Text copied!
CopyCompare
Paipel - 1. Kronika

1. Kronika 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mürin, Tafit a üra, “Iei ewe leni ia ewe imwenfelin Kot ewe Samol mi Lapalap epwe kaütä ie, pwal lenien ewe rongen asoren kek fän iten chon Israel.”
2Iwe, Tafit a allük, pwe ekewe chon ekis mi nom lon ewe fanü Israel repwe chufengen. A ngeniir ar angang o awisa ekoch ngeni ewe angangen fal fau, pwe repwe amolätä fau mi fal fän iten kaütän ewe imwenfelin Kot.
3Tafit a pwal amolätä chomong mächä, pwe repwe föri chüföl fän iten ekewe asamalap me ekewe amwöch. A amolätä chomong piras esap wor eman a tongeni kiloni,
4pwal chomong irä setar esap lea. Pun ekewe chon Siton me Tirus ra uwato chomong chomong irä setar ren Tafit.
5Iwe, Tafit a üra, “Nei alüal Salomon a ier kükün, esamwo sip le angang, nge ewe imwenfel epwe aüetä fän iten ewe Samol mi Lapalap epwe fokun amwarar, epwe pwal föüla o ling lein chon ekewe fanü meinisin. Iei mine üpwe amolätä pisek fän itan.” Iei usun Tafit a amolätä chomong pisek me mwen an mäla.
6Mürin, Tafit a körato Salomon nöün we mwän o allük ngeni pwe epwe aüetä eu imwenfel fän iten ewe Samol mi Lapalap ewe Koten Israel.
7Iwe, Tafit a üreni Salomon, “Nei, üa ekieki lon lelukei pwe üpwe aüetä eu imwenfel fän iten ewe Samol mi Lapalap ai we Kot.
8Nge ewe Samol mi Lapalap a üreniei, ‘En ka niela chomong aramas o eäni maun watte. En kosap aüetä eu imwenfel fän itei, pun ka asükü chan chomong aramas me fän mesei won fanüfan.
9Nge eman ät epwe uputiu ngonuk, i epwe eman aramas mi eäni kinamwe. Ngang üpwe fang ngeni kinamwe seni chon oputan meinisin mi nom ünükün. Iwe, epwe iteni Salomon, nge ngang üpwe awora kinamwe me mosonoson lon Israel lon fansoun an nemenem.
10Ätei epwe aüetä eu imwenfel fän itei. I epwe nei, nge ngang üpwe saman, üpwe pwal anüküchara an nemenem lon Israel, pwe mwün epwe soposopola tori feilfeilachök.’
11Nei, amwo ewe Samol mi Lapalap epwe etuk, pwe kopwe tufichin aüetä imwen ewe Samol mi Lapalap om we Kot, usun i a fen kapas usum.
12Eu chök, amwo ewe Samol mi Lapalap epwe fang ngonuk tipachem me silelap, lupwen epwe ngonuk nemenem won chon Israel, pwe kopwe tongeni apwönüetä ewe allük än ewe Samol mi Lapalap om we Kot.
13Are kopwe tümwünüöchü le apwönüetä ekewe allük me pwüüng ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni Moses fän iten chon Israel, mürin kopwefefeitä. Kopwe pöchökül o tipepwora, kosap niuokus, kosap pwal apilükingau.
14Fän weires mi lapalap üa amolätä fän iten kaütän ewe imwenfel ina epwe ükükün ülüngeröü füpükü lime ton kolt, ilik me fisungeröü limepükü ton silifer, pwal piras me mächä esap wor eman a tongeni kiloni, pun a kon chomong. Üa pwal amolätä irä me fau. Nge en kopwe pwal apachatä och ngeni ei ükükün.
15Mi wor reöm chomong souangang: chon fal fau, chon ses fau, taikü me sokopaten souangang resap lea, ra sipeöch le angang ngeni
16kolt, silifer, piras me mächä. Iei kopwe popuetä le angang. Ewe Samol mi Lapalap epwe etuk.”
17Mürin Tafit a allük ngeni ekewe souemwenin chon Israel meinisin, pwe repwe alisi Salomon nöün we.
18Iwe, a üreniir, “Ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot a etikemi. A fang ngenikemi kinamwe ekis meinisin. Pun i a mwüt ngeniei pwe üpwe akufu chon ei fanü meinisin. Iei ra nom fän nemenien ewe Samol mi Lapalap, pwal fän nemeniemi.

19Iei oupwe anomu lon ämi ekiek pwal lon lelukemi, pwe oupwe angang ngeni ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot. Oupwe popuetä le aüetä ewe imw mi pin imwen Kot ewe Samol mi Lapalap, pwe an we pworofel me an kewe sepi mi pin repwe nom lon ewe imwenfel mi kaütä fän itan.”