Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Le Joašoske sas efta berš, sar ačhiľa kraľis.
2Ačhiľa kraľis, sar o Jehu kraľinelas upral o Izrael efta berš, a andro Jeruzalem kraľinelas saranda (40) berš. Leskeri daj e Cibja sas andral e Beer-Šeba.
3O Joaš pal calo peskero dživipen kerelas oda, so sas le RAJESKE pre dzeka, bo o rašaj o Jehojada les sikavelas.
4Ale o Joaš na zňičinďa le modlengere thana pro lašariben a o manuša ode dureder obetinenas a labarenas o kaďidlos.
5O Joaš phenďa le rašajenge: “Kiden avri o love le sentne darendar, so sas dine prekal o Chramos: o love, so mušinenas te del, the ola, so anenas jilestar pro Chramos.
6Dojekh rašaj mi anel o love, so iľa olendar, kaske služinelas, hoj pes lenca te oprikerel o Chramos všadzik, kaj kampel.”
7Ale aňi andro bišutrito (23.) berš, sar kraľinelas o Joaš, o rašaja mek na oprikerde o Chramos.
8Avke o kraľis Joaš ke peste vičinďa le anglune rašas Jehojada the savore rašajen a phučľa lendar: “Soske na oprikeren o Chramos? Akanastar o love na mukena prekal peste, ale dena len pro Chramos, hoj pes te oprikerel.”
9O rašaja pre oda priačhile, hoj imar na kidena avri o love le manušendar a hoj na oprikerena korkore o Chramos.
10Paľis o Jehojada iľa jekh truhla, kerďa upral chev a thoďa la paš o oltaris pre čači (pravo) sera, sar pes avel andro Chramos. Avke o rašaja, save merkinenas paš o vudar, thovkerenas andre o love, so o manuša anenas andro Chramos.
11Sar imar dikhenas, hoj e truhla hiňi pherarďi le lovenca, avelas le kraľiskero pisaris le bare rašaha a čhivenas andral e truhla avri o love, zgenenas len a thode len andre gone.
12Paľis ola zgende love sas dine andro vasta le muršenge, save sas upral e buči pro Chramos. Avke on počinenas le muršen, save kerenas e buči pro Chramos: le ťesaren, le muraren,
13olen, ko čhingerenas o bara the savoro, so kampelas te oprikerel pro Chramos. On mek vaš ola love cinenas o kašta, oprikerde bara the savore aver veci, so kampelas, hoj te oprikeren o Chramos.
14Ale ole lovendar, so sas avrikidle andro Chramos, pes na diňa te kerel o rupune čare, čhura, kuča the trubi aňi aver rupune abo somnakune veci.
15Ola love sas dine le muršenge, save lenca oprikerenas o Chramos.
16Ole muršendar, savenge sas dine o love, pes na užarelas, hoj te presikaven, kaj thode o love, bo sas pačivale a počinenas le manušen, save kerenas e buči pro Chramos.
17O love, so o manuša anenas sar obeta vaš o binos, na sas prekal o Chramos, ale ačhenas le rašajenge.
18Akor geľa o Aramejiko kraľis o Chazael pro mariben pro foros Gat a zaiľa les. Paľis kamľa te džal the pro Jeruzalem.

19Avke o kraľis o Joaš skidňa savore sentne dari, so obetinde leskere phure dada, o Judske kraľa o Jošafat, Jehoram the Achazijah. Iľa the peskere sentne dari the o somnakaj, so sas andro pokladňici, andro Chramos the andro palacis, a bičhaďa oda le Chazaeloske. Paľis ov odgeľa andral o Jeruzalem.
20Savore aver veci, so kerďa o Joaš, hin pisimen andro Zvitkos le Judske Kraľengero.
21Paľis leskere služobňika pes vzburinde pro Joaš a murdarde les paš o Bet-Millo, pro drom, sar pes džal andro gav Silla.
22Murdarde les leskere služobňika o Jozakar, la Šimeatakero čhavo, the o Jehozabad, le Šomeroskero čhavo. Sar muľa, parunde les paš leskere phure dada andro Foros le Davidoskero. Pal leste ačhiľa kraľis leskero čhavo o Amacijah.