Text copied!
CopyCompare
Kàddug Yàlla gi - Ayóoba

Ayóoba 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ayóoba àddu ne:
2Dungeen ma noppee xañ jàmmi bakkan, di ma sëf wax ju dul jeex?
3Fukki yoon a ngii ngeen di ma saaga, te rusuleen maa sonal.
4Su ma moyoon dëgg sax, maay bokk ak sama moy fanaan.
5Defe ngeen ne yeena ma gën, ba di ma sikke musiba mii ma dal?
6Waaye xamleen ne Yàllaa ma tooñ, ab caaxam a ma dar kepp.
7May woote wall, wuyeesu ma, ma ñaan ndimbal, àtteesu ma.
8Manumaa jàll, Yàllaa fatt sama yoon, lëndëmal samay jaaruwaay,
9sàggi sama sag, foq sama kaala,
10tojat ma wetoo wet ba ma tàggoo, déjjati sama yaakaar ni garab,
11jafalal mam sànjam, boole ma ciy noonam,
12ay gàngooram dikkandoo, yékkatiy jal, gawe ma, dal fi wër sama xayma.
13Samay bokk, mu soreleek man, samay xame sax ñooru ma.
14Jegeñaale ba ma, xame fàtte ma,
15sama gani démb def ma ni jaambur tey, samay mbindaan it noonu, ñu def ma ni doxandéem.
16Su ma doon woo sama surga, ba di ko tinu sax, da may tanqamlu.
17Sama xetu gémmiñ dàq na sama jabar, sama doomi ndey sax seexlu ma.
18Gone yi sax a ngi may sewal, su ma jógee di dem, ñu di ma baatal.

19Sama wóllërey démb yépp a ma sib, ma sopp leen, tey ñu dëddu ma.
20Der aki yax laa dese, daanaka dee naa.
21Yërmandee, yërmande, yeen samay xarit, Yàllaa xàcci, fàdd ma!
22Lu ngeen ma toŋale nii ni Yàlla? Xanaa yàppuleen ma ba suur?
23Éy su samay kàddu tënku woon ci mbind! Éy su ñu manoona xacc mbind ma cib téere,
24xacce ko xalimag weñ ak beteex mu ñaase fàww ciw doj!
25Waaye man xam naa ne sama jotkat a ngi dund, te mooy mujje taxaw fi kaw suuf.
26Bu sama der bi lekkoo sax, du tee ma dese suux wu ma xoole Yàlla,
27xoolal ko sama bopp, te du doon sama gan. Maaka namm lii ci sama xol!
28Yeena ngi naan: «Ana nun koy toŋale, ba am lay wu ko tiiñal?»
29Ragal-leen saamar! Seen xadar jii ñaawtéef la, saamar ay àtteem, xamleen ne àtte am na.