Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akor o Elizeus phenďa: “Šunen, so phenel o RAJ: ‘Tajsa andre kajso časos pes bikenela paš e Samarijiko brana trin kili nekfeder aro, abo šov kili jačmeňis vaš o jekh rup.’ ”
2Ale le kraľiskero nekpašeder veľiťeľis, phenďa le Elizeoske: “Choc o RAJ phundravela o oblaki pro ňebos, kada pes našťi ačhel!” “Tu korkoro oda dikheha, ale na chaha olestar,” phenďa leske o Elizeus.
3Paš e foroskeri brana ačhenas štar malomocne murša. On phende jekh avreske: “So ade užaraha, medik na meraha?
4Se te džaha andro foros, meraha ode bokhatar, bo hin ode bokh, a te ačhuvaha ade, tiš meraha. Aven, predžas andro Aramejiko taboris. Te amen mukena te dživel, ta dživaha, a te amen murdarena, ta meraha.”
5Avke sar zaračiľa, džanas andro taboris, ale sar dogele paš o taboris, avle pre oda, hoj ode nane ňiko.
6O RAJ avke kerďa, hoj o Aramejčana andro taboris šunenas le grajen, o maribnaskere verdana the e bari vika le but slugaďengeri a gondoľinde peske, hoj o Izraeliko kraľis vičinďa pro mariben le Chetitanengere kraľen the le Egiptske kraľen.
7Sar zaračolas, denašle odarik het. Omukle o taboris avke, sar sas: peskere stani, grajen the somaren.
8Sar ola štar malomocne avle paš o anglune stani andro taboris, gele andro jekh stanos. Ode chale a pile. Ile savoro, so sas andro stanos: o rup, somnakaj the o gada. Paľis gele odarik a garude len. Avke gele andre aver stanos, ile savore veci, so andre sas, a gele len te garuvel.
9Avke phende jekh avreske: “Namištes keras. Adadžives hin baro džives, bo hin amende lačho hiros, ale te oda na phenaha ňikaske a te užaraha dži tosara, avaha potrestimen vaš ada. Aven, džas ada te phenel andre le kraľiskero palacis.”
10Sar dogele andro foros, zvičinde pro stražňika, save ačhenas paš e foroskeri brana a phende lenge: “Ipen akana avľam khatar o Aramejiko taboris, ale ode aňi na dikhľam, aňi na šunďam ňisave muršes, ča o graja the o somara, save hine mek furt priphandle, a o stani hine avke, sar sas.”
11Avke ola stražňika paš e brana dine te džanel le kraľiske andro palacis.
12Sas mek rat, sar oda phende le kraľiske. Avke o kraľis ušťiľa pal o haďos a phenďa peskere služobňikenge: “Phenava tumenge, so kamen amenca te kerel o Aramejčana. On džanen, hoj bokhaľuvas, a vašoda gele avri andral o taboris, hoj pes te garuven andro maľi. Gondoľinen peske, hoj zalena olen, save džana avri andral o foros, a avke pes dochudena on andro foros.”
13Paľis jekh leskero služobňikos phenďa: “Vašoda bičhav pandže muršen le grajenca, save mek ade hine, a avke šaj pes dodžanas, so pes ačhiľa. Te predživena, ta predživaha the amen, a te merena, na ela lenge goreder sar amenge, se the avke savore Izraeliti merena.”
14Avke ola murša peske ile duj maribnaskere verdana le grajenca. O kraľis len bičhaďa ko Aramejiko taboris a phenďa lenge: “Džan a predikhen, so pes ačhiľa!”
15Ole murša džanas pal o Aramejčana dži ko Jordan a dikhle pro drom rozčhide but gada the zbraňi, so andre bari balamuta (zmetkos) pestar odčhivkerde, sar denašenas. Paľis, sar avle pale ko kraľis, phende leske savoro, so dikhle.
16Avke o manuša andral e Samarija gele andro Aramejiko taboris a ile odarik savoro. Ačhiľa pes oda avke, sar phenďa o RAJ, hoj trin kili nekfeder aro mola jekh rup a šov kili jačmeňis mola jekh rup.
17Paľis o Izraeliko kraľis thoďa ole nekpašeder veľiťeľis, hoj te merkinel paš e brana, ale androda, sar o manuša pes ispidenas andre brana, uštarenas pre leste avke, hoj muľa. Ačhiľa pes sa avke, sar phenďa le Devleskero murš o Elizeus, sar avľa ke leste o kraľis:
18“Tajsa kajso časos andre Samarija pes bikenela trin kili nekfeder aro, abo šov kili jačmeňis vaš o jekh rup.”

19Akor phenďa le kraľiskero nekpašeder veľiťeľis le Elizeoske: “Choc o RAJ phundravela o oblaki pro ňebos, kada pes našťi ačhel.” Avke o Elizeus leske phenďa: “Tu korkoro oda dikheha tire jakhenca, ale na chaha olestar.”
20A the avke pes leske ačhiľa. O manuša, sar pes ispidenas andre brana, pre leste uštarenas a muľa.