Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar o RAJ kamľa te lel le Eliaš andre balvaj andro ňebos, o Eliaš le Elizeoha džanas avri andral o Gilgal.
2O Eliaš phenďa le Elizeoske: “Mangav tut, ačhuv ade, bo o RAJ man bičhavel andro Betel.” Ale o Elizeus phenďa: “Avke sar dživel o RAJ a avke sar tu, me tut na omukava!” Avke gele andro Betel.
3Akor jekh partija proroka, save bešenas andro Betel, gele ko Elizeus a phučle lestar: “Džanes, hoj adadžives o RAJ tutar lela tire rajes?” “Džanav,” odphenďa o Elizeus. “Ale ma vakeren pal oda!”
4Paľis leske o Eliaš phenďa: “Mangav tut, Elizeus, ačhuv ade, bo o RAJ man bičhavel andro Jericho.” Ale o Elizeus odphenďa: “Avke sar dživel o RAJ a avke sar tu, me tut na omukava.” Avke gele sodujdžene andro Jericho.
5Jekh partija proroka, save sas andro Jericho, gele ko Elizeus a phučle lestar: “Džanes, hoj adadžives o RAJ tutar lela tire rajes a imar tut buter na ľidžala?” “Džanav oda,” odphenďa. “Ale ma vakeren pal oda!”
6Paľis leske phenďa o Eliaš: “Mangav tut, Elizeus, ačhuv ade, bo o RAJ man bičhavel ko Jordan.” Ale o Elizeus odphenďa: “Avke sar dživel o RAJ a avke sar tu, me tut na omukava.” Avke gele sodujdžene.
7Penda (50) proroka ola partijatar džanas pal lende dži ko Jordan, a sar o Eliaš the o Elizeus zaačhile paš o paňi, ola proroka nadur lendar zaačhile.
8O Eliaš iľa peskero plašťos, bonďarďa (skrucinďa) les a demaďa leha pal o paňi. Avke pes o paňi rozulaďa pro duj seri a sodujdžene pregele pre aver sera pal e šuki phuv.
9Sar imar predžanas, o Eliaš phenďa le Elizeoske: “Phen mange, so kames, hoj prekal tu te kerav mek sigeder, sar avava ilo tutar.” “Mangav tut, mi avel pre ma duvar ajci tire duchostar,” phenďa leske o Elizeus.
10“Phari veca tuke manges,” odphenďa leske o Eliaš, “ale ačhela pes oda akor, te man dikheha, sar avava tutar ilo upre. Ale te man na dikheha, na chudeha oda.”
11Avke sar džanas le vakeribnaha, jekhvareste pes sikaďa jagalo verdan le jagale grajenca. On avle maškar lende a o Eliaš sas ilo andro ňebos andre bari balvaj.
12O Elizeus oda dikhľa a vriskinelas: “Dado miro, dado miro! O graja the o maribnaskere verdana andral o Izrael ile mire rajes!” Avke imar les buter na dikhľa. Akor iľa peskere gada a prečhinďa len pro duj kotora.
13Paľis hazdňa o plašťos, so peľa le Eliašostar, visarďa pes a zaačhiľa pro brehos paš o Jordan.
14Hazdňa o plašťos a zvičinďa: “Kaj hin o RAJ, o Del le Eliašoskero?” Avke le plašťoha demaďa pal o paňi, o paňi pes rozulaďa pro duj seri a o Elizeus odarik pregeľa.
15Sar oda dural dikhle ola penda (50) proroka, save sas andral o Jericho, phende: “Le Eliašoskero duchos hino pro Elizeus.” Avke on gele ke leste, banďile anglal leste dži ke phuv
16a phende leske: “Dikh, maškar amende hin penda (50) zorale murša. Šaj džan te rodel tire rajes, či les na odľigenďa o Duchos le RAJESKERO a na čhiďa pre varesavo verchos, abo andre varesavi dolina.” “Na mušinen!” phenďa o Elizeus.
17Ale on pre leste ajci ispidenas, medik na domukľa, hoj te džan. Rodenas trin dživesa, ale na arakhle les.
18Paľis on avle ko Elizeus, kaj sas andro Jericho, a ov lenge phenďa: “Či tumenge na phenďom, hoj te na džan?”

19Varesave Jerichoskere murša phende le Elizeoske: “Dikh, rajeja amaro, andre kada foros pes mištes amenge bešel, ale o paňi nane lačho a e phuv na anel uľipen.”
20“Anen mange nevo čaro a thoven andre lon,” phenďa lenge. Sar oda čaro leske ande,
21geľa ko paňi, čhiďa andre o lon a phenďa: “Kavke phenel o RAJ: ‘Sasťarďom kada paňi. Imar ňiko kale paňestar na merela a e phuv anela o uľipen.’ ”
22Oda paňi hino dži adadžives lačho, avke sar phenďa o Elizeus.
23Paľis khatar o Jericho geľa upre andro Betel, a sar džalas le dromeha, o terne čhave andral oda foros lestar asanas a phenenas: “Av upre, tu, lango šero! Av upre, lango šero!”
24Avke o Elizeus pes visarďa, a sar len dikhľa, prekošľa len andro nav le RAJESKERO. Androda avle avri andral o veš duj medveďici a murdarde saranda the duj (42) čhaven.
25Odarik geľa o Elizeus pro verchos Karmel a paľis pes visarďa andre Samarija.