɔ mɛ kɑɑ kɑ Sirigibu go mɑm mɑm.
11Mɑ Gusunɔn sɔmɔ be kpuro bɑ gɑri tee yi geruɑ. Bɑ mɔ̀, ɑ doo Rɑmɔtiɔ Gɑlɑdin temɔ. Kɑɑ nɑsɑrɑ wɑ. Yinni Gusunɔ u koo nun wuu ge nɔmu bɛriɑ.
12Sɔmɔ wi bɑ gɔrɑ u bu Misee sokuɑ u Misee sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee Gusunɔn sɔmɔ be bɑ wɑ̃ɑ mi kpuro bɑ sinɑ boko gɑri dori geruɑ. Yen sɔ̃, ɑ de wunɛ kɑ ben gɑri yi ko tee.
13Mɑ Misee u wisɑ u nɛɛ, sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru, ye wi, Gusunɔ nɛn Yinni u mɑn sɔ̃ɔwɑ, yerɑ kon gere.
14Ye Misee u tunumɑ sinɑ bokon mi, yerɑ sinɑ boko u nùn bikiɑ u nɛɛ, Misee, sɑ ko kpĩ su tɑbu dɑ Rɑmɔtiɔ Gɑlɑdin temɔ? Nge su ku dɑ. Mɑ Misee u wisɑ u nɛɛ, i doo mɛ. I ko i nɑsɑrɑ wɑ. Yinni Gusunɔ u koo nun bu nɔmu bɛriɑ.
15Adɑmɑ sinɑ boko u nɛɛ, nɔn nyewɑ kon nun bɔ̃rusiɑ ɑ sere mɑn gem sɔ̃ mɛ Yinni Gusunɔ u nun sɔ̃ɔwɑ ɑ gere.
16Misee u nɛɛ, nɑ Isirelibɑ wɑ bɑ yɑrinɛ guunu wɔllɔ, bɑ sɑ̃ɑ nge yɑ̃ɑ ni nu kun kpɑro mɔ. Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, tɔn beni bɑ ǹ kpɑro mɔ. Ben bɑɑwure u gɔsiro u wurɑ yɛnuɔ kɑ ɑlɑfiɑ.
17Yerɑ Isirelibɑn sinɑ boko u Yosɑfɑti sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ ǹ dɑɑ nun sɔ̃ɔwɑ mɑ u ku rɑ mɑn gɑ̃ɑ geenu sɔ̃, mɑ n kun mɔ gɑ̃ɑ kɔ̃sunu?
18Yerɑ Misee u Akɑbu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ Yinni Gusunɔn gɑri swɑɑ dɑkio. Nɑ nùn wɑ u sɔ̃ win sinɑ kitɑrɔ. Mɑ win tɑbu kowobu bɑ yɔ̃ win nɔm geuɔ kɑ win nɔm dwɑrɔ.

19Mɑ u nɛɛ, wɑrɑ koo Akɑbu nɔni wɔ̃ke u kɑ tɑɑ bi dɑ Rɑmɔtiɔ Gɑlɑdin temɔ, kpɑ u gbi mi. Mɑ bɑ yen wesiɑnɔ mɔ̀. Wini ù n geruɑ mɛni, wiɔnɔ u gere mɛ.
20Yerɑ hunde gɑɑ yɑ yɑrimɑ yɑ yɔ̃rɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ yɑ nɛɛ, kon Akɑbu wi nɔni wɔ̃ke. Mɑ Yinni Gusunɔ u ye bikiɑ u nɛɛ, ɑmɔnɑ kɑɑ koosinɑ.
21Hunde ye, yɑ nɛɛ, kon yɑri kpɑ n du Gusunɔn sɔmɔ be sɔɔ, kpɑ n de bu weesu ko bu kɑ sinɑ boko nɔni wɔ̃ke. Mɑ Yinni Gusunɔ u ye wisɑ u nɛɛ, yɑ wɑ̃. Swɑɑ geɑ. Kɑɑ mɑɑ kpĩ ɑ bu nɔni wɔ̃ke. Ǹ n mɛn nɑ, ɑ yɑrio ɑ dɑ ɑ ko mɛ.
