Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar kraľinelas andro Izrael trito berš o Hošea, le Eloskero čhavo, andre Judsko ačhiľa kraľis o Chizkija, le Achazoskero čhavo.
2Sas leske bišupandž (25) berš, sar ačhiľa kraľis, a andro Jeruzalem kraľinelas bišueňa (29) berš. Leskeri daj sas e Abija, le Zecharijoskeri čhaj.
3Ov kerelas oda, so sas le RAJESKE pre dzeka, avke sar the leskero prapapus o David.
4Zňičinďa o thana, pre save lašarenas le modlen, sphagerďa o sentne slupi, čhinďa tele la Ašerakere slupi a rozphagerďa the le brondzune sapes Nechuštan, saves kerďa o Mojžiš, bo dži akor o Izraeliti leske labarenas o kaďidlos.
5O Chizkija pačalas le RAJESKE, le Izraelike Devleske. Ňiko le Judske kraľendar na sas ajso sar ov, aňi angle leste aňi pal leste.
6Ov sas pačivalo le RAJESKE, šunelas les andre savoreste a doľikerelas dojekh prikazaňje, so o RAJ diňa le Mojžišoske.
7O RAJ sas le Chizkijoha, a vašoda les sas bach andre savoreste, so kerelas. Ov pes vzburinďa pro Asiriko kraľis a na poddiňa pes leske.
8Ov domarďa le Filišťinen dži ko foros Gaza the leskere phuva – le cikne gavendar dži ko bare fori le murenca.
9Sar o Chizkija andre Judsko kraľinelas štarto berš a sar andro Izrael kraľinelas o Hošea eftato berš, o Asiriko kraľis o Šalmaneser geľa pro foros Samarija a rozačhaďa pes pašal late.
10Pal o trin berš la domarďa. Avke e Samarija sas zňičimen andro šovto berš, sar kraľinelas o Chizkija a sar andro Izrael kraľinelas eňato berš o Hošea.
11Paľis o Asiriko kraľis odľigenďa le Izraeliten andre Asirija a thoďa len te bešel andro foros Chalach, andro Chabor paš o paňi Gozan the andro Medske fori.
12Oda pes ačhiľa, bo na šunenas le RAJES, peskere Devles, a na doľikerenas leskeri zmluva aňi o prikazaňja, so len diňa le RAJESKERO služobňikos o Mojžiš; na kerenas pal oda, so phenďa.
13Andro dešuštarto (14.) berš, sar kraľinelas o Chizkija, o Asiriko kraľis o Sancherib geľa pro mariben pre savore Judske zorale fori a zaiľa len.
14Avke o Chizkija diňa te phenel le Asirike kraľiske andro Lachiš: “Kerďom namištes. Mangav tut, ma av pre ma a dava tut sa, so ča tu kameha.” Akor o Asiriko kraľis leske phenďa: “Bičhav mange 10 000 kili rup the 1 000 kili somnakaj.”
15Paľis o Chizkija diňa leske savoro rup the sa, so arakhľa andro Chramos the andre palaciskere pokladňi.
16The pal o chramoskero vudar the pal e zarubňa iľa tele o somnakaj, saveha len korkoro obthoďa, a diňa le Asirike kraľiske.
17Akor o Asiriko kraľis bičhaďa khatar o Lachiš ko Chizkija andro Jeruzalem peskere nekbareder veľiťeľis, le nekbareder uradňikos the le veľiťeľis Rabšakeh la armadaha. Sar avle ko Jeruzalem, zaačhile pro drom pre oda than, kaj kerenas o lepedi paš o žľabos, andre savo avelas o paňi andral e upruňi nadrža.
18A vičinenas ke peste le kraľis le Chizkija, ale gele paš lende o Eljakim, le Chilkijoskero čhavo, savo ľidžalas o palacis, o pisaris Šebna the o uradňikos Joach, le Asafoskero čhavo.

