Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - 2 Kin

2 Kin 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fuyanna Ela natuna, Hosiyeya ena bolima fafaihonana ya kin Isalaela yai, Ahasi natuna, Hesekaiya ya famala kin Diuda Nuꞌuna yai.
2Ena bolima 25 ya famala kin, na ya ita wata Yelusalem yai boliman 29. Tinana hesana Abaida, in Sekalaiya natuna.
3Hesekaiya laulau dudulaidi ya ginaulidi Guyau matana yai, doha wahana Deiwidi.
4Yaubada bwalabwaladi aba fadebasaedi ya anfaheyayaidi, umeꞌehu tabudi ya dem ifiꞌifidi yo edi yaubada waiwaihin, hesana Aselaha duhudi ya ibodi. Beyabeyana Mose, weso ya ginauli kapa yai mate ya andem pwaipwaiꞌidi hinaga. Wesona hesana “Nehusitan.” Na Isalaela dodogadi antalasam sa anꞌangabu lau lisina, fuya lofalofa ya lau ee–, ya andem pwaipwai faꞌofi.
5Hesekaiya, Isalaela edi Yaubada ya sunumaꞌen. Diuda edi kin mahudoꞌidi ganahewadi yai, kin bwaꞌibwaꞌidi yo mulimulitadi, hige sai laꞌi doha in.
6Guyau ya fafamuli watan yo laugagayo Mose ya felen mate ya laulau watanidi.
7Guyau maꞌena, be somo ya ginaulidi mate sa loholoho wananaha. Asiliya edi baꞌisa ena fanuha bena Diuda Nuꞌuna ya abi hinaga, in moho Hesekaiya ena ita wata ya ꞌwaiyoꞌo yo hige ena i paipaisowa.
8Filisitani dodogadi mate, Hesekaiya ena tau hiyala sa lei hafihafitinidi yee–, Gasa taonna ganana laꞌilaꞌi yai adi siga.