Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 2

Samuelnê 2 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tonaŋ su, go Dawid kêtu kênac Apômtau gebe “Aê oc Japi najaŋgôŋ malac Judaŋa teŋ me masi.” Apômtau gêjô ênê biŋ gebe “Ôna.” Dawid kêtu kênac kêtiam gebe “Jana malac ondoc.” Ma Apômtau gêjô eŋ awa gebe “Ôna Hebron.”
2Amboac tonaŋ Dawid gêwiŋ nê awêlagêc Ahinoam aŋga Jesrel agêc Nabalnê awêtuc Abigail aŋga Karmel jakêpi Hebron.
3Dawid kêkôc lau, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, to nêŋ gôlôac sêwiŋ jasêŋgôŋ malac Hebron ŋagamêŋ ŋagêdô.
4Go ŋacwaga Judaŋa sêmêŋ ma seŋ oso Dawid kêtu gôlôac Judaŋa nêŋ kiŋ aŋga tonaŋ. Ŋawae gêdêŋ Dawid gêmêŋ gebe lau Jabes-Gilead sêsuŋ Saul su.
5Tec Dawid kêsakiŋ biŋ tonec gêdêŋ êsêac gebe “Apômtau ênam mec amac gebe têmtac gêwiŋ nêm ŋatau Saul amboac tonaŋ ma asuŋ eŋ.
6Apômtau êtôc nê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa êndêŋ amac to taê walô amac ma aê gabe jamoasiŋ amac amboac tonaŋgeŋ êjô gêŋ, taŋ amac agôm naŋ.
7Ma galoc têmtac êpa su ma awa taôm sa amboac ŋacgeŋ. Gebe nêm ŋatau Saul gêmac êndu su ma lau Juda seŋ oso aê gebe jatu êsêacnêŋ kiŋ.”