19Akor o veľiťeľis Rabšakeh lenge phenďa: “Džan a phenen le Chizkijoske: Kavke phenel o baro kraľis Sancherib: Oda pre soste tut zmukes, hoj na daras?
20Gondoľines tuke, hoj ča le lavenca šaj ňerines (zviťazines) andro mariben? Šaj čerines o lava vaš e zor? Pre kaste tut zmukes, hoj pes pre ma ačhaves?
21Tu pes zmukes pro Egipt, pre odi prephagi trsťina. Se ko pes pre late zmukela, premarela peske o vast. Ajso hin o Faraonos, o Egiptsko kraľis ke savore, save pes pre leste zmuken!
22Te mange phenena: ‘Amen pes zmukas pro RAJ, pre amaro Del.’ Mištes, ale oda sas o Chizkija, savo čhiďa tele leskere sentne thana the oltara a prikazinďa andre Judsko the Jeruzalem: ‘Angle kada oltaris, so hino andro Jeruzalem, banďona.’
23Ale akana av! Dothov pes mire rajeha, le Asirike kraľiha. Dava tut 2 000 graja, te tuke stradeha muršen, save džana pre lende!
24Sar tu šaj ňerines upral mire kraľiskero nekcikneder veľiťeľis, te pes zmukes pro Egipt, hoj tuke bičhavena verdana the muršen pro graja?
25Gondoľines tuke, hoj avľom pre kada than korkoro mandar, hoj les te zňičinav? Na, oda o RAJ mange phenďa: ‘Dža a zňičin odi phuv!’ ”
26Akor le Rabšakehoske phende o Eljakim, o Šebna the o Joach: “Mangas tut, vaker peskere služobňikenca andre Aramejiko čhib, se amen avke achaľuvas! Ma vaker amenca andre amari Hebrejiko čhib anglo manuša, save hine pro foroskere muri.”
27O Rabšakeh lenge odphenďa: “Či so, miro kraľis man bičhaďa, hoj te vakerav kala lava ča tumare kraľiske the tumenge? Na, ale the le manušenge, save bešen pal kala muri. Bo avke sar tumen the on mušinena te chal oda, so džal avri andral peskero per, a te pijel peskero muter.”
28O Rabšakeh zaačhiľa a vriskinelas andre Hebrejiko čhib: “Šunen, so phenel o baro Asiriko kraľis!
29Ma den pes te diliňarel le Chizkijoha, bo našťi tumen cirdel avri andral mire vasta.
30Ma den pes leha aňi te prevakerel, hoj pes te zmuken pro RAJ oleha, hoj phenel: ‘O RAJ amen zachraňinela a kada foros bizo na ela dino andro vasta le Asirike kraľiske.’
31Aňi ma šunen les, bo kavke phenel o Asiriko kraľis: Zden tumen a aven ke mande! Avke dojekh tumendar chala o uľipen pal peskero viňičis the figovňikos a pijela o paňi andral peskeri chaňig,
32medik na avava pal tumende a na lava tumen andre ajsi phuv sar the tumari; andre phuv, kaj hin o žužoďiv the mol; andre phuv, kaj hin o maro the viňici, kaj hin olivi, olejos the medos. Kiden tumenge avri o dživipen a na o meriben! Ma šunen le Chizkija, bo tumen diliňarel le lavenca: ‘O RAJ amen zachraňinela.’
33Či so, cirdňa avri varesavo del andral mire vasta peskero narodos?
34Kaj hine o devla andral o Chamat the Arpad? Kaj o devla andral o Sefarvajim, Hena the Ivva? So, cirdle avri la Samarija andral mire vasta?
35Savo del peskere narodos šaj cirdňa avri andral mire vasta? Sar šaj tuke gondoľines, hoj o RAJ zachraňinela o Jeruzalem andral mire vasta?”
36O manuša pre oda ňič na phende, bo o Chizkija lenge prikazinďa, hoj ňič te na vakeren.

37Paľis o Eljakim, o Šebna the o Joach avle andro čhingerde gada ko Chizkija a phende leske savoro, so vakerelas o Rabšakeh.