Text copied!
CopyCompare
Londona Biblio - Sentencoj

Sentencoj 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Milda respondo kvietigas koleron; Sed malmola vorto ekscitas koleron.
2La lango de saĝuloj bonigas la instruon; Sed la buŝo de malsaĝuloj elparolas sensencaĵon.
3Sur ĉiu loko estas la okuloj de la Eternulo; Ili vidas la malbonulojn kaj bonulojn.
4Milda lango estas arbo de vivo; Sed malbonparola rompas la spiriton.
5Malsaĝulo malŝatas la instruon de sia patro; Sed kiu plenumas la admonon, tiu estas prudenta.
6En la domo de virtulo estas multe da trezoroj; Sed en la profito de malvirtulo estas pereo.
7La buŝo de saĝuloj semas instruon; Sed la koro de malsaĝuloj ne estas tia.
8Oferdono de malvirtuloj estas abomenaĵo por la Eternulo; Sed la preĝo de virtuloj al Li plaĉas.
9Abomenaĵo por la Eternulo estas la vojo de malvirtulo; Sed kiu celas virton, tiun Li amas.
10Malbona puno atendas tiun, kiu forlasas la vojon; Kaj la malamanto de admono mortos.
11Ŝeol kaj la abismo estas antaŭ la Eternulo: Tiom pli la koroj de la homidoj.
12Mokanto ne amas tiun, kiu lin admonas; Al saĝuloj li ne iras.
13Ĝoja koro faras la vizaĝon ĝoja; Sed ĉe ĉagreno de la koro la spirito estas malgaja.
14La koro de saĝulo serĉas instruon; Sed la buŝo de malsaĝuloj nutras sin per malsaĝeco.
15Ĉiuj tagoj de malfeliĉulo estas malbonaj; Sed kontenta koro estas festenado.
16Pli bona estas malmulto kun timo antaŭ la Eternulo, Ol granda trezoro kun maltrankvileco ĉe ĝi.
17Pli bona estas manĝo el verdaĵo, sed kun amo, Ol grasa bovo, sed kun malamo.
18Kolerema homo kaŭzas malpacon; Kaj pacienculo kvietigas disputon.

19La vojo de maldiligentulo estas kiel dornarbeto; Sed la vojo de virtuloj estas ebenigita.
20Saĝa filo ĝojigas la patron; Sed homo malsaĝa estas malhonoro por sia patrino.
21Malsaĝeco estas ĝojo por malsaĝulo; Sed homo prudenta iras ĝustan vojon.
22Kie ne estas konsilo, tie la entreprenoj neniiĝas; Sed ĉe multe da konsilantoj ili restas fortikaj.
23Plezuro por homo estas en la respondo de lia buŝo; Kaj kiel bona estas vorto en la ĝusta tempo!
24La vojo de la vivo por saĝulo iras supren, Por ke li evitu Ŝeolon malsupre.
25La domon de fieruloj la Eternulo ruinigas; Sed Li gardas la limojn de vidvino.
26Abomenaĵo por la Eternulo estas la intencoj de malnoblulo; Sed agrablaj estas la paroloj de puruloj.
27Profitemulo malĝojigas sian domon; Sed kiu malamas donacojn, tiu vivos.
28La koro de virtulo pripensas respondon; Sed la buŝo de malvirtuloj elfluigas malbonon.
29La Eternulo estas malproksima de la malvirtuloj; Sed la preĝon de la virtuloj Li aŭskultas.
30Luma okulo ĝojigas la koron; Bona sciigo fortikigas la ostojn.
31Orelo, kiu aŭskultas la instruon de la vivo, Loĝos inter saĝuloj.
32Kiu forpuŝas admonon, tiu malestimas sian animon; Sed kiu aŭskultas instruon, tiu akiras saĝon.
33La timo antaŭ la Eternulo instruas saĝon, Kaj humileco troviĝas antaŭ honoro.