Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paloda o Elizeus vičinďa ke peste jekhe dženes le prorokengera partijatar a phenďa leske: “Pririchtin tut. Le peha e kuči le olejoha a dža andro Ramot-Gilead.
2Sar ode aveha, arakh le Jehu, saveske hino dad o Jošafat a papus o Nimši. Vičin les pašal o veľiťeľa a džaha leha odarik het andro paluno kher.
3Paľis leha odi kuči le olejoha, čhiveha leske pro šero a pheneha: ‘Avke vakerel o RAJ: Pomakhľom tut vaš o kraľis upral o Izrael.’ Paloda sigo phundrav o vudar a denaš!”
4Avke oda terno prorokos geľa andro Ramot-Gilead.
5Sar ode dogeľa, ipen akor sas zgele o veľiťeľa le slugaďengere a ov phenďa: “Ó, veľiťeľina, anav tuke lačho hiros.” “Prekal kaste?” phučľa o Jehu. “Prekal tu, veľiťeľina!” ov phenďa.
6Akor o Jehu ušťiľa a geľa leha andre aver kher. Avke oda prorokos leske pro šero čhorďa avri o olejos a phenďa: “Avke vakerel o RAJ: ‘Pomakhľom tut vaš o kraľis upral miro narodos, upral o Izrael.
7Zňičineha la famelija le Achaboskera, tire rajeskera. Aleha leske visarava pale vaš mire proroka the vaš savore mire služobňika, saven murdarďa e Jezabel.
8Caľi le Achaboskeri famelija merela – dojekh murš andro Izrael, či oda ela otrokos vaj slobodno.
9Zňičinava leskeri famelija, avke sar zňičinďom o fameliji le kraľengere andral o Izrael – avke sar zňičinďom la famelija le Jeroboamoskera the la famelija le Baašaskera.
10La Jezabel chana o rikone pre maľa paš o Jezreel a na ela parumen.’ ” Sar o terno prorokos savoro phenďa, phundraďa o vudar a denašľa.
11Paľis o Jehu pes visarďa pale paš o veľiťeľa a jekh lendar phučľa: “Hin savoro mištes? Soske avľa pal tute oda dilino?” “Korkore džanen, savo hino oda murš the leskero vakeriben,” odphenďa lenge o Jehu.
12“Oda nane čačipen!” phende leske. “Phen amenge čačes, so tuke phenďa!” Avke lenge odphenďa: “Kada hin, so mange phenďa: ‘Kavke vakerel o RAJ: Pomakhľom tut vaš o kraľis upral o Izrael.’ ”
13Akor on sigo ile peskere gada a thode tel leskere pindre pro garadiči. Zatrubinde pro rohos a vičinenas: “O Jehu hino kraľis.”
14Avke o Jehu, le Jošafatoskero čhavo, ľidžalas le manušen ke vzbura pro kraľis Joram, savo sas andro Jezreel, bo o Joram savore Izraelitenca chraňinenas o Ramot-Gilead anglo Aramejiko kraľis Chazael. Ale andro mariben o Aramejčana zraňinde le Joram a visarďa pes pale andro foros Jezreel, hoj te sasťol le ranendar. Avke o Jehu phenďa peskere manušenge: “Te man kamen vaš o kraľis, akor merkinen, hoj ňiko te na džal avri andral kada foros a te na phenel andro Jezreel, so kamas te kerel!”
16Paľis o Jehu bešľa pro maribnaskero verdan a geľa andro Jezreel, bo ode pašľolas o Joram. O Judsko kraľis o Achazijah sas ode tiš, bo geľa le Joram te dikhel.
17Sar o stražňikos pre veža andro Jezreel zbačinďa le Jehu peskere slugaďenca, phenďa: “Dikhav te avel varesave slugaďen.” O Joram odphenďa: “Sigo bičhav anglal lende muršes pro graj, hoj te phučen lendar, či aven ade andro smirom.”
18Sar oda murš pro graj dogeľa ke leste, phenďa: “O kraľis phučel, či aven ade andro smirom.” “So tuke andre oda!” odphenďa o Jehu. “Ačh pal ma.” O stražňikos, savo sas pre veža, phenďa: “Oda, kas bičhaďan, geľa dži ke lende, ale na avel pale.”