22Wee tɛ̃, Yinni Gusunɔ u derɑ hunde ye, yɑ duɑ win sɔmɔ be sɔɔ bu kɑ nun weesu kuɑ. Yen sɔ̃, ɑ n yɛ̃ mɑ kɔ̃sɑ Yinni Gusunɔ u koo de yu nun deemɑ.
23Yerɑ Sedesiɑsi, Kenɑɑnɑn bii u susi Miseen bɔkuɔ, u nùn bɑɑrɑ so. Mɑ u nɛɛ, swɑɑ yerɑ̀ Yinni Gusunɔn hunde u kɑ yɑrɑ nɛn min di u kɑ sere nun gɑri kuɑ.
24Misee u nùn wisɑ u nɛɛ, kɑɑ ye giɑ dɔmɑ te kɑɑ n duku dukubu mɔ̀ ɑ n kuku yeru kɑsu diɑɔ.
25Yerɑ Isirelibɑn sinɑ boko u nɛɛ, i Misee mɔɔ i kɑ dɑ Amɔɔ wi u sɑ̃ɑ wuun wirugii kɑ mɑɑ Yoɑsi sinɑ bokon biin mi.
26Kpɑ i bu sɔ̃ i nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ sinɑ boko nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, bu nùn mɔɔ bu kpɛ̃ɛ pirisɔm sɔɔ kpɑ bɑ n nùn dĩɑnu kɑ nim wɛ̃ɛmɔ sɑkɑ sɔɔ sere n kɑ wurɑmɑ tɑbu gberun di kɑ ɑlɑfiɑ.
27Misee u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ̀ n wurɑmɑ kɑ ɑlɑfiɑ, n ǹ Yinni Gusunɔ u kɑ mɑn gɑri kuɑ. Bɛɛ be i wɑ̃ɑ mini, bɛɛn bɑɑwure u gɑri yi swɑɑ suo.
28Yenibɑn biru, Isirelibɑn sinɑ boko kɑ Yosɑfɑti, Yudɑbɑn sinɑ boko bɑ seewɑ bɑ tɑɑ bi dɑ Rɑmɔtiɔ Gɑlɑdin temɔ.
29Yerɑ Isirelibɑn sinɑ boko u Yosɑfɑti sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, kon yɑ̃nu gɑnu kɔsi ni bɑ ǹ kɑ mɑn tubu. Adɑmɑ wunɛ, ɑ n wunɛn sinɑ yɑ̃nu doke. Mɛsumɑ Isirelibɑn sinɑ boko u kuɑ u kɑ tɑɑ bi dɑ.
30N deemɑ Sirin sinɑ boko u win tɑbu kɛkɛbɑn tɑbu sinɑmbu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i ku goo go mɑ n kun mɔ Isirelibɑn sinɑ boko tɔnɑ.
31Ye tɑbu sinɑm be, bɑ Yosɑfɑti wɛndɛ kuɑ, yerɑ bɑ nɛɛ, Isirelibɑn sunɔwɑ. Mɑ bɑ nùn kooro bure bu kɑ nùn wɔri. Adɑmɑ u nɔɔgiru suɑ u somiru kɑnɑ. Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn somi, u bu girɑ bɑ kɑ nùn tondɑ.
32Ye tɑbu sinɑm be, bɑ wɑ mɑ n ǹ Isirelibɑn sinɑ boko mi, yerɑ bɑ nùn deri bɑ doonɑ.
33Yerɑ goo u sɛ̃u toomɑ Isirelibɑn mi giɑ. U ǹ goo yĩisi. Adɑmɑ gɑ nɑ gɑ Akɑbu wɔri deedeeru mi win tɑrɑkpe gɑ yɔ̃rɑ. Yerɑ u win tɑbu kɛkɛ swɑɑ sɔ̃ɔsio sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ tɑbu kɛkɛ ye sĩiyɔ biruɔ, kpɑ ɑ mɑn yɑrɑ tɑbu sĩɑn di. Domi bɑ mɑn mɛɛrɑ kuɑ.
34Tɑbu swĩɑ yen dɔmɑ te, sere bɑ sinɑ boko nɛni u kɑ yɔ̃ win tɑbu kɛkɛ sɔɔ u mɛɛrɑ Sirigibun sɑnsɑni giɑ sere n kɑ kuɑ yokɑ. Ye sɔ̃ɔ u duɑ, mɑ u gu.