Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Kronikengero

1. Kronikengero 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O David phenďa: “Kade ela o Chramos le RAJESKERO, le Devleskero, a kade ela le Izrael oltaris pro labarde obeti.”
2O David diňa te vičinel savore cudzincen, save bešenas andro Izrael, a ačhaďa lendar manušen, hoj te pririchtinen o bara pre buči pre le Devleskero Chramos.
3Diňa te anel igen but trasta, hoj lendar te keren o lecegi (karfa) the o čopi pro kaštune brani, the ajci brondzos, so pes na delas aňi te odvažinel,
4the mek igen but cedroskere kašta, bo o Sidončana the o Tirčana le Davidoske dodenas igen but cedroskere kašta.
5O David phenďa: “Miro čhavo o Šalamun hino mek terno a mek mištes na džanel te kerel o Chramos, so pes majinel te ačhavel le RAJESKE. Kampel les te ačhavel kavke, hoj te el igen baro the šukar, hoj dojekh pre phuv pal leste te džanel.” O David mek anglo peskero meriben diňa te anel igen but veci prekal o Chramos.
6Paľis peske diňa te vičinel peskere čhas le Šalamun a prikazinďa leske, hoj te ačhavel o Chramos le RAJESKE, le Izraeloskere Devleske.
7O David phenďa le Šalamunoske: “Čhavo miro, andre miro jilo sas, hoj te ačhavav o Chramos prekal o RAJ, miro Del.
8Ale le RAJESKERO lav avľa ke ma: ‘Ľidžahas o bare maribena pre kadi phuv a čhorďal avri igen but rat. Vašoda na ačhaveha o Chramos prekal miro nav, bo čhorďal avri igen but rat.
9Ale ela tut muršoro, ov ela ajso, sar phenel leskero nav: “Murš smiromoskero.” A me kerava, hoj les te el smirom savore leskere ňeprijaťeľendar pal dojekh sera. Leskero nav ela Šalamun. Sar ov kraľinela andro Izrael, dava o smirom the o cicho le maribnastar.
10Ov ačhavela o Chramos prekal miro nav. Ela mange čhavo a me avava leske dad. Leskere potomstvostar ela furt vareko pro tronos upral o Izrael.’
11Akana, čhavo miro, mi ľidžal tut o RAJ, hoj bachtales te ačhaves o Chramos le RAJESKE, peskere Devleske, avke sar pal tu phenďa.
12Ča mi del tut o RAJ goďaveripen the prindžaripen andre savoreste, sar tut ačhavela upral calo Izrael, hoj te doľikeres o zakonos le RAJESKERO, tire Devleskero.
13Akor tut ela bach, te doľikereha calo zakonos the o prikazi, so diňa avri o RAJ le Mojžišoske prekal o Izrael. Av zoralo a ma dara tut! Ačh zorales!
14Dikh, phara bučaha anďom prekal le RAJESKERO Chramos 3 400 toni somnakaj the 34 000 toni rup, ajci but brondzos the trasta, so pes na del aňi te odvažinel, a kašta the bara. Ke ada, so hin, mušines mek te anel buter.
15Hin paš tu but manuša, save džanen te kerel peskeri buči: O ťesara, ola, save keren le barenca, the igen but majstri, save džanen te kerel dojekh buči
16le somnakaha, rupoha, brondzoha the trastenca. Ušťi a muk tut andre buči, o RAJ ela tuha!”
17Paľis o David prikazinďa savore Izraelike vodcenge, hoj te pomožinen leskere čhaske le Šalamunoske.
18Phenďa: “O RAJ, tumaro Del, hino tumenca a diňa tumen o smirom le manušendar pal savore seri, bo ov len mange diňa andre miri zor a on hine poddine le RAJESKE the leskere manušenge.

19Akana roden le RAJES, tumare Devles, cale jileha the dušaha. Chuden te ačhavel o Chramos le RAJESKERO, le Devleskero, hoj pes te preľidžal le RAJESKERI Zmluvakeri Archa the o sentne veci andro Chramos, so ela ačhado prekal le RAJESKERO nav.”