Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Yosuwa

Yosuwa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1(He panuwa Yeliko hi gane painan, inoke Isileli kaiweliya ana abauluulutuk hi lokausan ge hi matahikan bubun, hi lopwali bahi gamagal etega ni tutuk o ebo ni tatagil.)
2Inoke Yehoba i baek Yosuwa elana i ba, “U kite, Yeliko iyaka ya teli nimwamwa, ginebi ana kin ge ana tolohaveyan gegewel.
3Lan maisena maisena alomwau ge wam tolohaveyan gegewel panuwa nuku nopainan pamaisena. Nuku ginol ola to lan ali gewi sikis.
4Topowon ali gewi seben bwagigi bolo sipi ali hon nihi noahel, nihi nohouwa Bateli ana Dedewaga awonaa ge nihi yuyu. Lan seben-ina elana, panuwa nuku nopainan paseben, ge topowon bwagigi nihi noyuyu.
5Sauga ebo nu hago bwagigi nihi yu hikan, inoke nu ba gamagalau gegewel nihi yala analiya ni bwata. Yaka gana ni maguli ge gamagalau nihi nopasapu nihi na nihi tuk.”
6Inoke Yosuwa Nan natuna topowon i yoga gogonil ge i baek elal i ba, “Yehoba wana Bateli ana Dedewaga ku ahe ge ku kalivai. Inoke alomiyau ali gewi seben bwagigi nihi noahel nihi nohouwa Bateli ana Dedewaga awonaa ge nihi yuyu.”
7Inoke i baek gamagalau elal i ba, “Ta nok, ta na panuwa ta nopainan! He tolohaveyan enuna nihi nohouwa hot Yehoba wana Dedewaga awonaa.”
8Sauga Yosuwa i baaba haba gamagalau elal, yaka topowon ali gewi seben hi nohouwa Yehoba wana Bateli ana Dedewaga awonaa ge bwagigi hi noyuyu.
9Tolohaveyan enuna hi nohouwa bwagigi ali toyuyu awoliyaa, ge enuna al hi nomula Dedewaga enaa. He bwagigi iyoho hi kahikahin.
10Yaa Yosuwa iyaka i ba haba gamagalau elal i ba, “Bahi yala, bahi anamiu ni bwabwata, ge bahi baaba etega nuku babaunan. Lan toto na ba, ‘Ku yala,’ he abwe nuku yala.”
11Yaka Yehoba wana Bateli ana Dedewaga hi kalivai panuwa hi nopainan pamaisena, i ola Yosuwa wana baaba. Inoke hi sikal wali abaholaviya ge hi kenu.
12Lan i gan mweluluga kekeisi, Yosuwa i lut inoke i ba topowon Yehoba wana Bateli ana Dedewaga hi kalivai al.
13Yaka topowon seben bolo bwagigi ali toyuyu hi nohouwa al Dedewaga awonaa bwagigi hi noyuyu. I ola al tolohaveyan enuna hi nohouwa Dedewaga awonaa ge enuna hi nomula Dedewaga enaa. He bwagigi iyoho hi kahikahin.
14Inoke lan eluwana elana panuwa hi nopainan pamaisena al, yaka abwe hi sikal wali abaholaviya. Hi ginol ola to lan ali gewi sikis.
15Lan seben-ina elana panuwa abwe i mwamwananal, inoke Isileli hi lut hi na Yeliko hi nopainan, i ola toto hi giginol lan sikis gamwanaa. Yaa lan toto o abwe panuwa hi nopainan paseben.
16Wali nopain pasebenina elana topowon bwagigi hi yu hikan, yaka Yosuwa i baek gamagalau elal i ba, “Ku yala! Kaiwena Yehoba panuwa iyaka i pem elala!
17Yeliko ana tomina ge bugubugulina gegewena Yehoba i ba pwatanek iya elana ta apapanak-agil. Yaa Leyabi yova toganawal mani kaiwena alonau ge wana limi ana tomina gegewel bahi etega nuku aapapanak-agil, kaiwena wala tokenan i label ge i pabun sumel.
18He nuku matahikagimiu bugul bolo Yehoba i ba pwatanek iya elana, bahi nuku aahel, eba totomiu ami nak nuku ginol. Ebo etega nuku ahe, he nasi apapanak Yehoba ni ba pwatanem Isileli gegewela elala.

19Silba ge gold gegewena ginebi bugul bolo hi ginola kopa ge aiyan elal, ta pwabwabwalena-agil Yehoba kaiwena, ge ta pwahinil gogomwau ana abateliya Yehoba wana limi gamwanaa.”
20Sauga gamagalau hi hago topowon bwagigi hi yu hikan, yaka hi yala. Inoke Yeliko ana gana i maguli ge tolohaveyan gegewel hi nopasapu hi na hi tuk Yeliko gamwanaa ge hi ahe.
21Yaka panuwa hi apapanak-an hoti i ola Yehoba wana baaba. Wali elohaveyan kilepana elana bolau, yowau, wawayau ge toliki ginebi ge wali bulumwakau, sipi ge donki hi lolil habal.
22Yaka Yosuwa i baek tokenan eluwa bolo valila Yeliko hi anugayawa-an elal i ba, “Ku na ku tuk Leyabi wana limiya, inoke alonau tutunau gegewel ku enil nihi nem, ni ola wami bateli elana.”
23Inoke hevalau toanugayawa hi na hi tuk, yaka Leyabi alonau tamana, hinana, nunau ge tutunau gegewel hi en tagilagil. Inoke hi na hi telel Isileli wali abaholavi tolinaa.
24Inoke Isileli wali tolohaveyan Yeliko bwabwaligena ge bugubugulina gegewena hi ton olan. Yaa silba ge gold gegewena ginebi bugul bolo hi ginola kopa ge aiyan elal, hi bugulagil ge hi na hi pwahinil gogomwau ana abateliya Yehoba wana limiya.
25Inoke Yosuwa Leyabi ge tutunau gegewel yawaliliya i pwamwal, kaiwena bolau bolo valila i patunal hi na Yeliko hi anugayawa-an, Leyabi i label ge i pabun sumel. He tubutubunau heliya iyoho hi minaa boda Isileli gamwaliyaa ana siga lan ebe.
26Sauga toto o, Yosuwa bateli gasigasisena i baunan i palopisai i ba, “Tau toto ebo ni lut ge panuwa Yeliko e ni tal pasikal, Yehoba tau o ni nuwamut-an nak ni pwawa. Sauga ebo panuwa ana wauwau ni sepa, he natuna gamaun ni aliga. Ge sauga ebo panuwa ana gana ana nog ni pamilil, he natuna melumelu ni aliga.”
27Yehoba i minek Yosuwa elana, inoke wasana i lelu Kenani ana labi bwalibwaligena elana.