19Paľis bičhaďa avre muršes pro graj ke lende. Ov geľa a phenďa: “O kraľis phučel, či aven ade andro smirom.” O Jehu odphenďa: “So tuke andre oda! Ačh pal ma.”
20O stražňikos pale phenďa: “Geľa dži ke lende, ale na avel pale. Oda murš, savo avel pro verdan, hino sar te o Jehu, le Nimšiskero čhavo, bo ča ov avke dilines džal pro verdan.”
21Akor o Joram prikazinďa: “Pririchtin mange o verdan!” Sar leske ande o verdan, o Joram the o Judsko kraľis Achazijah džanas pre peskere verdana anglo Jehu. Arakhle pes pre le Nabotoskeri maľa.
22Sar o Joram dikhľa le Jehu, phučľa lestar: “Aves ade andro smirom, Jehu?” “Sar šaj phenas, hoj hin smirom,” odphenďa o Jehu, “te mek furt pes kerel o lubipen the čaroďejňictvo tira dakero la Jezabelakero?”
23Akor o Joram visarďa o verdan, chudľa te denašel a zvičinďa: “Achazijah, thode amenca avri!”
24Ale o Jehu iľa o lukos a caľa zoraha ľivinďa o šipos le Joramoske andro dumo avke, hoj leske pregeľa prekal o jilo a ov peľa tele andre peskero verdan.
25Paľis o Jehu phenďa peskere veľiťeľiske le Bidkariske: “Le les a čhiv les pre maľa le Nabotoskeri andral o Jezreel. Leper tuke oda, so šunďam, sar džahas duj džene pro verdan pal leskero dad Achab. O RAJ pal leste kavke phenďa:
26‘Se idž dikhľom le Nabatoskero the leskere čhavengero rat, vašoda tuke visarava pale pre kadi maľa.’ Avke vakerel o RAJ. Vašoda le les a čhiv pre le Nabotoskeri maľa, avke sar phenďa o RAJ.”
27Sar oda dikhľa o Judsko kraľis Achazijah, denašľa pro drom, sar pes džal ko Bet-Haggan. Ale o Jehu pal leste džalas a peskere muršenge phenďa: “The les murdaren!” Avke on les zraňinde andro verdan pro drom upre andro Gur, paš o Jibleam. Ale varesar pes o Achazijah dochudľa andro foros Megiddo a ode paľis muľa.
28Avke leskere služobňika les thode pro verdan a ľigende andro Foros le Davidoskero. Ode les parunde paš leskere phure dada.
29O Achazijah ačhiľa kraľis andre Judsko, sar kraľinelas andro Izrael dešujekh (11) berš o Joram, le Achaboskero čhavo.
30Sar avelas o Jehu andro Jezreel, e Jezabel pes pal oda dodžanľa. Maľinďa peske o jakha, sprikerďa o bala a dikhelas avri prekal e oblaka.
31Sar o Jehu predžalas prekal e brana, oj zvičinďa: “Anes o smirom? Tu sal vrahos sar o Zimri, savo murdarďa peskere kraľis!”
32O Jehu dikhľa upre pre oblaka a phenďa: “Ko hino manca? Ko?” Akor varesave služobňika dikhle tele pre leste.
33O Jehu lenge prikazinďa: “Čhiven la tele!” Avke la čhide tele. Sar pre late uštarkerenas o graja, lakero rat strikinelas pre fala the pro graja.
34Akor o Jehu geľa andro palacis, ode chaľa a piľa. Paľis phenďa: “Džan a parunen kala prekošľa džuvľa, bo oj hiňi le kraľiskeri čhaj.”
35Ale sar o murša gele avri, hoj la te parunen, arakhle ode ča lakeri lebka, o pindre the o vasta.
36Sar avle pale, phende oda le Jehuoske a ov phenďa: “Ačhiľa pes avke, sar phenďa o RAJ prekal peskero služobňikos Eliaš andral o Tišbe: ‘Pre maľa andro Jezreel o rikone chana la Jezabelakero ťelos
37a oda, so pal late ačhela, ela rozčhido pre maľa andro Jezreel sar hnojos a imar ňiko na phenela, hoj kadi hiňi e Jezabel.’ ”