Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar andro Izrael o Pekach, le Remaljoskero čhavo, kraľinelas dešueftato (17.) berš, andre Judsko ačhiľa kraľis o Achaz, le Jotamoskero čhavo.
2Le Achazoske sas biš (20) berš, sar ačhiľa kraľis, a andro Jeruzalem kraľinelas dešušov (16) berš. O Achaz na kerelas avke sar leskero prapapus o David, ale kerelas oda, so na sas le RAJESKE pre dzeka.
3Bo kerelas avke sar o Izraelike kraľa anglal leste. Peskere čhas zlabarďa sar obeta le modlenge avke, sar kerenas o narodi, saven o RAJ tradňa avri anglal o Izraeliti.
4O kaďidlos obetinelas tel dojekh zeleno stromos, pro brehi the pro uče thana, kaj lašarenas le modlen.
5Paľis o Aramejiko kraľis Recin le Izraelike kraľiha Pekachoha gele pro mariben pro Jeruzalem a rozačhade pes pašal leste, ale na domarde les.
6Andre oda časos o Aramejiko kraľis peske zaiľa o foros Elat a le Judske manušen odarik tradňa het. Paľis avle o Edomčana andro Elat te bešel a hine ode dži adadžives.
7Akor o Achaz bičhaďa muršen ko Asiriko kraľis Tiglat-Pileser, hoj leske te phenen: “Me som tiro čhavo the služobňikos. Av, zachraňin man andral o vasta le Izraelike the Aramejike kraľendar, save pes pre ma ačhade.”
8O Achaz iľa o somnakaj the o rup, so sas andro Chramos the andre palaciskere pokladňi, a bičhaďa oda sar daros le Asirike kraľiske.
9O Asiriko kraľis les šunďa, geľa peskere slugaďenca pro Damaskus a domarďa les. Le manušen zaiľa, thoďa len andro foros Kir a le kraľis Recin murdarďa.
10Sar o Achaz geľa andro Damaskus, hoj pes te zdžal le Asirike kraľiha, dikhľa ode oltaris. Akor bičhaďa le rašaske le Urijoske obrazis, sar dičhol avri oda oltaris a the sar hino ačhado.
11Avke o Urijah ačhaďa ajso oltaris sar oda, so sas andro Damaskus a pal savo leske bičhaďa o Achaz obrazis. O Urijah les dokerďa mek angloda, sar o Achaz avľa khatar o Damaskus.
12Sar avľa pale a dikhľa oda oltaris, geľa paše a obetinďa ode
13e labarďi the chabeneskeri obeta. Čhorďa pre leste avri e moľakeri obeta a pokropinďa o oltaris le rateha le smiromoskere obetendar.
14Avke o brondzuno oltaris, so sas maškar o nevo oltaris the o Chramos, odľigenďa pre severno sera le neve oltaristar.
15Paľis o kraľis Achaz prikazinďa le Urijoske: “Pre oda baro oltaris obetineha e tosaraskeri labarďi obeta, e račakeri chabeneskeri obeta the e labarďi obeta le kraľiskeri la chabeneskera obetaha. Obetineha ode the o labarde obeti, so anena o manuša, o chabeneskere obeti the o moľakere obeti a savoro rat le labarde the avre obetendar čhor avri pro baro oltaris. O brondzuno oltaris mange ela pre oda, te pes vareso kamava te dodžanel.”
16O rašaj Urijah kerďa sa avke, sar leske prikazinďa o kraľis Achaz.
17Paľis o Achaz rozkidľa o brondzune verdanora le nadrženca, so sas paš o Chramos. Iľa tele o nadrži the o bľachi pal lengere seri. E kanta le paňeha, so sas thoďi upral o brondzune biki, odľiľa a thoďa pre baruňi dlažba.
18The o stanos, kaj pro Šabbat lašarenas le RAJES, iľa tele a o vudar, khatar džanas o kraľa andro Chramos, zaphandľa. Ov oda savoro kerelas, hoj te el pre dzeka le Asirike kraľiske.

19Savore aver veci, so kerďa o Achaz, hin pisimen andro Zvitkos le Judske Kraľengero.
20Sar o Achaz muľa, parunde les paš leskere phure dada andro Foros le Davidoskero a pal leste ačhiľa kraľis leskero čhavo o Chizkija.