Text copied!
CopyCompare
Londona Biblio - Sentencoj

Sentencoj 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mia filo! se vi akceptos miajn parolojn Kaj konservos ĉe vi miajn ordonojn,
2Ke via orelo atente aŭskultos saĝon Kaj vian koron vi inklinigos al komprenado;
3Se vi vokos la prudenton Kaj direktos vian voĉon al la saĝo:
4Se vi serĉos ĝin kiel arĝenton, Serĉegos kiel trezoron:
5Tiam vi komprenos la timon antaŭ la Eternulo, Kaj vi akiros konadon pri Dio.
6Ĉar la Eternulo donas saĝon; El Lia buŝo venas scio kaj kompreno.
7Li havas helpon por la virtuloj; Li estas ŝildo por tiuj, kiuj vivas pie.
8Li gardas la iradon de la justo, Kaj zorgas pri la vojo de Siaj piuloj.
9Tiam vi komprenos veremon kaj juston Kaj pion kaj ĉiun bonan vojon.
10Ĉar saĝo venos en vian koron, Kaj scio estos agrabla por via animo.
11Bona konscio vin gvidos, Prudento vin gardos,
12Por savi vin de la vojo de malbono, De homo, parolanta kontraŭveraĵon,
13De tiuj, kiuj forlasas la ĝustan vojon, Por iri la vojojn de mallumo,
14Kiuj ĝojas, kiam ili faras malbonon, Trovas plezuron en la malordo de la malboneco,
15Kies vojoj estas malrektaj Kaj kies irado deflankiĝis;
16Por savi vin de fremda virino, De edzino ne via, kies paroloj estas glataj,
17Kiu forlasas la amikon de sia juneco, Kaj forgesas la ligon de sia Dio;
18Ĉar ŝia domo kondukas al morto, Kaj ŝiaj paŝoj al la inferuloj;

19Ĉiuj, kiuj eniras al ŝi, ne revenas, Kaj ne reatingas la vojon de la vivo;
20Ke vi iru la vojon de bonuloj, Kaj sekvu la paŝosignojn de piuloj.
21Ĉar la piuloj loĝos sur la tero, Kaj la senpekuloj restos sur ĝi;
22Sed la malpiuloj estos ekstermitaj de sur la tero, Kaj la maliculoj estos malaperigitaj de tie.